meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:ct50a2000:start [2010/11/26 10:01]
ltl
courses:ct50a2000:start [2011/09/02 12:04]
127.0.0.1 external edit
Line 11: Line 11:
 ===== Opintojakson sisältö ===== ===== Opintojakson sisältö =====
  
-Karttaa on päivitetty sitä mukaa, kun opetus on edennyt. Koska laajan kartan selailu pienessä ikkunassa voi olla haastavaa, niin käsitteet tarjotaan myös [[:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.pdf|sanastomuodossa]].+Karttaa on päivitetty sitä mukaa, kun opetus on edennyt. Koska laajan kartan selailu pienessä ikkunassa voi olla haastavaa, niin käsitteet tarjotaan myös {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.pdf|sanastomuodossa}}.
  
 | {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.mm?​800x600|Tietojenkäsittelyn perusteet}} | | {{:​courses:​ct50a2000:​tietojenkasittelyn_perusteet_kurssisisalto1.mm?​800x600|Tietojenkäsittelyn perusteet}} |