Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Minun näkemykseni tietoliikenteestä:

Ensimmäisenä tietoliikenteestä tulee mieleeni tiedon lähettäminen ja vastaanottaminen. Tiedon siirtoon liittyvät asiat esim. miten ääni välittyy puhelimen avulla ja tiedostojen lähettäminen tietokoneella. Tietoliikennettä on nykyään kaikkialla ja lähes kaikki tarvitsevat sitä päivittäin. Matkapuhelinverkko ja gps myös liittyvät tietoliikenteeseen. Verkkojen avulla voidaan muodostaa yhteys kommunikointia varten eri laitteiden välille.

Luentoyhteenvedot

===Luentopäivä 1:===

Päivän aihe:
 • Avaus ja yleiset tiedot kurssin suorittamisesta
 • Johdatus tietotekniikkaan
Tärkeimmät asiat:
 • Luennon asiat painoittuivat kurssin yleisiin järjerstelyihin kurssin suorittamisesta
 • Avattiin käsitettä tietoliikenne ja kerrottiin mitä kaikkea se oikeasti pitää sisällään
 • Verkkojen rakenne
 • Verkkojen jaottelu
 • Kommunikoinnin muodot
Jäi oppimatta:
 • Muutamat lyhenteet jäi hämäräksi esim. P2P

===Luentopäivä 2:===

Päivän aihe:
 • Kommunikointimalli
 • Kerrosmallit
 • Protokollat
Tärkeimmät asiat:
 • Kommunikointimalli

Lähde → Lähetin → Siirtojärjestelmä → Vastaanotin → Kohde

 • Kerrosmallit
  1. Johtaja, sihteeri, kuriiri
  2. TCP/IP ja OSI
Jäi oppimatta:
 • TraceRoute jäi hieman epäselväksi

===Luentopäivä 3:===

Päivän aihe:
 • Tiedonsiirto
 • Siirtotiet
 • Standardointi
Tärkeimmät asiat:
 • Standardointi
  1. Prosessi
  2. Ajoitus
 • Siirtotiet
  1. Johtimelliset
   1. Koaksaalikaapeli
   2. Parikaapeli
   3. Valokuitu
  2. Johtimettomat
   1. Antennit
   2. Satelliitti
 • Kommunikointi
  1. Simplex
  2. Half duplex
  3. Full duplex

===Luentopäivä 4:===

Päivän aihe:
 • Linkit
 • Kanavat
Tärkeimmät asiat:
 • Datan siirtäminen
 • Signaalien muuttuminen
 • Kanavat
 • Koodaus
 • Multipleksaus eli kanavointi
  1. Käytetään esim. Koaksaali-kaapeleissa
Jäi oppimatta:
 • AD/DA-muunnokset jäi hieman epäselväksi

===Luentopäivä 5:===

Päivän aihe:
 • Verkot
Tärkeimmät asiat:
 • Kytkennät
  1. Piiri
  2. Paketti
 • Reititys
 • Ruuhka verkossa
  1. Viive
 • TTL

===Luentopäivä 6:===

Päivän aihe:
 • Sovellukset
 • Kurssin päättäminen
Tärkeimmät asiat:
 • Kerrosmallin läpi käyminen ryhmissä
  1. Avasi todella hyvin kokonaisuutta!
 • Mobiiliverkot
  1. Solut
  2. Toiminta
 • LAN
Jäi oppimatta:
 • MAC-protokolla

Kotitehtävät

Kotitehtävä Luennot 1 & 2

 • Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista

Kotitehtävä Luennot 3 & 4

 • Toisen viikon kotitehtävässä on tarkoitus etsiä omassa kotiverkossa/laitteistossa käytettyjä

Siirtoteitä ja taajuuksia:

 • Tietokone ja Matkapuhelin liitetty verkkoon langattomasti (WLAN)
 • Televisio koaksaalikaapelilla
 • Tietokone liitetty televisioon HDMI-kaapelilla
 • Puhelin liitetty langattomasti matkapuhelinverkkoon (3G-taajuudet: 850/900/1900/2100)

Siirtonopeuksia

 • Wlanilla lataa 40Mbps ja lähetys 40Mbps
 • Matkapuhelin lataa 20Mbps ja lähetys 3Mbps

Protokollia

 • TCP/IP
 • FTP
 • HTTP
 • SMTP (IMAP tai POP)

Koodaus- ja kanavointimenetelmiä

 • Televisio (FDMA)
 • Radio (FDMA)

Kotitehtävä Luennot 5 & 6

 • Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start