meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


CT30A2003 Tietoliikennetekniikan perusteet kurssin opiskelijoiden WIKI

Yleistä ja ohjeita

Tämän Wiki sivuston tarkoituksena on toimia kurssin osallistujien yhteisenä työskentelyalueena, jonne opiskelijat keräävät kurssilla opittuja asioita WIKI-kirja muotoon. Sivusto jakautuu yleiseen osuuteen ja kunkin opiskelijan omaan työskentelyalueeseen.

  • Ohjeet oman Wiki-sivun luomiseen löytyvät täältä .
  • Ohjeet tiedoston lähettämiseen löytyvät täältä .
  • HUOM! Nimetkää wikiin lähettämänne tiedostot niin, etteivät ne mene sekaisin muiden opiskelijoiden tiedostojen kanssa. Eli ei “kotitehtava1.doc” vaan mielummin “kotitehtava1_omanimitaiopiskelijanumero.doc”.
  • Lisäksi voi hyvin käyttää nimiavaruuksia, jolloin oma löytyy helpommin

Tietoliikennetekniikan perusteet WIKI kirja

Malli

Huom! Käytä tätä ainoastaan pohjana omaa sivua luodessasi ja tee kotitehtävät omalle sivullesi. Huom2! Pisä huoli että kopioit sisällön omalle sivullesi etkä vain linkitä omaa sivuasi tähän esimerkkisivuun.

  • Huom. Wiki sivujen tulee olla valmiit XX mennessä, koska allekirjoittaneen tulee antaa tulokset tentistä seuraavalla viikolla.
  • Jos kuitenkin haluaa lyhyen palautteen tehtävistään on wiki palautettava tenttiä edellisenä sunnuntaina. Palaute annetaan maanantain aikana (illalla).
  • Myöhemmin palautetuille töille ei erikseen anneta palautetta, vaan merkitään OK, kun katsottu läpi ja luennoitsijan toimesta pisteytetty. Palautetta voi noiden osalta pyytää erikseen. Palautteen tarkoitus kun oli alunperin tukea oppimista.

Opiskelijoiden omat sivut