meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja CT30A3201 / Toni Jaakkola

18.9.2013 Codecademyn CSS-osio osittain suoritettu

Codecademyn CSS-osio lähes loppuun suoritettu. Sairastumisen vuoksi hieman aikataulusta jäljessä, mutta eiköhän tuo kiritä umpeen tämän viikon aikana. Harjoitukset ovat toistaiseksi olleet varsin helppoja. Codecademyn harjoitukset tuntuvat kuitenkin keskittyvän hieman liikaa yksityiskohtiin - kaipaisin enemmän isoa kuvaa siitä, miten www-ratkaisuja lähdetään näillä tekniikoilla rakentamaan. Syntaktiset yksityiskohdat ovat aina helposti tarkastettavissa jostakin, eikä niiden ulkoa oppiminen tunnu niin oleelliselta.

Kun css-attribuutteja kirjoitetaan html-elementtien sisään, tuntuu hieman hämärtyvän, mikä kuuluu html:ään ja mikä css:ään. Eiköhän tuo kuitenkin selkiinny kun näitä enemmän pyörittelee.

2.9.2013 Codecademyn JavaScript-osio suoritettu

Tein loput Codecademyn JavaScript-harjoitukset. Enimmäkseen C/C++:sta tuttua asiaa, mutta jotakin uuttakin. Prototyyppien ja periytyvyyksien kanssa työskentely tuntuu vaativan kovasti tarkkuutta ja syntaksivirheitäkin syntyy helposti. Eiköhän näiden kanssa kuitenkin toimeen tulla. Harjoituksiin meni aikaa yli tuplasti oman arvioni verran, vaikka etenin ripeästi.

Asioita: objektit, konstruktorit, periytyvyys, privaatti-/julkiset parametrit, typeof, hasOwnProperty.

1.9.2013 Lisää JavaScript-harjoituksia

Tein lisää JavaScript-harjoituksia. C-kielestä tuttua peruskauraa. Objektiasiat jäivät vielä seuraavalle päivälle.

Asioita: laskutoimitukset, modulo-operaattori, substring-funktio, muuttujien määrittely, funktiot ja niiden parametrit sekä palautusarvot, muuttujien scope (globaali/paikallinen), for-, do-, ja while-silmukat, isNan-funktio. Taulukoiden käyttö ja taulukon alkioihin viittaaminen. Switch-rakenteet. Loogiset operaattorit.

Ennestään tuttua ei ollut substring, === -operaattori eikä isNan-funktio.

27.8.2013 Kurssin aloitus

Tein ensimmäiset 11 % JavaScript-harjoituksista. Muista ohjelmointikielistä tuttua asiaa, simppeleitä harjoituksia.

Asioita: confirm/prompt -dialogit, konsolitulostus, numeeriset, teksti- ja boolean-datatyypit, if-lauseet