meta data for this page
 •  

Tentit täle vuodelle tehty. Ihan ei raja tullut vastaan, mutta kommentoin kaikkia tänne laitettuja kysymyksiä ja ehkä kommenteista saa hieman vinkkiä.

 1. Kysymys?
  • Lyhyen perustelun/keskustelun voi liittää kysymyksen alle (selventää tavoitetta muille). Muut voivat kehittää kysymystä.
 2. Mitä ovat protokollat ja mihin niitä tarvitaan?
  • Protokollakysymykset sikäli hyviä, että protokolla on kuitenkin ihan perusasioita tietoliikenteessä. Pistarissa kysyttiin jo mutta varmasti jossakin muodossa myös tentissä
 3. Mitä segmentoinnilla tarkoitetaan?
  • varsin yksityiskohtainen kysymys. Ei varmaan erillisenä kysymyksenä, mutta voi olla jonkin kysymyksen osa.
 4. Mitä tarkoittaa signalointi ja kanavointi?
  • terminologiakysymyksiä tulee varmasti tenttiin. signalointi ehkä hieman pienempi asia kuin kanavointi, josta olikin kohtalaisesti materiaalia.
 5. Piirikytkentäisten verkkojen periaate?
  • Yhdistettynä seuraavaan hyvä kokonaiskysymys. Pitää ymmärtää tosiaan periaatteet.
 6. Pakettikytekentäisten verkkojen periaate?
  • ks. edellinen kommentti
 7. Mitä tarkoitetaan kerrosmalleilla?
  • Hyvä kysymys. Erilaiset kerrosmallit on syytä osata ja ainakin auttavasti eri kerrosten tehtävät. Vastaavasti kuin protokolla tietoliikenteen perustaa.
 8. Miten analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto eroavat toisistaan? Selitä asia valitsemasi esimerkin avulla.
  • Ihan ok pieni kysymys / kysymyksen osa. Esimerkkejä on hyvä aina osata .. asiassa kuin asiassa.
 9. Selvitä tietoliikenteen termit informaatio, data, signaali.
  • Termejä
 10. Miten standardointi vaikuttaa tietoliikenteeseen? Anna jokin esimerkki.
  • Ei keskeisiä asioita.
 11. Selvitä ohjaamattomalla siirtotiellä tapahtuvan tiedon siirtyminen esimerkin avulla.
  • Ihan suoraan en ymmärrä mitä tässä haetaan. Varsinaisia langattoman tiedonsiirron yksityiskohtia ei ole käyty. Kiinnostuneet voivat tietysti tulla langattoman tietoliikenteen kurssille, jossa selvitetään mm. etenemismalleja, jotka minun näkemykseni mukaan vastaisivat tähän kysymykseen.
 12. Miten rakentaisit tietoliikenneverkon syrjäiselle maaseudulle?Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon?terveisin Tiina M.
  • Mielenkiintoinen skenaariotehtävä. En ole vain varma riittävätkö tämän kurssin tiedot tämän kysymyksen vastaamiseen .. tai miksei jos ihan vain tekniseltä kannalta mietitään.
 13. Mistä kolmesta osasta tiedonsiirtojärjestelmä koostuu?
  • Saattaisi olla osa kokonaisuutta jossa pitää ymmärtää lähetyspään, siirtojärjestelmän ja kohteen roolit.
 14. Kolmikerroksisen kerrosmallin osat ja tehtävät?
  • Ihan hyvä. Vastaavasti OSI ja TCP/IP mallit.
 15. Miksi kerrosmalleja käytetään?
  • Pieni peruskysymys. Ei kokonainen kohta.
 16. Mitä eri tiedonnsiirtoteitä on?
  • Voisi olla isokin kysymys ja tähän yhdistettynä vertailua ja esimerkkejä.
 17. Mitä tarkoitetaan synkronointiongelmalla?
  • Pienikysymys. Synkronointi on hyvä tietää, tekniikat ehkä.
 18. Miten digitaalista tiedonsiirtoa voidaan nopeuttaa?
  • Vähän jää kysymyksen pointti piiloon minulle.
 19. Miten ananalogisen tiedon virheet signaalissa voidaan korjata?
  • Virheen havainnointi ja korjaus on syytä osata ja mieluusti jonkinlainen esimerkki.
 20. Kanavoinnin jaottelu? Kerro mihin luokkiin kanavointi voidaan jaotella. Anna esimerkki jokaiseen luokkaan. (N.U.)
  • Peruskysymys joka on ollut tenteissä.
 21. Vertaile piirikytkentäistä ja pakettikytkentäistä verkkoa keskenään suorituskyvyn näkökulmasta.(N.U.)
  • Erittäin hyvä tämäkin. Täytyy muistaa että vain 4 kysymystä ja kukin 25 pinnaa. Kysymysten on oltava suurempia kokonaisuuksia.
 22. Mitä tarkoitetaan reitityksellä? Mainitse vähintään viisi reitityksen vaadetta pakettiverkossa. (N.U.)
  • Taas hyvä aihepiiri. Reititys on tärkeä asia …
 23. Luettele johtimilliset (4 kpl )ja johtimettomat (4 kpl) tiedonsiirtotiet sekä kerro missä niitä käytetään! (Veli-Pekka I)
  • Asian ytimeen. Hyvä tietää missä ja minkälaisissa olosuhteissa kutakin käytetään.
 24. Selosta itsepalautuvan rengaan toiminta rengastopologiassa. Kuva olisi kiva yllätys! (Veli-Pekka I)
  • Hmm .. ei ehkä ihan corea meitin kurssilla.
 25. Mistä osista tietoliikennetekniikan protokolla koostuu? (Veli-Pekka I.)
  • uusi näkemys protokollaan. Hyvä tietää.