meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:ct30a2001:start [2013/09/17 15:41]
trappis
courses:ct30a2001:start [2015/09/04 09:43]
jikonen [Opiskelijoiden omat sivut]
Line 6: Line 6:
   * **Ohjeet tiedoston lähettämiseen löytyvät [[courses:​ct30a2001:​OhjeetTiedostojenlisaamiseen|täältä ]].**   * **Ohjeet tiedoston lähettämiseen löytyvät [[courses:​ct30a2001:​OhjeetTiedostojenlisaamiseen|täältä ]].**
   * **HUOM! Nimetkää wikiin lähettämänne tiedostot niin, etteivät ne mene sekaisin muiden opiskelijoiden tiedostojen kanssa.** Eli ei //"​kotitehtava1.doc"//​ vaan mielummin //"​kotitehtava1_omanimitaiopiskelijanumero.doc"//​.   * **HUOM! Nimetkää wikiin lähettämänne tiedostot niin, etteivät ne mene sekaisin muiden opiskelijoiden tiedostojen kanssa.** Eli ei //"​kotitehtava1.doc"//​ vaan mielummin //"​kotitehtava1_omanimitaiopiskelijanumero.doc"//​.
 +  * Lisäksi voi hyvin käyttää nimiavaruuksia,​ jolloin oma löytyy helpommin
  
 ====Tietoliikennetekniikan perusteet WIKI kirja==== ====Tietoliikennetekniikan perusteet WIKI kirja====
Line 41: Line 42:
   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2012]]   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2012]]
   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2013]]   * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2013]]
- +  * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2014]] 
 +  * [[courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2015]]