meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

3.9.2013 - JavaScript päivä

Vanhat asiat palautuvat mieleeni käydessäni lävitse Codeacademyn online-kurssia. Ensimmäisenä uutena asiana havaitsin console.log -komennon, jota en ole aiemmin tarvinnut tekemissäni js-koodeissa. Tehdessäni tehtäviä pitkin päivää huomaan lähes kaiken olevan kertausta asioihin, jotka olen jo aiemmin oppinut. Kuitenkin, havaitsen online-kurssista olevan hyötyä, sillä se opettaa minulle paremman tavan hallita objekteja. Prototyyppien käyttäminen tuli täysin uutena asiana minulle. Sain JavaScript-tehtävät tehtyä onnistuneesti yhden päivän aikana.

5.9.2013 - HTML/CSS päivä

Tein Codeacademyn Html/Css tehtäviä ja ne olivat kaikki helppoja minulle. Suoritin tehtävät parissa tunnissa, eikä ne opettaneet minulle mitään uusia asioita.

11.9.2013 - jQuery päivä

Suoritin kaikki jQuery tehtävät. Suoritukseen meni aikaa noin tunti. Opin animoimaan jQueryn avulla, aiemmin olen käyttänyt CSS3-animaatioita. Muut asiat olivat kertausta.

18.9.2013 - Ensimmäisen harjoitustehtävän teko

Toteutin harjoitustehtävän annetun tehtävänannon perusteella. .Append komennon kanssa jouduin hieman tekemään tutkimustyötä, ja opinkin hyödyntämään sitä paremmin. Testailin harjoitustehtävän teossa erilaisia css-komentoja, opiskelin myös oikeanlaista tapaa hyödyntää html5-koodia. Tutkin missä tilanteissa tulisi käyttää <header>, <article>, <div>, jne. -komentoja, sillä ne tuntuivat epäselviltä ja päällekkäisiltä.