meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
admin:endnote [2009/02/25 10:46]
laakkone created
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Endnote X ohjelmisto ====== 
- 
-Endnote ohjelmiston lisenssejä on 5+2+1 kpl, lisenssit on käytössä seuraavilla käyttäjillä:​ 
- 
-  * Kari Smolander 
-  * Uolevi Nikula 
-  * Ville alkkiomäki (tekee väitöstä) 
-  * Jussi Kasurinen 
-  * Erja Mustonen-Ollila 
- 
- 
-