Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on kaikenlaista tiedon siirtoa ja jakamista eri paikkojen välillä. Esimerkiksi tähän voidaan käyttää kaapeleita, kuitua, radiosignaaleja tai vaikka savumerkkejä. Ensimmäisenä tapoina mieleen tulevat internetissä ja mobiili laitteita hyödyntävä tiedonsiirto.

Mitä tietoliikenne minulle merkitsee kurssin alussa?

-Laitteet -Yhteydet -Verkot -Internet -LAN, WAN -Tiedon siirtoa paikasta A paikkaan B

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Luennon aihe oli johdatus kurssiin ja samalla käytiin sähköpostin toiminta periaatetta
 • Tärkein asia: Suorittaako kurssin kotitentillä vai perinteisellä tentillä, tietoliikenteen tulevaisuus ja syvempi ymmärrys miten s-posti toimii
 • Mitä opin: Miten sähkoposti toimii,myös hieman protokollista ja niiden tarkoituksesta
 • epäselväksi jäi: Ei juuri näin alussa jäänyt epäselvyyksiä

Luentopäivä 2:

 • Aiheena olivat kommunikointimalli, protokollat ja kerrosarkkitehtuuri
 • Tärkeimmät: protokollat
 • Mitä opin:Miten FTP toimii periaatteessa, miten tcp/ip ja OSI eroavat, kerrosarkkitehtuuri
 • Jäi epäselväksi:TCP/IPn ja OSIn toiminperiaate ei oikeen avautunut

Luentopäivä 3:

 • Luento käsitteli tiedonsiirtoa
 • Opin: Protokollien toimita periaatteen (sematiikka, syntaksi ja ajoitus), standartoinnista(miten toimii, plussia ja mmiinuksia) ja erilaisista siirtoteistä
 • Ei epäselvyyksiä

Luentopäivä 4:

 • Aiheena oli linkit
 • tärkeimpinä analogiset ja digitaaliset signaalit ja kummassakin muodossa oleva data
 • Opin: Signaalinen muuntamisesta analoogisen ja digitaalisen välillä, signaalin vaikuttavista asioista kuten säröstä, vaimenemisesta ja kohinasta, erilaisista kanavointi menetelmistä

-epäselvää: Jotkin termit jäivät epäselviksi(SONET/SDH,FHSS..)

Luentopäivä 5:

 • Aiheena oli erilaiset kytkennät (piiri- ja pakettikytkentä), verkon ruuhkautuminen
 • Tärkeimpinä: Ruuhkien hallinta, tele- ja dataliikenne
 • Opin: Piiri- ja pakettikytkennän eroista ja niiden tuomista haitoista/hyödyistä
 • Epäselvää: Ruuhkan hallinta meni hieman ohi

Luentopäivä 6:

 • Aiheet: mobiiliverkot,LAN
 • Tärkeimpänä erilaisten verkkojen käytännön toteutus
 • opin: mobiiliverkon rakenteesta ja historiasta(1G-5G),törmäyksistä
 • epäselvää: Mac-osoitteet

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1 & 2

Kotitehtävä 3 & 4

Siirtotiet ja taajuudet

 • WLAN, siirtotie ilma, taajuus 2.4GHz, nopeus 54Mbps, protkolla IEEE 802.11G, koodaus OFDM
 • Lnet, siirtotie johtimelllinen, ?, nopeus 100Mbbps, protokolla IEEE 802.3 koodaus manchester

lähteet: http://standards.ieee.org/ , http://www.cable-europe.eu/

Kotitehtävä 5 & 6

Kahden koneen välinen tiedoston siirto kovalevyltä toiselle. Toinen kone lähettää paketin jolloin sovelluskerros tekee edellämainitun. Seuraavana on kuljetuskerros joka pilkkoo tiedoston paketteihin TCP protokollan mukaisesti ja numeroi osat jotta ne vastaanottaessa kasataan oikeassa järjestyksessä. Verkkokerroksessa paketteihin lisätään ip määritteet. Linkkikerros huolehtii mac-osoitteen perusteella siirrosta fyysiselle kerrokselle ja siitä siirtotielle. Siirtotienä toimii ilma jossa signaali menee WLAN-reitittimen kautta toiselle koneelle jossa edelle mainitut toistavat käännetyssä järjestyksessä samat vaiheet ja lähettää kuittaukset paketeista takaisin. Jos kuittauksia ei tule tapahtuu lähetys automaattisesti uudestaan.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
 • Luentoja 8h
 • kotitehtävät 1h
 • Oppimispäiväkirja 1h
 • Luentoviikko 2
 • Luentoja 0h
 • Kotitehtävt 3h
 • Luentoviikko 3
 • Luentoja 8h
 • Kotitehtävät 2h
 • Oppimispäiväkirja 5h
 • tenttiinvalmistautuminen 6h

—- http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start