Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenteellä tarkoitetaan kaikkea siirtyvää tietoa, keinoja siirtää ja välittää tietoa. Esimerkkinä Internet, protokollat, matkapuhelinverkot, 4G/3G/2G, televisio, antennit. Tietoliikenteellä on suuri merkitys nykymaailmassa, sillä lähes jokaiseen sähköiseen välineeseen liittyy jollain tavalla tietoliikenne. Tietoliikenteen avulla saadaan siirrettyä tietoa tietoa paikasta toiseen.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1 ja 2:

 • Päivän aihe: Johdatusta kurssiin.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kurssin suorittaminen, trendit, 5G, päälle puettavat laitteet
 • Mitä opin tällä kertaa: kommunikoinnin eri muodot, verkkojen rakenteista, 5G,
 • Jäi epäselväksi: kerrosmalli, stallingsin malli

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kommunikointimalli, kerrosarkkitehtuuri ja protokollien yleiset toiminnot
 • Mitä opin tällä kertaa: kommunikointimalli, tiedonsiirrosta, kolmen kerroksen malli, OSI, TCP/IP, FTP, protokolla
 • Jäi epäselväksi: palvelut kerrosten välillä, UDP, kanavointi

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tiedonsiirto
 • Päivän tärkeimmät asiat: Standardit, johtimelliset ja johtimettomat siirtotiet
 • Mitä opin tällä kertaa: erilaisten johtimellisten ja johtimettomien siirtoteiden ominaisuuksia
 • Jäi epäselväksi: standardit ja osa siirtoteihin liittyvistä asioista

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Koodaus ja kanavointi
 • Mitä opin tällä kertaa: Kanavoinnilla voidaan käyttää siirtotien koko kapasiteettiä.
 • Jäi epäselväksi: Koodaus jäi kokonaan hämäräksi.

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: ruuhka, reititys ja verkkojen kytkennät
 • Mitä opin tällä kertaa: piirikytkennässä muodostetaan aluksi yhteys lähteen ja kohteen välille. Pakettikytkennässä tieto lähetetään paketteina. Pakettien viive johtuu solmussa tapahtuvasta prosessoinnista, jonottamisesta, siirto- ja etenemisviiveestä.
 • Jäi epäselväksi: reititysasiat.

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: Sovellukset
 • Päivän tärkeimmät asiat: mobiiliverkot, lähiverkot, langaton lähiverkko
 • Mitä opin tällä kertaa: mobiiliverkot muodostuu soluista.
 • Jäi epäselväksi: Suurin osa asioista

Mitä opin kurssin aikana

Oppinut vähän kaikenlaista. Miten tieto liikkuu ja minkälaisten asioiden avulla. Vähän eri kerrosarkkitehtuureista(OSI ja TCP/IP).

Ennakkotehtävät

Viikko 41: Itselläni on vain tietokone yhdistettynä lnet:iin kaapelilla. Ei synny useiden yhteyksien ketjuja.

Viikko 42: Erilaisia verkkoratkaisuja: väylä, tähti ja rengas. Tähdessä on keskus, johon kaikki koneet on kytketty. Renkaassa joka asemalla on kaksi asemaa vieressä ja näin muodostavat renkaan.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

 • 1. Parikaapelilla, 100MHz.
 • 2. 100 Mbps
 • 3. TCP ja IP → Internet.
 • 4. Ethernet → Manchester. Lnet:ssä varmaankin käytetään aallonpituusjakokanavointia.

Kotitehtävä 3

Otetaan esimerkiksi puhelimella netissä selailu.

Sovellustasolla käytetään HTTP-protokollaa. Täältä tulevat käyttäjän komennot. Kuljetuskerroksella käytetään TCP-protokollaa. Luotettava yhteys sovelluksien välille. Verkkokerroksella käytetään IP-protokollaa. Osoite, jolla löydetään perille. Linkkikerroksella käytetään 3G:tä. Laitteen ja verkon välinen tiedonsiirto Fyysisellä kerroksella huolehditaan, että tieto on oikeassa muodossa ja siirtyy radioaaltoina kohteeseen.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1: 8h luento, 1h tehtävät
 • Luentoviikko 2: 8h luenno, 1h tehtävät
 • Luentoviikko 3: 8h luento, 1h tehtävät

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start