Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikka on nimensä mukaisesti tiedon liikuttamiseen käytettävä tekniikka. Esimerkiksi Facebook, tekstiviestittely, satelliitit ja niihin linkitetyt GPS:t ja sähköpostittelu ovat tietoliikennetekniikan varassa. Teknologia yleistyy nyky-yhteiskunnassa kovaa vauhtia ja tietoliikennetekniikan tehtävänä on luoda tarvittavat kanavat tiedon siirtämistä varten. Esimerkiksi miten puhelimella saa soitettua toiseen puhelimeen, mitä kaikkea siinä välillä tapahtuu. Tähän liittyviä teknologioita ovat GPRS, WLAN, LAN ja muut verkot. Tällä hetkellä varsinkin kaikki mobiililaitteet ja niiden toimiminen on mielenkiintoista ja esimerkiksi teleoperaattorien kapasiteetin ylittävä verkon käyttö. Kiinteät verkot ovat väistymässä liikutettavien laitteiden yleistymisen vuoksi ja tarve langattomille verkoille kasvaa. Kokoajan kehitetään entistä nopeampia yhteyksiä ja viimeisessä kymmenessä vuodessa laajakaistojen nopeudet ovat kasvaneet valtavasti.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:
  • Kurssin aloitus
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 1. Sähköposti ja sen toiminta
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) eli sähköpostipalvelimien keskeiseen viestintään käytettävä protokolla
  • MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) eli tapa, jolla viestit voidaan kirjoittaa. Määrittelee siis viestin rakenteen (merkit, kuvat, yms..)
  • Viestin kulku: Käyttäjä (päätelaite) → Palvelin1 (server) → SMTP protokollan mukainen viestin välitys → Palvelin2 (server) → Vastaanottaja (päätelaite)
  • TCP (Transmission Control Protocol) = osa TCP/IP protokollaperhettä. TCP:llä luodaan tietokoneiden välisiä yhteyksiä. TCP siis mahdollistaa sähköpostien lähettelyn ja muun tiedon siirron tietokoneiden ja sitä kautta ihmisten välillä.
 2. Kurssin Rakenne
  • Tentti
  • Pistokokeita
  • Oppimispäiväkirja
 3. Tietoliikenne käsitteenä
  • Verkot
  • Protokollat
  • Kehitys
  • Rakenne ja kommunikoinnin muodot
  • Laitteet
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Erilaiset laitteet
  • Tietotekniikan tulevaisuutta (smartwear, kaikki tietokoneet linkitetty toisiinsa)
  • Verkoista, WLAN, LAN, 3G, 4G, 5G
  • Sähköpostin toiminta
 • Jäi epäselväksi:
  • Stallingsin malli
  • Protokollien rakenne

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe:
  • Kommunikointimalli, kerrosmalli ja protokollat
 • Tärkeimmät asiat:
 1. Kommunikointimalli
  • Kuvaa suurta kokonaisuutta
  • Tiedonsiirto
  • Kaikki vaiheet tiedon lähetyksestä sen lopulliseen määränpäähän löytymiseen ja oikeaan muotoon muokkaamiseen.
  • Mallin tehtäviä:
   • Siirtojärjestelmän hyödyntäminen, liityntä siirtotiehen, signaalit luoni, synkronointi, yhteyden hallinta, virheen havannointi ja korjaus, liikenteen valvonta, osoitteet, reititys, viestin muotoilu, virheistä toipuminen, turvallisuus, järjestelmän- ja verkonhallinta.
  • Termistöä:
   • Data: Esitysmuoto
   • Signaali: Tietoa välittävä konkreettinen merkki. Esitystapa.
   • Informaatio: Datalla on eri merkitys eri tilanteissa. Informaatio kuvaa datan merkitystä juuri yhdessä valitussa tilanteessa. Järjestys, joka voidaan tulkita.
 2. Kerrosarkkitehtuuri
  • Pomo ⇒ sihteeri ⇒ kuriiri
  • Protokollat
  • Yksittäinen kerros käyttää alemman kerroksen palvelua ja tarjoaa ylemmälle kerrokselle palvelua.
  • FTP (File Transfer Protocol ):
   • Tiedostonsiirtomenetelemä tietokoneiden välille
   • Ei näytä käyttäjälle prosessia, mahdollistaa eri käyttöjärjestelmien välisen tiedostosiirron
   • Standardointi
  • OSI-malli (Open Systems Interconnection Reference Model):
   • Seitsemän (7) kerroksen malli
   • Yksittäinen kerros käyttää alemman kerroksen palvelua ja tarjoaa ylemmälle kerrokselle palvelua.
   • Kaikki kerrokset erilaisia (alhaalta ylöspäin):
    • 1. Fyysinen kerros:
     • Tekee fyysisen työn, määrittelee fyysisen osion kuten kaapelit, nopeudet ja jännitetasot
    • 2. Linkkikerros:
     • Tiivistää ylemmät kerrokset alimmalle kerrokselle
     • Tekee siirtotiellä siirrosta luotettavaa
    • 3. Verkkokerros:
     • Siirtotiet
     • Reititys, kytkentä, liityntä ylemmille kerroksille
    • 4. Kuljetuskerros:
     • Huolehtii, että paketit tulevat periile
     • Mekanismit tiedon välitykseen
    • 5. Istuntokerros:
     • Lisäpalveluita kuljetuskerroksen päälle
     • Vuoropuhelu (full/half duplex), datan ryhmittely
     • Sovellusten dialogin hallinta
    • 6. Esitystapakerros:
     • Eri merkistöjen yhteensovitus (tiivistys, salaus)
    • 7. Sovelluskerros:
     • Käytetään viestintään (käyttäjälle näkyvien sovellusten toimesta)
     • Sovelluksen linkki OSI:in
   • TCP/IP -malli (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
    • Viisi (5) kerroksinen malli: Kuljetus, sovellus, fyysinen, linkki ja verkko
    • Kuljetus- ja verkkoprotokollista yleisempiä
    • Esimerkit kerroksista:
     • Fyysinen = Parikaapeli, satelliitti
     • Linkki = Ethernet, WiFi
     • Verkko = IPv4, IPv6 (kehitetty IP-protokolla, IPv6 > IPv4)
     • Kuljetus = TCP, UPD(User Datagram Protocol = Ei vaadi yhteyttä laitteiden välille, mutta mahdollistaa tiedostosiirron)
     • Sovellus = HTTP, SMTP, FTP, SSH (Käyttäjän pääsy TCP/IP -maailmaan tätä kautta)
 3. Protokollat:
  • Käytäntö / standardi (säännöstö), jota noudattamalla eri oliot saadaan “puhumaan samaa kieltä”. Yhteinen kieli on protokolla.
  • Syntaksi + Semantiikka + Ajoitus
  • Eli Muotoilu + toiminta + Siirron ajoitus
  • Segmentointia ja kokoamista: Pilkotaan dataa pienemmäksi ja kootaan taas isommaksi. Esim. verkolla voi olla datan tavukoon rajoitteita
  • Paketointi(=ohjausinformaation lisääminen, esim lähettäjä tai virheenkorjauskoodi)
  • Kommunikointi:
   • Yhteydellinen: Postikortti (runsasta/jatkuvaa)
   • Yhteydetön: Puhelinkeskustelu (dynaamista)
  • Vuon valvonta: Vastaanottaja säätelee lähettäjän lähetysnopeutta
   • Esim Stop-and-wait, jokainen paketti hyväksyttävä ennen seuraavan lähetystä.
  • Virheenkorjaus
   • Halutaan pienentää virheen vaikutuksia
   • jokainen PDU (Protocol Data Unit) sisältää virheenhavannointikoodin
   • Uudelleenlähetykset
   • Virheentarkkailu
  • Osoitteet
  • Kanavointi
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Edellä mainittujen asioiden pääpiirteet, ymmärrän protokollia ja niiden toimintaa, yksinkertaiset kerrosmallit.
 • Jäi epäselväksi:
  • Laajat kerrosmallit ja niiden eri kerroksiin eri protokollien ja tehtävien sijoittaminen

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tiedonsiirto
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 1. Protokollat
  • Edellisen luennon muistiinpanoissa jo
 2. Tietoliikenteen standardointi
  • Järjestelmien välinen yhteensopivuus
  • Erilaisia laiteympäristökokonaisuuksia (Esim windows phone - PC - jne)
  • Standardoinnin etuja:
   • Vahvistaa markkinat tuotteelle (massatuotanto ↔ hinnat)
   • Yhteensopivuus (asiakas voi valita eri laitteita ja standardien ansiosta ne ovat yhteensopivia)
  • Standardoinnin haittoja:
   • Jäädyttävät teknologiaa (Prosesseissa kestää, kun saadaan valmista niin ' standardoitu'teknologia voi olla jo vanhentunutta)
   • Useita erilaisia samalle asialle - päällekkäisyys
   • Kompromissit (kukaan ei saa mitä haluaa, kaikki saavat osan omasta halustaan ja osat kaikkien muiden haluista)
  • Erilaisia standardointiorganisaatioita:
   • ISO
    • OSI-malli, IDSN, liittyy laajalle alueelle tietotekniikassa
    • Hidasta toimintaa koska toiminta niin laajaa * Omat askeleet jonkin asian standardoinnille: Idea, kirjaus, editointi, keskustelu, hyväksyntä, KV-standardi, julkaisu
   • Internet Society
    • Internetin standardointi
   • ITU-T
    • Telekommunikaatiostandardointi
   • ATM Forum
   • IEEE
   • Lähiverkot
  • Standardointiprosessi:
   • Vähän kuin patentointi
   • Määrittelyn oltava:
    • Vakaa ja ymmärrettävä
    • Yhteensopivuuksia ja kokemuksia toimivuudesta
    • Yleisesti tuettu ja hyväksytty
    • Pitää olla hyötyä
    • Kilpailukyky
  • RFC (Request For Comments) eri asia kuin standardit, RFC:t ovat asiakirjoja jotka määrittävät käytäntöjä, vain pieni osa niistä silti standardeiksi asti
  • IETF:n standardien aiheluokittelu:
   • Yleinen, Sovellukset, Internet, Toiminnot & verkonhallinta, Reititys, Turvallisuus, Kuljetus, Sub-IP(eli internetin alla olevat kerrokset) (Luento 2_2 pdf s. 15)
 3. Siirtotiet
  • Johtimelliset vs. johtimettomat
  • Siirtotien ja signaalin ominaisuudet määräävät tiedon kulun sujuvuuden (laadun)
  • Johtimelliset siirtotiet:
   • Esim:
    • Parikaapeli, esim puhelinkaapeli
    • Valokuitu
    • Sähkökaapeli
    • Koaksaalikaapeli, esim TV-kaapeli
   • Nopeus ↔ Kaistanleveys
   • Digitaalisia ja analogisia
  • Parikaapeli:
   • Halpa ↔ Eniten käytetty
   • Häiriöt halutaan minimoida
   • Päällekkäin kieputettua piuhaa - foliokuoret
  • Koaksaalikaapeli:
   • Kaksi johdinta sisäkkäin
   • Sietää paremmin häiriöitä
  • Optinen kuitu:
   • Valo - taittokertoimet - kokonaisheijastus
   • Suuri kapasiteetti
   • kevyt - pienikokoinen
   • Runkoverkot, kaupunkiverkot, lähiverkot….
 • Johtimettomat siirtotiet:
  • Esim:
   • Mikroaaltolinkit (suunnattu)
   • Satelliitti
   • Radio (suuntaamaton)
   • Infrapunna (pienen matkan point-to-point kommunikointiin) (infrapunavalo)
  • Signaali kulkee väliaineessa johtimettomasti
  • Suuntaus
  • Line-of-sight (masto näkee maston)
  • ilmakehäsironnan avulla (signaali heijastuu taivaalta, scattering)
  • Ionosfäärin kautta eteneminen
  • Maanpinta-aallot
  • Taajuudet ja antennit
   • Antennivahvistus
   • Mitä suurempi taajuus, sitä pienempi antenni
  • Mikroaaltolinkit:
   • Runkoverkot, rakennukset, ääni&data
   • Häiriö ↔ Signaalin vaimennus
  • Satelliittilinkit:
   • Uplink (vastaanottaa 'ylös tulevan') vs. downlink (lähettää 'alas')
   • GEO, LEO, MEO
   • TV, puhelin, yksityiset tietoverkot
  • Radiotie:
   • Ei suunnattuja aalotja
   • “näköyhteys”
   • Monitie-eteneminen ↔ häiriö
   • Radioaallot heijastuvat esteestä
  • Vaimeneminen = signaalin tehon häviäminen
   • Vahvistimet vahvistavat signaalia tietyin välimatkoin, että se pysyisi ennallaan
   • Vapaan tilan vaimeneminen: Signaali hajaantuu laajalle ja heikkenee
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Pistokokeisiin kannattaa valmistautua
  • Erilaiset siirtotiet
 • Jäi epäselväksi:
  • Standardointi jäi vähän hämärälle pohjalle

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 1. Signaalit
  • Signaalien koodaus
   • Nollaa ja ykköstä
   • Analoginen ⇒ Koodaus ⇒ Digitaalinen ⇒ 'Purku' ⇒ Analoginen
   • Esim:
    • NRZ-L, Manchester, Bipolar-AMI
  • Signaalien tulkinta:
   • Pitää tietää bittien ajoitus (alku&loppu) ja signaalien tasot
   • vaikuttavia tekijöitä häiriöt, datan lähetysnopeus, kaistanleveys, koodausrakenne
 2. Kanavointi(multiplexing)
  • Broadcast vs. point-to-point
  • Kahden laitteen kommunikointi ei vie koko siirtolinkkiä ⇒ voidaan multipleksoida eli kanavoida
  • Esim
   • Kuidit, koaksaalikaapelit ja mikrolinkit sekä niihin perustuvat runkoverkot
  • Yhdistetään kun lähetetään ja puretaan kun vastaanotetaan
  • Kustannustehokasta
  • Taajuusjakokanavointi FDMA (Frequence Division Multiple Access)
   • Jokainen signaali omalla kanavallaan
   • Taajuusalue jaetaan eri taajuuksille ja jokainen yksittäinen signaali lähetetään omaa taajuusaluettaan pitkin
   • Alueiden väliin jätetään väli, jotta ei sekoitu, vastaanottopäässä kaistanpäästösuodattimet valikointia varten
   • Digitaalista tai analogista
   • Signaali on aina analoginen (modulointi)
   • Esim TV-kanavien välitys
   • Analogiset kuljetusjärjestelmät
    • puhekaista
    • Hierarkinen FDMA muodostuu ryhmistä
    • AT&T ja ITU-T
  • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
   • Ratkaisu tilaajan ja etäverkon välille
   • Parikaapeli
   • Internetkäyttö
   • Taajuusjakokanavointi, kaiunpoisto
   • Toimintamatka n. 5½ km
  • TDMA (Time Division Multiple Access)
   • TDMA
    • = Aikajakokanavointi
    • GSM-verkot
    • Radiotien varaustekniikka
    • Jokainen signaali jaetaan palasiin ja palaset lähetetään tietyin väliajoin ⇒ aikajako
    • Voidaan siirtää ääntä ja dataa
    • Aikakatkaisut, käytössä siis vain sillon, kun tarvitaan kaistaa
   • Synkroninen TDMA
    • Siirtotie kokoajan käytössä
    • Turha tilankäyttö jos ei liikennettä, mutta kokoajan varattu kaista
    • Kehystason tahdistus, vaikka onkin kokoajan jatkuva kaista
   • Tilastollinen TDMA
    • Synkroninen TDMA tuhlaa kehyksen aikavälejä
    • Tilastollinen on älykäs eikä tuhlaa kehyksen aikavälejä vaan ne varataan tarpeen mukaan
    • Vaatii ohjausinformaatiota
    • Hyödyntää siirtojen taukoa, kapasiteetti saattaa loppua
  • Muita
   • ISDN(Integrated Services Digital Network)
    • Digitaalinen puheen ja datan siirto
   • SONET/SDH
    • Digitaalinen siirto optisen kuidun yli
    • Voi olla erittäin nopea
   • GSM
   • Kaapelimodeemi
    • Palveluntarjoaja varaa 2 kanavaa
    • Yksi toiseen suuntaan ja yksi takaisin päin
    • Joka kanava jaettu tilaajien kesken
    • Mitä enemmän käyttäjiä, sitä vähemmän kaistaa itselle
  • CDMA (Code Division Multiple Access)
   • = Koodijakokanavointi
   • Laajakaistaisissa yhteyksissä käytetään
   • Kaikki voivat hyödyntää koko kaistaa
   • Käyttäjät erotellaan toisistaan koodeilla
   • Johtimettomilla siirtoteillä
   • Ei alue- / päällekkäisyysrajoitteisuutta
   • Analoginen tai digitaalinen data, analoginen signaali
   • WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access
    • = Laajakaistainen koodijakokanavointi
  • WDM (Wave Division Multiplexing)
   • = Aallonpituusjakokanavointi
   • Optiselle kuidulle
   • Eri taajuiset valonsäteet luovat itselleen oman kanavan
   • Eräänlainen FDMA, kuitenkin oma terminsä
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Näen kaikkien muidenkin wikisivut, mikä auttaa huomattavasti paremmin ymmärtämään luentokalvoja
 • Jäi epäselväksi:
  • Ensimmäinen kalvopaketti, erilaiset aallot ja niiden koodaus / dekoodaus vähän. (Omissa muistiinpanoissa “Signaalit”)

Luentopäivä 5

 • Päivän aihe: Verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  1. Tele- & Dataliikenne
   • Teleliikenne
    • Tarvii jatkuvan yhteyden, siksi piirikytkentäinen
    • Puhelinverkot (GSM)
   • Dataliikenne
    • Tarvii tehokkuutta, siksi pakettikytkentäinen
    • Lähiverkot
    • Internet
    • GPRS
  2. Kytkennät (Piiri- vs. Pakettikytkentä)
   • Kytkentäinen verkko on toisiinsa kiinnitettyjä solmuja
   • Datan liikkuminen:
    • SOLMU –[data]–> SOLMU –[data]–> SOLMU jne
   • Erilaiset suorituskyvyt piiri ja pakettikytkentäisillä verkoilla
   • Piirit
    • Verkon yli kiinteä yhteys tiedonsiirtokanavan kautta
    • Päätelaitteiden välille syntyy piiri
    • Esim. perinteinen puhelinverkko ja GSM (TDMA)
    • Toiminta: Yhteys muodostetaan, data siirretään, yhteys lopetetaan. (Esim soitto - keskustelu - punaista luuria)
   • Paketit
    • Data kootaan paketeiksi
    • Yhteydetöntä
    • Yksittäinen paketti sisältää dataa ja osoitetiedot tai muuta viitetietoa
    • Tehokkaampi kuin piirikytkentä
    • Voidaan priorisoida paketit, eli tärkeälle datalle korkea prioriteetti ⇒ pääsee ensimmäiseksi kulkemaan
    • Kytkennät:
     • Tietosähke
      • Itsenäiset paketit, eivät liity toisiinsa vaikka sisältävät “samaa” dataa. (Voidaan kuitenkin vaikka numeroida)
      • Vastaanottaja järjestelee sekalaisessa järjestyksessä saapuneet paketit oikeaan järjestykseen
      • Reitityspäätökset
     • Virtuaalipiiri
      • Call-Request -paketti (Call-Accept) aloittaa ja lopettaa
      • Vakioreitti
    • Paketin pitää olla kokonaan solmulla, että sen voi lähettää eteen päin
  3. Reititys (ROUTING)
   • Erilaisia tapoja
   • Tulviminen (Flooding)
    • Lähetetään kaikkialle, kunnes saavuttaa oikean määränpään. Kattaa näin koko verkon ja etenee nopeasti
    • Tuhlaa kuitenkin kaistaa
   • Mukautuva
   • Algoritmeilla voidaan määritellä erilaisia reititystapoja esim lyhyimpiä reittejä
 1. Datan siirto
  • Data pitää aina olla perillä, ennen kun sitä voidaan lähettää eteenpäin seuraavalle
  • Virheiden käsittely
  • Osa datasta voi olla perillä ennen kun loppuosa edes lähtenyt
  • Paketteja voi kadota!

Mitä opin tällä kertaa

 • Datan lähetystyylejä ja paljon eri termejä datan siirtoon liittyen

Jäi epäselväksi

 • Luentokalvoissa algoritmeistä paljon juttua mutta luennolta ei jäänyt mieleen

Luentopäivä 6

Päivän aihe Kertaus, WWW- ja muut sovellukset, Kurssin päätös

Päivän tärkeimmät asiat

 1. Pistokokeen läpikäynti (OSI-kerrosmalli)
 2. Erilaisia kurssilla käsiteltyjä asioita ja niiden sovellusta
  • Puhelinverkot
  • 3G
  • 4G
  • WWW
  • LAN
   • Bus(Tree),Ring,Star
   • Bussi:
    • Asemat (Stations, päätelaitteet?) ovat kuin bussipysäkeillä ja hyppäävät “bussin” kyytiin. Yksi linja
   • Kehä:
    • Kulkee kehässä asemalta(päätelaite?) toiselle
    • Suljettu rinki
   • Tähti:
    • Kaikki asemat (päätelaitteet?) yhdistyvät yhteen suurempaan solmuun, joka yhdistelee niitä keskenään (vanha puhelinkeskus)
   • Protokollat, siirtotiet, LLC(Logical Link Control)
   • MAC-protokolla
    • Siirtotien kapasiteetin hallinta & jakaminen (tehokkaasti)
    • LAN- ja MAN -verkoille
    • Toteutus:
     • Round-Robin
      • Odotetaan vuoroa, toimii tehokkaasti jos monella asemalla lähetettävää
     • Varausmenetelmä
      • Siirtotie jaettu varattaviin aikalohkoihin
     • Polling/Token passing
   • Random Acces Protocols (ALOHAnet, Slotted ALOHA)
    • Hawaii yliopistokäytöstä lähtenyt 70 -luvulla
 3. Wireless Lan = WLAN
  • Langatonta siirtämistä
  • Pääsy 'liikkeessä', ei velvoita kiinteään sijaintiin vaan dynaamista
  • Ad Hoc (p2p)
  • IEE 802.11

Mitä opin kurssin aikana

 • Paljon tietotekniikan sanastoa ja erilaisia siirtoteitä ja niiden sovelluksia. Tärkeimpänä arkitietoon lisättävänä tietona varmaan erilaiset protokollat ja niiden toiminta ja mobiiliverkkojen sovellukset. Kiinnostavin uusi aihe itselleni varmaan 5G ! Kurssin luennoista jäi hyvä kuva tietoliikennetekniikasta, ja kun vertaa alkunäkemystä tämän hetken tietämykseen on selvää, että kannatti istua luennoilla. Erilaiset ennakkonäkemyksessä tummennetut sanat saivat syvällisen merkityksen kurssin edetessä.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

 1. Kotoa löytyviä siirtoteitä ja taajuuksia (ja nopeuksia):
  • Televiosio: Antennipiuha ja reitittimestä siirtyvä WLAN yhteys
   • WLAN (802.11?) taajuus: noin 2.4 GHz, WLAN (johtimeton) reitittimestä maksiminopeus 54 Mbit/s
   • Antennipiuha (Johtimellinen): Koaksaalikaapeli. Kanavanippujen taajuudet vaihtelevat, n.100MHz-500MHz väliltä löytyy eri nippuja jotka sisältävät eri kanavia
   • Sähköverkon (johtimellinen) taajuus: 50Hz?
  • Reititin ja internet: Loas lupaa 100Mbit/s nopeuden. Yhteys Loasin tarjoamaan verkkoon saadaan parikaapelilla, jonka eri kategorioiden kaistanleveydet ulottuvat 0,4MHz:sta 1200 MHz:n
  • Eteenpäin talosta ydinverkkoon yhteys johtimellinen - optinen kuitu
  • Ethernetpiuha: Parikaapeli
  • Mikroaaltouuni: 2,45GHz
 2. Protokollia
  • Internet : TCP/IP (tiedostonsiirto), HTTP (verkkoselain)
  • Sähköposti
   • Lähetys: SMTP
   • Lukeminen: POP / IMAP
  • FTP: Tiedoston siirtoon
 3. Kotoa löytyviä koodauksia & kanavointia
  • Kanavoinnissa otetaan yhteys esim. enkeleihin, henkiin, omaan henkioppaaseen tai vaikkapa avaruusolentoihin. Tarkoituksena on yleensä saada tietoa ja opastusta. (Wespa, 2010, Saatavilla: http://henkimaailma.wordpress.com/2010/01/19/kanavointi-mita-se-on/)
   • Kanavointi: FDMA: Televisioon kanavat saapuvat nipuissa, kaikille nipuille omat taajuudet
   • Radio FDMA

Kotitehtävä 3

 1. Kerrosmalli

 • Sähköposti:
  • Sovellus: SMTP
  • Kuljetus: TCP
  • Internet: IP
  • Linkki: MAC
  • Fyysinen: esim. Nettikortti joka kontrolloi tiedonsiirtoa
 • Internetselailu:
  • Sovellus: HTTP
  • Kuljetus: TCP
  • Internet: IP
  • Linkki: MAC
  • Fyysinen: Nettikortti, käytetään nyt parikaapelia (Ethernet)

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus: 6 h
  • Wikin täyttö ~2h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus: 6 h
  • Wikin täyttö 3 h
   • OppimisPK ja kotiteht
  • Pistariin harjoittelu 20min …
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus: 6 h
  • Wikin täyttö 1 h
   • Oppimispk ja kotiteht
 • Tenttiviikko
  • Wikin täyttö ~2h viimeistelyä

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start