meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:juha_suomela [2013/09/01 15:03]
f0388071
courses:ct30a3201:juha_suomela [2013/09/17 13:18]
f0388071
Line 4: Line 4:
 1.9.2013\\ 1.9.2013\\
 - Tein codeacademyssä olio kappaleet. Prototype oli käsitteenä hiukan oudompi mutta ei silti tuntematon entuudestaan. Nyt ainakin ymmärrän miten sitä käytetään. Muut tehtävät olivat jo entuudestaan tuttuja. - Tein codeacademyssä olio kappaleet. Prototype oli käsitteenä hiukan oudompi mutta ei silti tuntematon entuudestaan. Nyt ainakin ymmärrän miten sitä käytetään. Muut tehtävät olivat jo entuudestaan tuttuja.
 +
 +3.9.2013\\
 +- Tällä kertaa tein codeacademyn html ja css tehtäviä. Melko tuttuja asioita mutta huomasin, että css tarjoaa paljon suuremman määrän selectoreita kuin olen aiemmin käyttänyt. esimerkiksi el1 > el2 selectori.
 +
 +17.9.2013\\
 +- Edellis viikon aikana olen käynyt codeacademyn jQuery osiota läpi. JQuery on minulle uusi tuttavuus ja se vaikuttaa hyvin laajalta työkalulta mikä helpottanee monia sivustoon liittyviä skriptaus tehtäviä.