meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:tentit [2010/09/24 12:52]
trappis
courses:ct30a2001:tentit [2011/11/24 17:26] (current)
e0367335 [O...U]
Line 8: Line 8:
   *  {{:​courses:​ct30a2001:​ct30a2001_09_1.pdf|}}   *  {{:​courses:​ct30a2001:​ct30a2001_09_1.pdf|}}
   * {{:​courses:​ct30a2001:​ct30a2001_09_digi1.pdf|}}   * {{:​courses:​ct30a2001:​ct30a2001_09_digi1.pdf|}}
 +  * {{:​courses:​ct30a2001:​vanhoja_tietoliikennetekniikan_tentteja.pdf}}
  
 ===== Kysymyksiä käsiteltynä ===== ===== Kysymyksiä käsiteltynä =====
 ==== A...H ==== ==== A...H ====
 +    *  [[courses:​ct30a2001:​tentit:​Koodaus|Koodaus]]
 +
  
 ==== I...N ==== ==== I...N ====
Line 17: Line 20:
  
 ==== O...U ==== ==== O...U ====
 +
 +  * [[courses:​ct30a2001:​tentit:​protokollat|Protokollat]]
 +  * [[courses:​ct30a2001:​tentit:​perusteita protokollista|Perusteita protokollista]]
 +  * [[courses:​ct30a2001:​tentit:​Protokollien toiminnoista|Protokollien toiminnoista]]
 +  * [[courses:​ct30a2001:​tentit:​Tiedonsiirto|Pakettikytkentäisen datasiirron nopeuteen vaikuttavat tekijät]]
 +
 +
 +
  
 ==== V...Ö ==== ==== V...Ö ====