meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct50a2000:start [2010/08/26 14:18]
ltl
courses:ct50a2000:start [2011/09/02 15:11] (current)
ltl
Line 3: Line 3:
 Lähes kaikki opintojaksoon liittyvä materiaali löytyy Nopasta, katso [[https://​noppa.lut.fi/​noppa/​opintojakso/​ct50a2000/​etusivu|Tietojenkäsittelyn perusteet I]]. Alla on esitetty vain se materiaali, joka tarvitsee wikin alustaksi. Lähes kaikki opintojaksoon liittyvä materiaali löytyy Nopasta, katso [[https://​noppa.lut.fi/​noppa/​opintojakso/​ct50a2000/​etusivu|Tietojenkäsittelyn perusteet I]]. Alla on esitetty vain se materiaali, joka tarvitsee wikin alustaksi.
  
-===== Käsitteitä =====+Käsitekarttojen selailu vaatii tietyissä tapauksissa Flash-lisukkeen. Selailussa kannattaa käyttää hiiren oikeaa näppäintä ja rullaa.
  
-Käsitekarttojen selailu vaatii tietyissä tapauksissa Flash-lisukkeen. +===== Peruskäsitteet =====
- +
-==== Perusteet ​====+
  
 | {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelytiede0.mm?​800x600|Tietojenkäsittelytiede}} | | {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelytiede0.mm?​800x600|Tietojenkäsittelytiede}} |
  
-==== Laajennettu kokonaisuus ​====+===== Opintojakson sisältö ===== 
 + 
 +Karttaa on päivitetty sitä mukaa, kun opetus on edennyt. Koska laajan kartan selailu pienessä ikkunassa voi olla haastavaa, niin käsitteet tarjotaan myös {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.pdf|sanastomuodossa}}. 
 + 
 +| {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.mm?​800x600|Tietojenkäsittelyn perusteet}} | 
 + 
 +===== OLO-prosessi =====
  
-Julkaistaan opintojakson kuluessa.+| {{:​courses:​ct50a2000:​olo_prosessi1.mm?​800x600|OLO-prosessi}} |