meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kesatoita2014:start [2014/03/26 10:12]
jikonen [Yleistä]
kesatoita2014:start [2014/03/26 11:04] (current)
evanhala Typoja fiksattu
Line 13: Line 13:
    
  
-Lappeenrannan ​Teknillisen Yliopiston ​Ohjelmistotuotannon ja tiedonhallinnan laitos tekee muun muassa verkkosovelluksiin,​ peleihin, peliteollisuuteen,​ mobiilisovelluksiin,​ ohjelmistotestaukseen ja opintomenetelmiin liittyvää tutkimusta. Esimerkkinä laboratorion toiminnoista toimii vaikkapa http://​codecamp.fi.+Lappeenrannan ​teknillisen yliopiston ​Ohjelmistotuotannon ja tiedonhallinnan laitos tekee muun muassa verkkosovelluksiin,​ peleihin, peliteollisuuteen,​ mobiilisovelluksiin,​ ohjelmistotestaukseen ja opintomenetelmiin liittyvää tutkimusta. Esimerkkinä laboratorion toiminnoista toimii vaikkapa http://​codecamp.fi.
 ===== Hakutapa ===== ===== Hakutapa =====