meta data for this page
  •  

Selvitä miksi protokollia tarvitaan? Millaisia toimintoja protokollissa on yleisesti toteutettu? (s hurnonen)

Protokollia tarvitaan jotta järjestelmissä olevilla oliolla olisi samanlainen kieli jolla ne voisivat kommunikoida keskenään. Yhteistä kieltä kutsutaan protokollaksi.

Protokolla kostuu:

Syntaksista (sanasto, tiedon muotoilu ja signaalitasot Semantiikka eli toimintalogiikka (mitä tehdään kun paketti saapuu) Ajoitus (siirtonopeus, pakettien oikea järjestys ja muut siirron ajoitukseen liittyvät tehtävät

Protokollilla on erilaisia toimintoja riippuen protokollan tehtävästä. Toimintoja on esimerkiksi:

Virheen havainnointi

Osoitteet

Kanavointi

Kuljetuspalvelut

Paketointi

Yhteydenhallinta (yhteyden muodostamienn, tiedonsiirto, yhteyden purkaminen)

Vuon valvonta (usean kerroksen protokollissa)

Virheen tarkkailu

Osoitustaso

Osoitustila

Yhteystunnisteet

Virheen kojaus (havainnointi, tarkistussummat jne)

Toimitus oikeassa järjestyksessä