meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:ct30a2001:tenttikysymysarkisto:2010 [2012/09/19 12:24] (current)
trappis created
Line 1: Line 1:
 +Tentit täle vuodelle tehty. Ihan ei raja tullut vastaan, mutta kommentoin kaikkia tänne laitettuja kysymyksiä ja ehkä kommenteista saa hieman vinkkiä.
  
 +  - Kysymys?
 +    * Lyhyen perustelun/​keskustelun voi liittää kysymyksen alle (selventää tavoitetta muille). Muut voivat kehittää kysymystä.
 +  - Mitä ovat protokollat ja mihin niitä tarvitaan?
 +    * Protokollakysymykset sikäli hyviä, että protokolla on kuitenkin ihan perusasioita tietoliikenteessä. Pistarissa kysyttiin jo mutta varmasti jossakin muodossa myös tentissä
 +  - Mitä segmentoinnilla tarkoitetaan?​
 +    * varsin yksityiskohtainen kysymys. Ei varmaan erillisenä kysymyksenä,​ mutta voi olla jonkin kysymyksen osa. 
 +  - Mitä tarkoittaa signalointi ja kanavointi?
 +    * terminologiakysymyksiä tulee varmasti tenttiin. signalointi ehkä hieman pienempi asia kuin kanavointi, josta olikin kohtalaisesti materiaalia.
 +  - Piirikytkentäisten verkkojen periaate?
 +    * Yhdistettynä seuraavaan hyvä kokonaiskysymys. Pitää ymmärtää tosiaan periaatteet. ​
 +  - Pakettikytekentäisten verkkojen periaate?
 +    * ks. edellinen kommentti
 +  - Mitä tarkoitetaan kerrosmalleilla?​
 +    * Hyvä kysymys. Erilaiset kerrosmallit on syytä osata ja ainakin auttavasti eri kerrosten tehtävät. Vastaavasti kuin protokolla tietoliikenteen perustaa.
 +  - Miten analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto eroavat toisistaan? Selitä asia valitsemasi esimerkin avulla.
 +    * Ihan ok pieni kysymys / kysymyksen osa. Esimerkkejä on hyvä aina osata .. asiassa kuin asiassa.
 +  - Selvitä tietoliikenteen termit informaatio,​ data, signaali.
 +    * Termejä
 +  - Miten standardointi vaikuttaa tietoliikenteeseen?​ Anna jokin esimerkki.
 +    * Ei keskeisiä asioita. ​
 +  - Selvitä ohjaamattomalla siirtotiellä tapahtuvan tiedon siirtyminen esimerkin avulla. ​
 +    * Ihan suoraan en ymmärrä mitä tässä haetaan. Varsinaisia langattoman tiedonsiirron yksityiskohtia ei ole käyty. Kiinnostuneet voivat tietysti tulla langattoman tietoliikenteen kurssille, jossa selvitetään mm. etenemismalleja,​ jotka minun näkemykseni mukaan vastaisivat tähän kysymykseen. ​  
 +  - Miten rakentaisit tietoliikenneverkon syrjäiselle maaseudulle?​Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon?​terveisin Tiina M.
 +    * Mielenkiintoinen skenaariotehtävä. En ole vain varma riittävätkö tämän kurssin tiedot tämän kysymyksen vastaamiseen .. tai miksei jos ihan vain tekniseltä kannalta mietitään. ​
 +  - Mistä kolmesta osasta tiedonsiirtojärjestelmä koostuu?
 +    * Saattaisi olla osa kokonaisuutta jossa pitää ymmärtää lähetyspään,​ siirtojärjestelmän ja kohteen roolit.
 +  - Kolmikerroksisen kerrosmallin osat ja tehtävät?
 +    * Ihan hyvä. Vastaavasti OSI ja TCP/IP mallit.
 +  - Miksi kerrosmalleja käytetään?​
 +    * Pieni peruskysymys. Ei kokonainen kohta.
 +  - Mitä eri tiedonnsiirtoteitä on?
 +    * Voisi olla isokin kysymys ja tähän yhdistettynä vertailua ja esimerkkejä.
 +  - Mitä tarkoitetaan synkronointiongelmalla?​
 +    * Pienikysymys. Synkronointi on hyvä tietää, tekniikat ehkä.
 +  - Miten digitaalista tiedonsiirtoa voidaan nopeuttaa?
 +    * Vähän jää kysymyksen pointti piiloon minulle. ​
 +  - Miten ananalogisen tiedon virheet signaalissa voidaan korjata?
 +    * Virheen havainnointi ja korjaus on syytä osata ja mieluusti jonkinlainen esimerkki. ​
 +  - Kanavoinnin jaottelu? Kerro mihin luokkiin kanavointi voidaan jaotella. Anna esimerkki jokaiseen luokkaan. (N.U.)
 +    * Peruskysymys joka on ollut tenteissä.
 +  - Vertaile piirikytkentäistä ja pakettikytkentäistä verkkoa keskenään suorituskyvyn näkökulmasta.(N.U.)
 +    * Erittäin hyvä tämäkin. Täytyy muistaa että vain 4 kysymystä ja kukin 25 pinnaa. Kysymysten on oltava suurempia kokonaisuuksia.
 +  - Mitä tarkoitetaan reitityksellä?​ Mainitse vähintään viisi reitityksen vaadetta pakettiverkossa. (N.U.)
 +    * Taas hyvä aihepiiri. Reititys on tärkeä asia ...
 +  - Luettele johtimilliset (4 kpl )ja johtimettomat (4 kpl) tiedonsiirtotiet sekä kerro missä niitä käytetään! (Veli-Pekka I)
 +    * Asian ytimeen. Hyvä tietää missä ja minkälaisissa olosuhteissa kutakin käytetään.
 +  - Selosta itsepalautuvan rengaan toiminta rengastopologiassa. Kuva olisi kiva yllätys! (Veli-Pekka I)
 +    * Hmm .. ei ehkä ihan corea meitin kurssilla.
 +  - Mistä osista tietoliikennetekniikan protokolla koostuu? (Veli-Pekka I.)
 +    * uusi näkemys protokollaan. Hyvä tietää.