meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkokäsitykseni kurssin aihealueesti on todella suppea ja huono. Tietoliikennetekniikka käsitykseni mukaan sisältää milte kaiken mahdollisen tiedonsiirron erisia teknologioita hyväksikäyttäen, puhelinta, internet, matkapuhelin jne. Tiedonsiirto voi siis olla langatonta tai langallista. Tietoliikennetekniikka on hyvin pitkälle sitä, että toinen lähettää tietoa ja toinen vastaanottaa sitä ja se kulkee tietyssä muodossa.

Ennakkotehtävä 1.

- Wifi tai Wlan - Bluethoot - ADSL

Älypuhelin ja tietokone yhdistetään internettiin langatonta lähiverkkotekniikka Wlan:ia käyttäen ja varsinainen internetyhteys saavutetaan ADSL- modeemin avulla. Tietokone ja puhelin voivat myös muodostaa “ketjun” esimerkiksi Bluethoothin avulla toisiinsa. Nykyään myös televisiota voidaan ohjata älypuhelimilla verkon kautta tai ne voidaan yhdistää suoraan langattomaan lähiverkkoon. Myös kaiuttimiin voidaan lähettää ääntä bluethoothin avulla langattomasti.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1 Lähiopetus: 6 h

Luentoviikko 2 Luentoviikko 3 Luentoviikko 4