Call for papers

Päivien järjestelytoimikunta kutsuu aihepiirin tutkijoita ja jatko-opiskelijoita pitämään esityksiä tutkimuksestaan. Väitöskirjatyötä ja tutkimusprojekteja tiivistävät artikkelit ovat tervetulleita. Esityksiin liittyvät artikkelit julkaistaan erillisessä painetussa julkaisussa ja ne vertaisarvioidaan.


Tänä vuonna esityksiä ja artikkeleita haetaan seuraavilla kategorioilla:

  • Pidempi tutkimusartikkeli (max 8 sivua, LP). Esimerkiksi ryhmän tai tutkijan tutkimustuloksia tiivistävä artikkeli tai päivien teemaan liittyvä artikkeli. Hyväksytyistä artikkeleistä pidetään esitys (20 min) päivien aikana.
  • Keskipitkä tutkimusartikkeli (max 4 sivua, SP). Esimerkiksi ryhmän tai tutkijan alustavia tutkimustuloksia esittävä artikkeli tai päivien teemaan liittyvä artikkeli, ts. work-in-progress artikkeli. Hyväksytyistä artikkeleista pidetään esitys (10 min) päivien aikana.
  • Lyhyt poster/demo artikkeli (2 sivua), joka tiivistää projektin/tutkimustuloksen keskeiset asiat. Poster esitykset pidetään erillisessä sessiossa jälkimmäisenä päivänä.


Artikkelit jätetään EasyChair –konferenssijärjestelmään alla olevan aikataulun mukaisesti. Kunkin artikkelin kohdalla pyydämme tarkentamaan aihepiiriä lähinnä olevan seuran. Artikkelien tulee olla julkaisemattomia. Valinnan tekee tieteellinen arviointitoimikunta ennakkoon lähetettyjen artikkelien perusteella.


Kirjoitusohjeet

Artikkelien tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. Artikkelin ja siihen liittyvän esityksen pitää olla siinä määrin yleistajuisia, että tietojenkäsittelytieteiden eri alojen edustajat voivat seurata niitä. Suosittelemme, että artikkeli laaditaan valmista ACM SIGGRAPH mallipohjaa käyttäen, paperin koko A4.


EasyChair-linkki: https://www.easychair.org/conferences/?conf=ytp2014


Aikataulu

  • 9.4. Artikkeli jätetty arviointia varten.
  • 25.4. Hyväksymiskirjeet valituille
  • 7.5. Lopullinen korjattu artikkeli

Poster-ohjeet

Päivien aikana pidetään posterisessio. Posterin koko rajoitetaan A0.English Summary

This year we are soliciting unpublished articles pertaining to the themes of the societies. The articles can present original new research results as well as summarize PhD work and research projects. Research summary articles should present the recent advances in their context, and also consider future directions of the topic. All articles will be peer-reviewed and the accepted articles and posters will be published in the conference proceedings with an ISSN number.

Articles can be either longer research articles (maximum of 8 pages) that present and summarize research results, short research articles that present the work-in-progress or posters (2pages) that summarize the key points of the research. Longer and shorter articles will be presented during the conference, and posters (size A0) will be presented in the poster session. We recommend using ACM SIGGRAPH A4-template format for submission.

Articles are submitted with the Easychair system. The deadlines are the following:

  • 9.4. Submission deadline to EasyChair
  • 25.4. Notifications of review results
  • 7.5. Final camera ready article


EasyChair-link: https://www.easychair.org/conferences/?conf=ytp2014

call_for_papers.txt · Last modified: 2014/03/18 14:40 by Kari Heikkinen