meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


pääsivulle

Lyhenteet

Tähän osioon voi kirjoittaa auki lyhenteitä. Huom! Laittakaa lyhenteen perään oma nimenne, esimerkki:

  • OSI - Open Systems Interconnection [Essi Esimerkki]

Pääsivulle