Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tiedonsiirtoa paikasta x paikkaan y. WLAN,3G,4G,verkko

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Johdatus tietotekniikkaan
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kurssi suoritukseen vaadittavat asiat. Mitä tietoliikenne on.
 • Mitä opin tällä kertaa: Mitä kurssi sisältää ja miten sen pääsee läpi. 5G
 • Jäi epäselväksi:-

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli,Kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: Protokollat, kerrosmallit, tiedonkuljetus
 • Mitä opin tällä kertaa: Tieto riituu joskus hyvin monen välikäden kautta. Tiedon täytyy olla oikeassa muodossa, että toinen pää ymmärtää sen.
 • Jäi epäselväksi: TCP/IP protokollat

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tiedon siirto
 • Päivän tärkeimmät asiat: siirtotiet ja niiden toiminta
 • Mitä opin tällä kertaa: On paljon tiedonsiirtoa hidastaviä/edistäviä tekijöitä. Laitteiden yhteensopivuus.
 • Jäi epäselväksi:-

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointi,ADSL
 • Mitä opin tällä kertaa: Tarkempaa tietoa modeemien toimminnasta
 • Jäi epäselväksi:-

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: Erilaiset verkot,reititys strategiat,verkon ruuhkat
 • Mitä opin tällä kertaa: Eri verkkojen eroja,verkko ruuhkan hallinta
 • Jäi epäselväksi:Osa reititys stragiasta epäselvää

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: Sovellukset
 • Päivän tärkeimmät asiat: Puhelin verkko,3G,4G
 • Mitä opin tällä kertaa: Langattomien verkkojen toiminnan perusteet. Lan.
 • Jäi epäselväksi:-

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

VKO 40

VKO 41 Ennakkotehtävä: Modeemi on parikaapelilla yhteydessä internettiin ja tietokone on parikaapelilla yhteydessä modeemiin. Puhelin on 3g:llä yhteydessä verkkoon. Kotitehtävä: Asunnossani on kaapelimodeemi, jossa on 8M bit/s kaapeliverkko. Tietokone on on kiinni ethernet parikaapelilla modeemissa ja modeemi eternet parikaapelilla verkkoon. Ethernet käyttää PAM-5 kooduasmenetelmää ja se toimii 8/mbit nopeudella. Tietokone käyttää TCP/IP protokollaa, kun se on yhteydessä verkkoon. Puhelin on yhteydessä 3Gllä verkkoon. Se liikkuu ilmateitse 1710 - 1785 MHz taajuus alueella. Puhelimen 3G siirtää tietoa 2 Mbit/s. Puhelin käyttää HSPA protokollaa.Sen koodausmenetelmä on GSM ja UMTS.

VKO 42 Ennakkotehtävä: Langattomia: 3G,4G,Wifi. Langattomissa verkossa johdot eivät ole rajoittavia tekijöitä. Langattomissa verkoissa nopeus riippuu miten lähellä on tukiasemaa. Langallisia: Ethernet: Valokuitu,parikaapeli. Langalliset verkot ovat yleensä nopeampia ja tasaisempia kuin langattomat.Langallinen verkko on hyvä, jos vaaditaan varmaa ja pysyvää verkkoa. Kotitehtävä: Tieto lähtee tietokoneesta ja kulkee parikaapelia pitkin modeemiin ja sieltä verkkokerrokseen. Sieltä se menee linkkikerrosen kautta fyysiseen kerrokseen. Sieltä viesti lähtee eteenpäin vastaanottajalle.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 1 h Kotiopiskelu: 0 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopiskelu: 3h Kotiopiskelu: 2h

 • Luentoviikko 3

Lähiopiskelu: 2h kotiopiskelu: 4h

 • Luentoviikko 4

Lähiopiskelu: 1h Kotiopiskelu: 4h

 • Luentoviikko 5

Lähiopiskelu: 0h Kotiopiskelu: 3h

 • Luentoviikko 6

Lähiopiskelu: 2h Kotiopiskelu: 12h