meta data for this page
  •  

Tiedonsiirto

Kysymys esitetty tentissä 12.5.2011

Kerro mitkä tekijät vaikuttavat pakettikytkentäisen datasiirron nopeuteen ja mistä tekijöistä kokonaisviive muodostuu. Havainnollista vastausta kuvalla (sori, en jaksa). Huom. tehtävää voi tarkastella useammastakin näkökulmasta. Pyri tuomaan ainakin kaksi näkökulmaa vastaukseesi.

Pakettikytkentäisen verkon solmuviive muodostuu seuraavista tekijöistä

d(nodal) = d(prc) + d(queue) + d(trans) + d(prop)

Eli se muodostuu solmun prosessointiviiveestä, jonotusviiveestä, siirtoviiveestä ja etenemisviiveestä. Prosessointiviive muodostuu solmun tarkistaessa virheitä ja määrittäessä seuraavaa linkkiä. Jonotusviive aiheutuu pakettijonosta ja siihen vaikuttaa ruuhka. Transmission delay on aika joka kuluu bittien lähetykseen linkkiin (= L/R) ja etenemisviive on viive joka aiheutuu etenemisestä linkissä.Jälkimmäiseen vaikuttavat linkin fyysinen pituus ja etenemisnopeus m/s.

Toinen näkökulma? Keine Ahnung. Jos tämä kysymys olisi tentissä, yrittäisin satuilla jotain tietosähkeen ja virtuaalipiirin eroista. Virtuaalisessa piirissä yhteydenmuodostus vie aikaa, mutta reitin ollessa vakio paketit liikkuvat nopeammin ja varmasti oikeassa järjestyksessä. Datagrammissa ei ole yhteydenmuodostusviivettä, mutta koska jokainen paketti reititetään erikseen, prosessointi solmuissa saattaa muodostua merkittäväksi viiveeksi. Datagrammi kykenee sopeutumaan ruuhkatilanteisiin valitsemalla toisen reitin, kun taas virtuaalipiirissä yhden solmun kaatuminen estää datavirran.