Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Mitä tietoliikenne minulle merkitsee kurssin alussa?

-Laitteet -Yhteydet -Verkot -Internet -LAN, WAN -Tiedon siirtoa paikasta A paikkaan B

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Johdanto kurssille, tietoliikennetekniikan historia ja mitä se on nyt
 • Päivän tärkeimmät asiat: Tietoa kurssista ja sen suorituksesta, mitä tietoliikennetekniikka on
 • Mitä opin tällä kertaa: Sen, mitä tietoliikennetekniikka tarkoittaa noin yleisellä tasolla
 • Jäi epäselväksi:Jotkin termit mitä luennolla käytettiin

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli, Kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: Perus kommunikointimalli ja sen ymmärtäminen, Kerrosarkkitehtuurin ymmärtäminen, OSI ja TCP/IP protokollat
 • Mitä opin tällä kertaa:Miten FTP toimii periaatteessa, miten tcp/ip ja OSI eroavat, kerrosarkkitehtuuri
 • Jäi epäselväksi:Joitakin yksittäisiä termejä, jotka selvenee kyllä myöhemmin kurssilla.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe:Tiedon siirto,protokollat yleisesti, tietoliikenteen standardointi, Johtimettomat/johtimelliset siirtotiet,
 • Päivän tärkeimmät asiat:Eri siirtoteiden ominaisuudet, protokollien ominaisuudet
 • Mitä opin tällä kertaa:Eri siirtoeiden vahvuudet/heikkoudet ja niiden muita ominaisuuksia.
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe:Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat:Analoginen ja digitaalinen signaali,koodaus,modulointi, kanavointi
 • Mitä opin tällä kertaa: Perus ymmärrys päivän tärkeimmistä asioista
 • Jäi epäselviksi:Jotkut termit, jotka selvisi googlella.

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe:Eri kytkennät, reititys
 • Päivän tärkeimmät asiat: Eri reititystavat, ruuhkautuminen ja sen estäminen, eri kytkentätavat
 • Mitä opin tällä kertaa: Ero tieto- ja puheliikenteen välillä, eri reititystapoja
 • Jäi epäselviksi: Ruuhkanhallinta jäi vähän epäselväksi, miten se toteutetaan käytännössä.

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe:Tietoliikenteen sovellukset
 • Päivän tärkeimmät asiat:Puhelinverkot, LAN, WLAN
 • Mitä opin tällä kertaa: Eri lähiverkkoteknologioiden perusasiat, puhelinverkoista tietoa.
 • Jäi epäselviksi:Matkapuhelinverkoista joitain asioita jäi epäselväksi.

Mitä opin kurssin aikana

Tietoliikennetekniikasta jonkunlaisen peruskuvan, tiedän periaatteessa miten perinteisimmät tiedonsiirtotavat toimii, erityisesti eri mallit on auttanut ymmärtämään miten tämä tiedonsiirto tapahtuu ihan oikeasti. Eri verkkojen ominaispiirteitä, standardeja, tyypillisimmät protokollat ovat myös tulleet tutuiksi.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: WIKI-sivun luonti, oppimispäiväkirjan täyttö, kuvan luominen oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Etsi oman kotiverkon / laitteiston: Siirtoteitä ja taajuuksia, siirtonopeuksia, protokollia ja koodaus- ja kanavointimenetelmiä.

 1. Modeemi
  1. VDSL2 (Parikaapeli, ITU G.993.2 -standardi, 100/10 -Mbit linja, DMT-modulointi (kanavointi))
  2. WLAN (Langaton yhteys, IEEE 802.11n -standardi, 300Mbit (teoreettinen), 2,4GHz taajuudella
  3. GigabitEthernet (Parikaapeli, 1000BASE-T -standardi, 1000Mbit (teoreettinen), siirtää Ethernet kehyksiä)
 2. TV
  1. DVB-T (Digital video broadcasting, terrestial), maanpäälinen digitv, jaettu eri kanavanumeroihin jolla kanavaniput toimitetaan, Lappeenrannassa peruskanavat (kanavanumero / taajuus) 35/586Mhz ja 47/682Mhz

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Pohdi omein laitteiden muodostamaa kokonaisuutta, erityisesti verkon kannalta. Kuvaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden.)

Kuvasta nähdään miten laitteet kommunkoivat keskenään. Kun tiedon siirto tapahtuu sisäverkossa, ei reititykseen kuulu solmuja yhtä paljon kuin internetin välityksellä siirrettäessä dataa. Esimerkiksi, tietokoneen ja verkkolevyn välinen tiedon siirto tapahtuu vain yhtä solmua käyttäen, modeemia, jolloin voidaan siirtää tietoa modeemin (ja laitteiden) maksiminopeudella, 1000Mbps käyttäen GigabitEthernet -tekniikkaa. Kuitenkin jos on tarvetta siirtää puhelimen ja verkkolevyn välillä tietoa, joudutaan siirtämään pienimmän pullonkaulan nopeudella, eli tässä tapauksessa WLAN- verkon maksiminopeudella.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
 • Lähiopetus: 6 h
 • Kotitehtävät: 1h
 • Luentojen kertaus/läpikäynti: 1h
 • Luentoviikko 2
 • Lähiopetus: 6 h
 • Kotitehtävät: 1h
 • Luentojen kertaus/läpikäynti: 1h
 • Luentoviikko 3
 • Lähiopetus: 6 h
 • Kotitehtävät: 2h
 • Luentojen kertaus/läpikäynti: 2h

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start