meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on tiedonsiirtoa ja tiedon välittämistä tutkiva ala. Se käsittelee erilaisia yhteyksiä laitteiden ja sitä kautta ihmisten välillä, kuten internettiä ja mobiiliverkkoja. Viimeaikoina esim. NSA:n takia pinnalla ollut tietoturva ja vakoilu liittyvät myös siihen.

Termejä:

 • modeemi
 • reititin
 • 3G
 • WiFi
 • torrent
 • proxy
 • bitcoin
 • tietoturva

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Päivän aihe: luentoinfoa kurssin suorittamisesta, jne., tietoliikennetekniikan historia ja peruskäsitteitä, elektroniset varusteet

Tärkeimmät asiat: kurssin suoritusohjeet, tietoliikennetekniikan historia, 5G

Epäselväksi jäi: Stallingsin malli, ISP

Luentopäivä 2:

Päivän aihe: Kommunikointimalli, kerrosmallit, protokollat

Päivän tärkeitä aiheita olivat kerrosmallit, viestin siirtyminen verkossa, protokollat, email. Kerrosmallit olivat yllättävän yksinkertaisia ja ymmärrettäviä, ne opin parhaiten. Opin myös erilaisista verkkotyypeistä, kuten WAN, MAN, LAN, jne. sekä tiedonsiirron ongelmista. Protokollat jäivät melko epäselviksi

Luentopäivä 3:

Päivän aihe: Tiedon siirto

Luennolla puhuttiin protokollista ja niiden toiminnasta, ja yleisesti siitä, mitä kaikkea paketilliselle tietoa tapahtuu sen siirtyessä paikasta toiseen. Tämän lisäksi puhuttiin standardeista ja standardoinnista, langallisista ja langattomista siirtoteistä ja niiden ominaisuuksista, sekä erilaisista kaapeleista.

Luentopäivä 4:

Päivän aihe: Linkit, eli yhteyden muodostus ja käyttö kahden laitteen välillä

Käsitys biteistä nollina ja ykkösinä oli ennestään tuttu, mutta uutta oli niiden esitys aaltomuodossa. Opin signaaleista, niiden eri koodausmenetelmistä ja niihin liittyvistä ongelmista sekä kanavoinnista.

Luentopäivä 5:

Päivän aihe: Verkot

Opin ruuhkautumisesta ja sen välttämis- ja hoitamistavoista, reitityttämisestä ja kytkentätavoista. Ajatus pakettien ruuhkautumisesta verkossa kuin autot tiellä oli jo ennestään tuttu, mikä oli mukavaa. Epäselväksi jäi Bellman-Ford algoritmi.

Luentopäivä 6:

Sovellukset

Opin eri LAN topologioista (tähti, puu, jne.) sekä signaalin vaimenemisesta. Epäselväksi jäi LLC.

Mitä opin kurssin aikana

Kurssi oli mielestäni erittäin vaikeaselkoinen, vaikka tekniikka kiinnostaakin. Tärkein asia, jonka taisin oppia oli kerrosmalli. Opin myös, miten tietoa siirretään verkossa, verkkojen toiminnasta, signaaleista sekä erilaisista johtimista. Vaikka kurssi tuntuikin sukeltavat turhan syvälliseenkin tietoon, opin tekniikan opiskelun kannalta tärkeitä asioita.

Kotitehtävä vko 40

Ennakkotehtävä vko 41:

Reititin on parikaapelilla kytketty seinäpistokkeeseen ja LOASin modeemiin, josta se on valokaapelilla yhteydessä internetiin. Reititin jakaa yhteyden parikaapelilla tietokoneeseen ja langattomasti ilman läpi kannettavaan ja kännykkään.

Kotitehtävä vko 41

Siirtoteitä ja taajuuksia:

Ilma (WLAN) 2,412 - 2,462 MHz RJ-45 Ethernet-kaapeli

Siirtonopeuksia:

WLAN on parhaimmillaan 100 Mbps. Mobiilinettiyhteys on niin olematon, etten mittaustulosta saanut ollenkaan.

Protokollia:

TCP/IP IEEE 802.11

Koodaus- ja kanavointimenetelmiä:

QPSK BPSK Siirtonopeus: 100 MB/s

Kotitehtävä vko 42

Sähköpostin siirtyminen lähettäjältä vastaanottajalle kerrosmallilla kuvattuna:

Kaikki asuntoni laitteet kommunikoivat jollakin tavalla keskenään. Ne siis muodostavat verkon.

Lähteet:

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Luennot: 8h
  • Kotitehtävät: 0h
 • Luentoviikko 2
  • Luennot: 8h
  • Kotitehtävät: 3h
 • Luentoviikko 3
  • Luennot: 8h
  • Kotitehtävät: 4h
 • Kokeeseen kertaus: 5h

Pääsivulle