meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:ct30a3201:juha_suomela [2013/09/01 15:00]
f0388071
courses:ct30a3201:juha_suomela [2013/09/03 15:21]
f0388071
Line 1: Line 1:
-27.8.2013 +27.8.2013\\ 
- - Tein codeacademyssä ensimmäisen javascript kappaleen tehtävät. Päädyin siihen tulokseen, että hyppään vähän vaativimpiin tehtäviin.+- Tein codeacademyssä ensimmäisen javascript kappaleen tehtävät. Päädyin siihen tulokseen, että hyppään vähän vaativimpiin tehtäviin.
  
-1.9.2013 - Tein codeacademyssä olio kappaleet. Prototype oli käsitteenä hiukan oudompi mutta ei silti tuntematon entuudestaan. Nyt ainakin ymmärrän miten sitä käytetään. Muut tehtävät olivat jo entuudestaan tuttuja.+1.9.2013\\ 
 +- Tein codeacademyssä olio kappaleet. Prototype oli käsitteenä hiukan oudompi mutta ei silti tuntematon entuudestaan. Nyt ainakin ymmärrän miten sitä käytetään. Muut tehtävät olivat jo entuudestaan tuttuja
 + 
 +3.9.2013\\ 
 +- Tällä kertaa tein codeacademyn html ja css tehtäviä. Melko tuttuja asioita mutta huomasin, että css tarjoaa paljon suuremman määrän selectoreita kuin olen aiemmin käyttänyt. esimerkiksi el1 > el2 selectori.