Lassin wikisivu

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on osa jokapäiväistä elämäämme ja se on yhä enemmän esillä kaikkialla. Tietoliikenne minulle tarkoittaa lähinnä internettiä, mutta kuuluhaan siihen esim. puhelut. Tietoliikenne on tiedonsiirtoa kahden tai useamman osapuolen välillä. Termit: 3G, 4G, WIFI, WLAN, IPsec, tietoturva, foliohattu

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe:
  • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Mitä opin tällä kertaa:
  • Jäi epäselväksi:

Lukuyhteenvedot

Johtuen päällekkäisyyksistä muiden kurssien kanssa en käynyt luennoilla, vaan opiskelin itsenäisesti kurssikirjan sekä luentokalvojen avulla.

Luvut 2-3: Kirja aloitti yleiskuvauksella tietoliikenteestä ja internetistä. Seuraavaksi vuorossa oli protokolla arkkitehtuuri, tcp/ip ja osi-kerrosmalli, esimerkki internet-sovelluksesta.

Opin: Yleiskuva tietoliikenteestä, internetistä. Protokollat on kehitetty tiedonsiirron helpottamiseksi pisteiden välillä - on yhteiset pelisäännöt miten toimitaan, niin homma sujuu. TCP/IP koostuu sovellus, kuljetus, internet sekä fyysisestä/linkki kerroksesta.

luvut 4-5: Datan liikkuminen, digitaalinen/analoginen signaali, häiriötekijät, ohjattu/ohjaamaton siirtotie, signaalin eteneminen

Opin: Tieto voidaan esittää elektromagneettisina signaaleina, riippuen siirtotiestä käytettävissä on analoginen taikka digitaalinen signaali. Signaali koostuu taajuuksista, esim digitaalinen data digitaalisella signaalilla:(vakiotasot) 0 = -tajuus, 1 = +taajuus (tajuus = 50MHz). Häiriötekijöitä: heikkeneminen matkan karttuessa, kohina, viive vääristymä (signaali etenee eri nopeudella eri siirtoteissä, koskee vain ohjattuja / kiinteitä). Siiroteitä on erilaisia: ohjattuja ja ohjaamattomia. Ohjattuja: parikaapeli, koaksiaalikaapeli ja valokuitu. Ohjaamattomat ovat langattomia, kuten infrapuna, mikroaallot, radioaallot. Vähän signaalin etenemiesestä. Luentokalvoista: ohjattu = johtimellinen, ohjaamaton = johtimettomat.

luvut 6-7: Signaalin koodausmenetelmiä ja tietoliikenne tekniikoita

Opin: Analoginen sekä digitaalinen data voidaan esittää joko analogisena tai digitaalisena signaalina. Digitaalinen data digitaalinen signaali: vakio taajuus 1:lle ja vakiotaajuus 0:lle. Digitaalinen data analoginen signaali: esim BFSK, analoginen data digitaalinen signaali: esim jokaista aluetta vastaa tietty arvo. Tiedonsiirto 2 pisteen välillä vaatii synkronointia, synkroninen vs asynkroninen tiedonsiirto. Virheenhavannointi menetelmiä esim. paritetti bitti. Virheenkorjausmenetelmä esim. Block code principle, datalohkot koodataan koodeiksei esim 00 = 0000, on vain tietyt koodisanat, jos tulee tuntematon koodisana, katsotaan mikä koodi on mahdollisimman lähellä väärää koodia ja todetaan, että (1) yhden virheen päässä oleva on todennäköisesti oikea.

luvut 8-9: datalink control protocol = vuonvalvonta, virheenhavannointi ja virheenbkorjaus. Kanavointi

Opin: Vuonvalvonta: ettei lähettäjä lähetä nopeammin tietoa kuin vastaanottaja pystyy hallitsemaan, uudelleen lähettää paketit, jotka ei menneet perille. Virheenhavannointi: jos paketti ei tullut perille, oli virheellinen pyydetään uudestaan pakettia. Kanavointi: tyypillisesti kaksi päätelaitetta ei käytä koko siirtojärjestelmän kapasiteettia, joten siirotkapasiteetti jaetaan useamman signaalin kesken. FDM, TDM. FDM jakaa kokotaajuusalueen eri kanaviksi, joissa kulkee eri signaalit. TDM jakaa kokotaajuuden yhdelle lähteelle aina tietyksi ajaksi.

luvut 10, 12: Spread spectrum (hajaspektri), ATM

Opin: hajaspektri on koodausmenetelmä langattomaan tiedonsiirtoon. Tietokoodataan venyttämällä signaali koko kaistanleveydelle. FHSP: tieto lähetetään tietyin aika-askelin aina eri taajuudella, DSSP: Taajuus levitetään isommalle alueelle, tietty arvoalue vastaa aina tiettyä bittiä. ATM asynchronous transfer mode, asynkrooninen tiedonsiirtotapa, jossa data on pilkottu vakiokokoisiin paketteihin, soluihin.

luvut 13-14: Reititys ja ruuhkanhallinta

Opin

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

HUOM. Nämä vain esimerkkejä !!!

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start