meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:start [2013/09/17 15:41]
trappis
courses:ct30a2001:start [2015/09/30 14:10]
jikonen [Tietoliikennetekniikan perusteet WIKI kirja]
Line 6: Line 6:
   * **Ohjeet tiedoston lähettämiseen löytyvät [[courses:​ct30a2001:​OhjeetTiedostojenlisaamiseen|täältä ]].**   * **Ohjeet tiedoston lähettämiseen löytyvät [[courses:​ct30a2001:​OhjeetTiedostojenlisaamiseen|täältä ]].**
   * **HUOM! Nimetkää wikiin lähettämänne tiedostot niin, etteivät ne mene sekaisin muiden opiskelijoiden tiedostojen kanssa.** Eli ei //"​kotitehtava1.doc"//​ vaan mielummin //"​kotitehtava1_omanimitaiopiskelijanumero.doc"//​.   * **HUOM! Nimetkää wikiin lähettämänne tiedostot niin, etteivät ne mene sekaisin muiden opiskelijoiden tiedostojen kanssa.** Eli ei //"​kotitehtava1.doc"//​ vaan mielummin //"​kotitehtava1_omanimitaiopiskelijanumero.doc"//​.
 +  * Lisäksi voi hyvin käyttää nimiavaruuksia,​ jolloin oma löytyy helpommin
  
 ====Tietoliikennetekniikan perusteet WIKI kirja==== ====Tietoliikennetekniikan perusteet WIKI kirja====
Line 26: Line 27:
 Huom2! Pisä huoli että kopioit sisällön omalle sivullesi etkä vain linkitä omaa sivuasi tähän esimerkkisivuun. ​ Huom2! Pisä huoli että kopioit sisällön omalle sivullesi etkä vain linkitä omaa sivuasi tähän esimerkkisivuun. ​
  
-  * **Huom. Wiki sivujen tulee olla valmiit ​XX mennessä, koska allekirjoittaneen tulee antaa tulokset tentistä seuraavalla viikolla.** +  * **Huom. Wiki sivujen tulee olla valmiit ​22.10.2015 (1 tentti)** 
-  * Jos kuitenkin haluaa lyhyen palautteen tehtävistään on wiki palautettava tenttiä edellisenä sunnuntainaPalaute annetaan maanantain aikana ​(illalla). +
-  * Myöhemmin palautetuille töille ei erikseen anneta palautetta, vaan merkitään OK, kun katsottu läpi ja luennoitsijan toimesta pisteytetty. Palautetta voi noiden osalta pyytää erikseen. Palautteen tarkoitus kun oli alunperin tukea oppimista.+
  
 ---- ----
Line 41: Line 41:
   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2012]]   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2012]]
   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2013]]   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2013]]
- +  * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2014]] 
 +  * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2015]]