meta data for this page
 •  

28.8.2013 Olen luonut opintopäiväkirjan ja tehnyt ensimmäisen JavaScriptin kurssin. Java Scriptissa olen harjoitellut if- else silmukat, datatyypit ja tein perus operaatiot.

 1. numerot 1,2,3 ; strings “….” ; boolean
 2. if-else silmukka: if (…){do it} else {do that}
 3. tulosta näytölle: console.log(“..”);
 4. yhtäsuuri === ; ei yhtä suuri!== ; jakojäänös eli modulo % (computer divides the first number by the second and returns the reminder of that division Esim: 23%10=2 and 3 over→ vastaus =3;
 5. input from user - prompt (“…”); announcement - confirm (“…”);
 6. Strings - operations : “…”.lenght ; “…”.substring (x-1,y) - Esim: “hello”.substring (0,2)- vastaus:he (substring cuts part of the string)
 7. declaring variable var myAge=12; Only one equality sign! myAge=15 - setting new value.

29.8.2013 Tein vain vähän JavaScriptin harjoituksija- se “Batman peli” :D Tosi hauska! Opin kysymään muttujat (variables) käyttäjältä. Esimerkiksi: var age; var age=prompt(“What is you age?”); IF silmukassa käytetään vain muttujan nimiä if (age<18) {do this}

30.8.2013Tein vähän muuttujin osaa. Variables eli muttujat.Functions: first declare the function.

var function_name=function(parameter eli input) {code block:

some_variable=parameter+some_number or string;

return some_variable;};

Then call function: function_name(input);

Can print out function value or return them for further use: var new_variable=old function.

Variables can be global and local. Global defined outside of function and accessible anywhere, local-defined within a function and are valid insight a function.

Strings voidaan summata, Esimerkiksi “Moi,Olen”+“space”+variable. Remember! in if statement >=100!

1.9.2013 Opin funktiota joka märittää tietokoneen valinnan (“random choice”) eli computerChoiceVariable:var computerChoice=Math.random(); → tietokone valitsee numero 0 ja 1 välillä satunnaisesti sen jälkeen voidaan määrittää if-else ehdossa mikä numero tarkoittaa mitään.

Esimerkiksi:

if (computerChoice>0,6)

{return “scissors”;}

for syntax: for (variable initial condition; variable end condition; counter that counts rounds) {do sth};

Counter: Rising i=i+1 or i++ , Decreasing i=i-1 or i– , Up any value(3) i+=3 , Down any value(3) i-=3. for silmukkat pyörivät vain silloin kun ehto on totta, HUOM! jos ehto on aina totta→ infinitive loop

Arrays:

 • store lists of data
 • can store different data types
 • are ordered (position of each piece of data is fixed

Esimerkki: var names = [“Mia”, 1, “L”]; var arrayName = [data, data, data]; Get access to data → arrayName [position number in the array]. Position counts starting from 0 !!! Esimerkiksi: jokuData[0]= first element, jokuData[2] = third element. Systematic acess of array- for loop!

Esimerkiksi: var roads = [“…”, “…”, “…”, “…”];

for (var i=0; i<roads.length; i++){

console.log (“I…”+roads[i])};

Suurimman elementin löytäminen eli Finding largest element: assign initial largest value: var largest =0; →then compare HUOM! silloin kun laitetaan arvo muuttajalle (assign value to variable) tarvitaan vain yksi = yhtäsuurimerkin !