Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on tiedon siirtämistä paikasta toiseen eri laitteiden välillä. Tietoa voidaan siirtää langattomasti tai sitten fyysistä linjaa pitkin. Käsitteitä, joita tulee mieleen, ovat esimerkiksi Internet, WLAN, Bluetooth, GPS, 3G ja 4G.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Päivän aihe: Kurssijärjestelyt, tietoliikennetekniikka

Päivän tärkeimmät asiat:

 • Kurssin suorittaminen
 • Wikin käyttö
 • Tietoliikennetekniikka yleisesti

Luentopäivä 2:

Päivän aihe: Kommunikointimalli, kerrosarkkitehtuuri, protokolla, OSI ja TCP/IP

Päivän tärkeimmät asiat:

 • Kommunikointimalli
 • Kolmen kerroksen teoreettinen kerrosmalli
  • Verkko-, kuljetus- ja sovelluskerros
 • OSI-malli
  • 7 kerrosta
 • TCP/IP-malli
  • 5 kerrosta

Luentopäivä 3:

Päivän aihe: Tietoliikenteen standardointi ja tiedon siirto

Päivän tärkeimmät asiat:

 • Standardointi
 • Siirtotiet
  • Johtimelliset siirtotiet
   • Parikaapeli
   • Koaksiaalikaapeli
   • Optinen kuitu
   • Sähköjohto
  • Johtimettomat siirtotiet
   • Mikroaaltolinkit
   • Satelliittilinkit
   • Radiotie
   • Infrapuna

Luentopäivä 4:

Päivän aihe: Linkit, datan siirto, signaalit ja kanavointi

Päivän tärkeimmät asiat:

 • Kanavointi eli multipleksointi
  • Taajuusjakokanavointi
  • Aikajakokanavointi
  • Koodijakokanavointi
  • Aalloonpituusjakokanavointi

Luentopäivä 5:

Päivän aihe: Verkot

Päivän tärkeimmät asiat:

 • Teleliikenne vs. Dataliikenne
 • Piirikytkentä & Pakettikytkentä
 • Piirikytkentäiset verkot
 • Pakettikytkentäiset verkot
  • Tietosähke
  • Virtuaalipiiri
 • Reititysstrategiat
 • Ruuhkanhallinta

Luentopäivä 6:

Päivän aihe: Sovellukset, kurssin päätös

Päivän tärkeimmät asiat:

 • Lähiverkot
 • Mobiiliverkot

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

HUOM. Nämä vain esimerkkejä !!!

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start