meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:terminologia [2010/08/27 12:39]
trappis created
courses:ct30a2001:terminologia [2011/09/02 12:04] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== Broadcast-lähetys ==== ==== Broadcast-lähetys ====
-Broadcast- eli yleislähetys on tarkoitettu joko kaikille verkon koneille tai tietyn aliverkon koneille. IPv4-osoitteen konetunnistusbitit ovat tuolloin kaikki ykkösiä ​(0322813) +Broadcast- eli yleislähetys on tarkoitettu joko kaikille verkon koneille tai tietyn aliverkon koneille. IPv4-osoitteen konetunnistusbitit ovat tuolloin kaikki ykkösiä 
-esim. perus C-luokan verkossa 192.168.1.0/​255.255.255.0 broadcast osoite on 192.168.1.255,​ mutta jos on C-luokan verkossa on käytetty aliverkkoja esimerkiksi edellisessä tapauksessa 192.168.1.0/​255.255.255.128 on broadcast osoiteet 192.168.1.127 ja 192.168.1.255 (huom kaksi aliverkkoa) (0312302)+esim. perus C-luokan verkossa 192.168.1.0/​255.255.255.0 broadcast osoite on 192.168.1.255,​ mutta jos on C-luokan verkossa on käytetty aliverkkoja esimerkiksi edellisessä tapauksessa 192.168.1.0/​255.255.255.128 on broadcast osoiteet 192.168.1.127 ja 192.168.1.255 (huom kaksi aliverkkoa) ​
  
 === Flash-muistikortti ===  === Flash-muistikortti === 
-Flash-muisti on puolijohdemuisti,​ joka voidaan sähköisesti tyhjentää ja uudelleen ohjelmoida. Flash-muisti on haihtumaton muistityyppi,​ jossa tieto säilyy jopa 10 vuotta, vaikka virta kytkettäisiin pois. Muistissa ei ole liikkuvia mekaanisia osia, joten se on käytettäessä äänetön. ​(0322729)+Flash-muisti on puolijohdemuisti,​ joka voidaan sähköisesti tyhjentää ja uudelleen ohjelmoida. Flash-muisti on haihtumaton muistityyppi,​ jossa tieto säilyy jopa 10 vuotta, vaikka virta kytkettäisiin pois. Muistissa ei ole liikkuvia mekaanisia osia, joten se on käytettäessä äänetön. ​
  
 === GPS - paikannusjärjestelmä === === GPS - paikannusjärjestelmä ===
  
-GPS eli Global Positioning System on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä,​ viralliselta nimeltään Navstar GPS. Se on nykyään yleisimmin käytetty GNSS-järjestelmä (Global Navigation Satellite System). GPS-paikannus perustuu siihen, että satelliitit lähettävät atomikellon ajan ja navigaatiosignaalin,​ jonka GPS-laite vastaanottaa. GPS-laite vastaanottaa samanaikaisesti useasta satelliitista signaalia. Satelliitteja tulee olla vähintään neljä, jotta paikannus voidaan suorittaa. ​(0281271)+GPS eli Global Positioning System on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä,​ viralliselta nimeltään Navstar GPS. Se on nykyään yleisimmin käytetty GNSS-järjestelmä (Global Navigation Satellite System). GPS-paikannus perustuu siihen, että satelliitit lähettävät atomikellon ajan ja navigaatiosignaalin,​ jonka GPS-laite vastaanottaa. GPS-laite vastaanottaa samanaikaisesti useasta satelliitista signaalia. Satelliitteja tulee olla vähintään neljä, jotta paikannus voidaan suorittaa. ​
  
 ==== Internetin nimipalvelu eli DNS ==== ==== Internetin nimipalvelu eli DNS ====
 Yksi Internetin keskeisimmistä palveluista on nimipalvelu eli DNS, jonka tehtävänä on yhdistää koneen looginen IP -osoite ja sitä vastaava konenimi. Yksi Internetin keskeisimmistä palveluista on nimipalvelu eli DNS, jonka tehtävänä on yhdistää koneen looginen IP -osoite ja sitä vastaava konenimi.
-Nimipalvelu tarjoaa hierarkkiset ja hajautetut nimi- ja osoitekäännöspalvelut sekä nimi- ja osoitepari-hallintapalvelut.(0322813)+Nimipalvelu tarjoaa hierarkkiset ja hajautetut nimi- ja osoitekäännöspalvelut sekä nimi- ja osoitepari-hallintapalvelut.
  
 ==== Internet protokolla eli IP ==== ==== Internet protokolla eli IP ====
-Verkkokerroksella toimiva, reititettävä Internet protokolla eli IP on osa TCP/IP perhettä ja sen tehtävänä on tarjota verkkoliikenteen tietopakettien siirrossa tarvittavat peruspalvelut,​ joiden varaan TCP/IP- verkot rakentuvat. Internet protokollan tehtävä on välittää paketteja verkon solmujen välillä, riippumatta tiedon siirron fyysisestä toteuttamisesta.(0322813)+Verkkokerroksella toimiva, reititettävä Internet protokolla eli IP on osa TCP/IP perhettä ja sen tehtävänä on tarjota verkkoliikenteen tietopakettien siirrossa tarvittavat peruspalvelut,​ joiden varaan TCP/IP- verkot rakentuvat. Internet protokollan tehtävä on välittää paketteja verkon solmujen välillä, riippumatta tiedon siirron fyysisestä toteuttamisesta.
  
 === IPTV = Internet Protocol Television ===  === IPTV = Internet Protocol Television === 
-Suurikapasiteettisen laajakaistaverkon välittämä Internet-protokollaan perustuva televisio. Tarjoaa monesti myös muita palveluja, kuten VoIP:n ja muun Internetin käytön. ​(0322729)+Suurikapasiteettisen laajakaistaverkon välittämä Internet-protokollaan perustuva televisio. Tarjoaa monesti myös muita palveluja, kuten VoIP:n ja muun Internetin käytön. ​
  
 ==== Internet protokollan versio 4 eli IPv4 === ==== Internet protokollan versio 4 eli IPv4 ===
-Internet protokollan versio 4 (IPv4) on ensimmäinen ja käytetyin maailmanlaajuisten Internet-yhteyksien protokolla. Sen tarjoamat IP-osoitepalvelut rajoittuvat 32 bittisen osoitteen käyttöön ja IP-osoitteiden historialliseen jako- ja käyttöpolitiikkaan. Tiedon siirron aikana vastaanottajalta ei odoteta kuittausta, eikä kuljetettavan tiedon eheyttä tarkisteta.(0322813)+Internet protokollan versio 4 (IPv4) on ensimmäinen ja käytetyin maailmanlaajuisten Internet-yhteyksien protokolla. Sen tarjoamat IP-osoitepalvelut rajoittuvat 32 bittisen osoitteen käyttöön ja IP-osoitteiden historialliseen jako- ja käyttöpolitiikkaan. Tiedon siirron aikana vastaanottajalta ei odoteta kuittausta, eikä kuljetettavan tiedon eheyttä tarkisteta.
  
 ==== Internet protokollan versio 6 eli IPv6 === ==== Internet protokollan versio 6 eli IPv6 ===
-Internet protokollan versio 6 (IPv6) on kehitetty IPv4 osoiteavaruuksien loppumisongelman ratkaisemiseksi ja sen suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös reaaliaikaisen liikenteen vaatimukset,​ sekä käyttäjän tietoturva. IPv6 -protokollan laajan osoiteavaruuden mahdollistaa sen 128 bittinen osoitteen muodostus, tämän lisäksi osoitteet ja niiden luokkajako poikkeavat IPv4 -versiosta.(0322813)+Internet protokollan versio 6 (IPv6) on kehitetty IPv4 osoiteavaruuksien loppumisongelman ratkaisemiseksi ja sen suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös reaaliaikaisen liikenteen vaatimukset,​ sekä käyttäjän tietoturva. IPv6 -protokollan laajan osoiteavaruuden mahdollistaa sen 128 bittinen osoitteen muodostus, tämän lisäksi osoitteet ja niiden luokkajako poikkeavat IPv4 -versiosta.
  
 === ISDN = Integrated Services Digital Network ===  === ISDN = Integrated Services Digital Network === 
-on digitaalinen monipalveluverkko. Se on suunniteltu digitaaliseen puheen ja datan siirtoon tavallisissa puhelinlinjoissa. ISDN:n yhteysnopeudet ovat yleensä 64-128 kbit/s. Asiakas tarvitsee puhelinliittymän. ISDN:n myötä puhelinyhteyksiä tulee kaksi, toinen perinteiselle puhelimelle ja toinen tietoliikenneyhteyksiä varten.  ​(0322729)+on digitaalinen monipalveluverkko. Se on suunniteltu digitaaliseen puheen ja datan siirtoon tavallisissa puhelinlinjoissa. ISDN:n yhteysnopeudet ovat yleensä 64-128 kbit/s. Asiakas tarvitsee puhelinliittymän. ISDN:n myötä puhelinyhteyksiä tulee kaksi, toinen perinteiselle puhelimelle ja toinen tietoliikenneyhteyksiä varten.  ​
  
 ==== Kenttäväylä,​ fieldbus ====  ==== Kenttäväylä,​ fieldbus ==== 
-on teollisuudessa käytössä oleva tiedonsiirtoprotokollien perhe, jota käytetään hajautetussa reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa. Standardi IEC 61158. Kenttäväylää kuvaavia ominaisuuksia ovat mm. digitaalisuus,​ sarjamuotoisuus ja kaksisuuntainen kommunikointi. ​(0213252)+on teollisuudessa käytössä oleva tiedonsiirtoprotokollien perhe, jota käytetään hajautetussa reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa. Standardi IEC 61158. Kenttäväylää kuvaavia ominaisuuksia ovat mm. digitaalisuus,​ sarjamuotoisuus ja kaksisuuntainen kommunikointi.
  
  
 ==== Multicast-lähetys ==== ==== Multicast-lähetys ====
-Multicast- eli monilähetys on tarkoitettu useamman vastaanottavan koneen ryhmälle ja osoitteena käytetään,​ IPv4:ää käytettäessä,​ D-luokan IP-osoitetta,​ jolloin osoitteista ei eroteta verkko- ja laiteosaa erikseen. Multicast-lähetyksessä kerrotaan ryhmän jäsenet etukäteen laitteelle, joka toimii ryhmän ja tietoliikenneverkon välisenä yhdyskäytävänä.(0322813)+Multicast- eli monilähetys on tarkoitettu useamman vastaanottavan koneen ryhmälle ja osoitteena käytetään,​ IPv4:ää käytettäessä,​ D-luokan IP-osoitetta,​ jolloin osoitteista ei eroteta verkko- ja laiteosaa erikseen. Multicast-lähetyksessä kerrotaan ryhmän jäsenet etukäteen laitteelle, joka toimii ryhmän ja tietoliikenneverkon välisenä yhdyskäytävänä.
  
 ==== Pakettikytkentä ==== ==== Pakettikytkentä ====
-Pakettikytkentä on tiedonsiirtomenetelmä,​ jossa data pilkotaan pienempiin paketteihin siirtoa varten. Datapaketit sisältävät varsinaisen datan lisäksi kontrolli-informaatiota,​ jonka avulla paketit voidaan esim. järjestää takaisin oikeaan järjestykseen vastaanottopäässä. Kohteen ja lähteen välille ei varata kiinteää tiedonsiirtokanavaa,​ vaan paketit välitetään verkon yli kohteeseen osoitteen perusteella eri solmujen kautta. Solmujen on tiedettävä verkon tila, jotta paketit voidaan lähettää '​oikeaa'​ reittiä. ​(0326602) ​+Pakettikytkentä on tiedonsiirtomenetelmä,​ jossa data pilkotaan pienempiin paketteihin siirtoa varten. Datapaketit sisältävät varsinaisen datan lisäksi kontrolli-informaatiota,​ jonka avulla paketit voidaan esim. järjestää takaisin oikeaan järjestykseen vastaanottopäässä. Kohteen ja lähteen välille ei varata kiinteää tiedonsiirtokanavaa,​ vaan paketit välitetään verkon yli kohteeseen osoitteen perusteella eri solmujen kautta. Solmujen on tiedettävä verkon tila, jotta paketit voidaan lähettää '​oikeaa'​ reittiä. ​
  
 === PIR = Personal Information Repository ===  === PIR = Personal Information Repository === 
-tiedonvälitysratkaisu ja dokumenttipalvelu,​ yleiskäyttöinen ratkaisu turvalliseen tiedonvaihtoon organisaatioiden ja asiakkaiden välillä. PIR dokumenttipalvelu perustuu asiakkaan omassa hallinnassa olevaan tietovarastoon,​ joka voi sijaita joko omassa tietokoneessa tai palvelimella. (VTT:n kehittämä)(0322729)+tiedonvälitysratkaisu ja dokumenttipalvelu,​ yleiskäyttöinen ratkaisu turvalliseen tiedonvaihtoon organisaatioiden ja asiakkaiden välillä. PIR dokumenttipalvelu perustuu asiakkaan omassa hallinnassa olevaan tietovarastoon,​ joka voi sijaita joko omassa tietokoneessa tai palvelimella. (VTT:n kehittämä)
  
 ==== RSS = Really Simple Syndication ==== ==== RSS = Really Simple Syndication ====
-RSS on joukko verkkosyötemuotoja,​ joita käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisällön julkaisemiseen. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi blogit, uutiset ja podcastit.RSS:​n avulla saa nopeasti tiedon www-sivustoilla tapahtuneista muutoksista tarvitsematta jatkuvasti erikseen tarkkailla sivustoa. ​(0281271)+RSS on joukko verkkosyötemuotoja,​ joita käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisällön julkaisemiseen. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi blogit, uutiset ja podcastit.RSS:​n avulla saa nopeasti tiedon www-sivustoilla tapahtuneista muutoksista tarvitsematta jatkuvasti erikseen tarkkailla sivustoa. ​
  
 ==== Siirtotiet ==== ==== Siirtotiet ====
-Siirtoteiden kautta välitetään tietoa pitkiäkin matkoja. Siirtoteitä on sekä johtimellisia (esim. koaksiaalikaapeli,​ parikaapeli ja valokuitu) tai langattomia (mikroaallot,​ infrapuna ja satelliittilinkit). ​(0213252) +Siirtoteiden kautta välitetään tietoa pitkiäkin matkoja. Siirtoteitä on sekä johtimellisia (esim. koaksiaalikaapeli,​ parikaapeli ja valokuitu) tai langattomia (mikroaallot,​ infrapuna ja satelliittilinkit).  
-Siirtotiet voidaan jakaa johtimellisiin ja johtimettomiin siirtoteihin.(0322813)+Siirtotiet voidaan jakaa johtimellisiin ja johtimettomiin siirtoteihin.
  
 ==== TCP/IP protokollaperhe ==== ==== TCP/IP protokollaperhe ====
-TCP/​IP(Transmission Control protocol/​Internet Protocol)-protokollaperhe muodostuu useista eri tarkoituksiin suunnitelluista protokollista. Perheen jäsenet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan sovellus-, kuljetus-, verkko- ja siirtoyhteysprotokolliin. TCP/IP protokollaperheen tehtävänä on tarjota, useimmista pienemmistä verkoista koostuvalle maailmanlaajuiselle verkolle, tarvittavat liikennöinti- ja viestienvaihtosäännöt.(0322813)+TCP/​IP(Transmission Control protocol/​Internet Protocol)-protokollaperhe muodostuu useista eri tarkoituksiin suunnitelluista protokollista. Perheen jäsenet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan sovellus-, kuljetus-, verkko- ja siirtoyhteysprotokolliin. TCP/IP protokollaperheen tehtävänä on tarjota, useimmista pienemmistä verkoista koostuvalle maailmanlaajuiselle verkolle, tarvittavat liikennöinti- ja viestienvaihtosäännöt.
  
 ==== Unicast-lähetys ==== ==== Unicast-lähetys ====
-Unicast-lähetys on yksittäiselle vastaanottavalle koneelle tarkoitettu täsmälähetys. Reitittimet toimittavat unicast-osoitteella lähetetyt paketit yleensä lyhintä reittiä (riippuen TOS-kentän arvosta jos tuettu ​(0312302)) vastaanottajalle. vastaanottajan koneeseen viitataan käyttämällä sen IP-osoitetta,​ esimerkkinä IPv4-osoite 192.168.192.40.(0322813)+Unicast-lähetys on yksittäiselle vastaanottavalle koneelle tarkoitettu täsmälähetys. Reitittimet toimittavat unicast-osoitteella lähetetyt paketit yleensä lyhintä reittiä (riippuen TOS-kentän arvosta jos tuettu) vastaanottajalle. vastaanottajan koneeseen viitataan käyttämällä sen IP-osoitetta,​ esimerkkinä IPv4-osoite 192.168.192.40.
  
 ==== XML - kieli ==== ==== XML - kieli ====
-XML (lyhenne sanoista eXtensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli,​ joka auttaa jäsentämään laajoja tietomassoja selkeämmin. XML kieli on HTML kieltä edistyneempää,​ koska se jäsentää tiedon koneen ymmärtämään muotoon. ​(0281271)+XML (lyhenne sanoista eXtensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli,​ joka auttaa jäsentämään laajoja tietomassoja selkeämmin. XML kieli on HTML kieltä edistyneempää,​ koska se jäsentää tiedon koneen ymmärtämään muotoon. ​
  
 ==== Yhteydellinen kommunikointi ==== ==== Yhteydellinen kommunikointi ====
-Yhteydellinen kommunikointi vaatii yhteydenmuodostuksen kommunikoivien osapuolten välille ennen varsinaista datasiirtoa ​(02225676). +Yhteydellinen kommunikointi vaatii yhteydenmuodostuksen kommunikoivien osapuolten välille ennen varsinaista datasiirtoa  
-Esimerkkinä tästä voidaan mainita vaikkapa puhelinkeskustelu ​(0223546)+Esimerkkinä tästä voidaan mainita vaikkapa puhelinkeskustelu ​
  
-- yhteydellisessä kommunikoinnissa lähetetään datapaketteja tietyssä järjestyksessä ja odotetaan kuittauksia näiden perillemenosta – jos paketti katoaa, syntyy virhetilanne ja lähetys uusitaan ​[0322729]+- yhteydellisessä kommunikoinnissa lähetetään datapaketteja tietyssä järjestyksessä ja odotetaan kuittauksia näiden perillemenosta – jos paketti katoaa, syntyy virhetilanne ja lähetys uusitaan
  
 ==== Yhteydetön kommunikointi ==== ==== Yhteydetön kommunikointi ====
  
-yhteydetön tiedonsiirto ei pidä lukua lähetysten välisestä järjestyksestä eikä takaa perillemenoa ​[0322729]+yhteydetön tiedonsiirto ei pidä lukua lähetysten välisestä järjestyksestä eikä takaa perillemenoa
  
-Yhteydettömässä kommunikoinnissa ... 
  
  
Line 79: Line 78:
 NFC:n standardoinnista vastaa vuonna 1961 perustettu Ecma International -järjestö. NFC ja sen toiminnot on kuvattu standardeissa ISO 18092 sekä ISO 21481. Lisäksi NFC on yhteensopiva ISO 14443 -standardin kanssa, joka määrittelee yleisesti 13,56 MHz taajuudella toimivien kontaktittomien älykorttien ominaisuudet ja tiedonsiirron. NFC:n standardoinnista vastaa vuonna 1961 perustettu Ecma International -järjestö. NFC ja sen toiminnot on kuvattu standardeissa ISO 18092 sekä ISO 21481. Lisäksi NFC on yhteensopiva ISO 14443 -standardin kanssa, joka määrittelee yleisesti 13,56 MHz taajuudella toimivien kontaktittomien älykorttien ominaisuudet ja tiedonsiirron.
 (tietolähde:​ Wikipedia) (tietolähde:​ Wikipedia)
-[0334801] 
  
 ---- ----
-[[courses:​ct30a2001:​terminologia]]+[[courses:​ct30a2001:​start]]