meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:juha_suomela [2013/09/01 15:00]
f0388071
courses:ct30a3201:juha_suomela [2013/09/17 13:18] (current)
f0388071
Line 1: Line 1:
-27.8.2013 +27.8.2013\\ 
- - Tein codeacademyssä ensimmäisen javascript kappaleen tehtävät. Päädyin siihen tulokseen, että hyppään vähän vaativimpiin tehtäviin.+- Tein codeacademyssä ensimmäisen javascript kappaleen tehtävät. Päädyin siihen tulokseen, että hyppään vähän vaativimpiin tehtäviin.
  
-1.9.2013 - Tein codeacademyssä olio kappaleet. Prototype oli käsitteenä hiukan oudompi mutta ei silti tuntematon entuudestaan. Nyt ainakin ymmärrän miten sitä käytetään. Muut tehtävät olivat jo entuudestaan tuttuja.+1.9.2013\\ 
 +- Tein codeacademyssä olio kappaleet. Prototype oli käsitteenä hiukan oudompi mutta ei silti tuntematon entuudestaan. Nyt ainakin ymmärrän miten sitä käytetään. Muut tehtävät olivat jo entuudestaan tuttuja
 + 
 +3.9.2013\\ 
 +- Tällä kertaa tein codeacademyn html ja css tehtäviä. Melko tuttuja asioita mutta huomasin, että css tarjoaa paljon suuremman määrän selectoreita kuin olen aiemmin käyttänyt. esimerkiksi el1 > el2 selectori. 
 + 
 +17.9.2013\\ 
 +- Edellis viikon aikana olen käynyt codeacademyn jQuery osiota läpi. JQuery on minulle uusi tuttavuus ja se vaikuttaa hyvin laajalta työkalulta mikä helpottanee monia sivustoon liittyviä skriptaus tehtäviä.