meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikan perusteet, keskittyen tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden väliseen tiedonvaihtoon, perusprotokollat.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: 2.10.2014

 • Johdanto
  • Yleinen katsaus kurssin järjestelyihin
  • Pikainen selvitys kurssin aihealueesta, opiskelijoiden omien tietojen kartoitus.
 • Jonkinnäköistä Ericssonin propagandaa siitä kuinka 5G mullistaa maailman.
 • Yleisiä tulevaisuudennäkymiä tietoliikenteen saralla.

Luentopäivä 2: 3.10.2014

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli, Kerrosmallit, Protokollat
 • Tärkeimmät asiat:
  • TCP/IP
  • Tiedonsiirtomalli

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus:

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus:

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

Pääsivulle