meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct50a2000:start [2010/11/26 10:01]
ltl
courses:ct50a2000:start [2011/09/02 15:11] (current)
ltl
Line 11: Line 11:
 ===== Opintojakson sisältö ===== ===== Opintojakson sisältö =====
  
-Karttaa on päivitetty sitä mukaa, kun opetus on edennyt. Koska laajan kartan selailu pienessä ikkunassa voi olla haastavaa, niin käsitteet tarjotaan myös [[:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.pdf|sanastomuodossa]].+Karttaa on päivitetty sitä mukaa, kun opetus on edennyt. Koska laajan kartan selailu pienessä ikkunassa voi olla haastavaa, niin käsitteet tarjotaan myös {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.pdf|sanastomuodossa}}.
  
 | {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.mm?​800x600|Tietojenkäsittelyn perusteet}} | | {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.mm?​800x600|Tietojenkäsittelyn perusteet}} |
 +
 +===== OLO-prosessi =====
 +
 +| {{:​courses:​ct50a2000:​olo_prosessi1.mm?​800x600|OLO-prosessi}} |