meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:atlas.ti [2014/05/21 15:36]
laakkone
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Atlas.ti ohjelmisto ====== 
- 
-Atlas.ti ohjelmiston lisenssejä on 5+5, eli yhteensä 10 kpl, lisenssit on käytössä seuraavilla käyttäjillä:​ 
- 
-  * Kari Smolander 
-  * Tommi Kähkönen 
-  * Ossi Taipale 
-  * Erno Vanhala 
-  * Victoria Hasheela 
-  * jouni Koivuniemi 
-  * Antti Knutas 
-  * Jesse Yli-Huumo 
-  * Andrey Magluas 
-  * Negin Banaeianjahromi