meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ensimmäiset kolme asiaa, jotka tietoliikenteestä tulevat mieleeni ovat tietokone, verkot ja tiedonsiirto. Alla on miellekartta asioista, käsitteistä ja termeistä, jotka tulevat tietoliikenteestä mieleen. Uskon tietoliikenteessä olevan kyse tiedon siirtämisestä, sen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Tiedän, että tietoa on siirrettävä jotenkin, langattomasti tai johtimien avulla. Tietoa siirretään erilaisista älylaitteista ja tietokoneista toisiin laitteisiin.

Käsitykseni tietoliikenteestä on aika köyhä. Yllä olevat asiat ovat suurin piirtein kaikki, mitä tiedän tietoliikenteestä. En tiedä miten eri miellekartassa esiintyvät tietoliikenteen asiat toimivat ja ovat yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi lyhenteissä en oikeastaan tiedä yhdessäkään, mille ne ovat lyhenteitä ja miten ne oikeastaan toimivat käytännössä.

Mielestäni tietoliikenteen ymmärtäminen on tärkeätä, koska yhä enemmän ja suurempi määrä laitteista ja jokapäiväisistä asioista ovat tavalla tai toisella yhteydessä tietoliikenteeseen.

• Tiedonkulkureitit • Tiedonsiirto • Tietokone • Tietoturva • Yhteydet • Verkot • Internet • Laitteet

 Lyhenteet 
   o	3G/4G 
   o	DATA 
   o	GPS 
   o	GSM 
   o	IP 
   o	LAN, WAN, WLAN 

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

LUENTOPÄIVÄ 1:

Päivän aihe

 • Kurssin suorittaminen ja sen sisältö, sekä käytännön asioita, kuten kurssin Wikin käyttöönotto
 • Kotitenttimahdollisuus
 • Kartoitettiin oppilaiden mielikuvia tietoliikenteestä ja verrattiin edelliseen vuoteen
 • Tietoliikenneverkot yleisellä tasolla, esim. mitä nämä verkot sisältävät
 • Sähköpostin toiminta-ajatuksen perusteet (ja SMTP)
 • 5G, sekä tulevaisuuden puettavat laitteet ja tiedonsiirron tulevaisuuden kehityssuunnat
 • Verkon rakenne

Päivän tärkeimmät asiat

 • Miten kurssi suoritetaan, käytännön asiat liittyen kotitehtäviin ja tentin tai vaihtoehtoisesti kotitentin tekeminen
 • Kurssin sisältämä kokonaisuus, tietoliikennetekniikan osa-alueet, mitä tietoliikenteellä tarkoitetaan
 • Verkon rakenne, sen elementit ja kommunikoinnin muodot
 • Tietoliikenneteknologian kehittyminen, tietoliikenne nykyään ja tiedonsiirron tulevaisuuden näkymät
 • Sähköpostin toiminnan perusteet

Opin tällä kertaa

 • Miten selviän kurssista ja saan sen suoritettu. Tiedän nyt miten käytän kurssin wikiä ja miten luon oman sivun.
 • Tutustuin tietotekniikan sisältämään kokonaisuuten lyhyesti.
 • Luento avasi silmät, en tiennyt miten paljon ja mitä on jokapäiväisten tietotekniikan perusasioiden, kuten sähköpostin käytön takana. Opin sähköpostin toiminnasta jotain, kuinka se lähettäjältä vastaanottajalle pääsee.
 • Opin hieman tietotekniikan historiaa, yhteyksien kehityskulku 1G:stä 5G:hen. Opin miten tietoa siirretän nykyään ja mikä on 5G:n tuoma tulevaisuus 2020 vuoteen mennessä.
 • Lähde - lähetin - siirtojärjestelmä - vastaanotin - kohde

Epäselväksi jäi

 • Eipä oikein jäänyt mitään sellaista epäselväksi, mitä ei voisi kotona vielä kerrata luentokalvoista.

LUENTOPÄIVÄ 2:

Päivän aihe

 • Kerrosarkkitehtuurit ja -mallit, kuten TCP/IP ja OSI, sekä niiden eroja
 • Kommunikointimallit - ja järjestelmät
 • Data ja informaatio
 • Protokollat

Päivän tärkeimmät asiat

 • Tietoliikenteen hyödyntämät kommunikointimallit ja sen tärkeimmät komponentit; lähde - lähetin - siirtojärjestelmät ja kohde
 • Kerrosarkkitehtuuri, mitä ovat kerrokset ja oliot
 • Protokollat, TCP/IP ja OSI
 • Siirtotie: kapasiteetti - luotettavuus - hinta

Opin tällä kertaa

 • Tiedon siirtyminen netissä, signaalinen reititys
 • TCP/IP protokollan toimintaperiaate
 • Kommunikointimallin komponentit ja perusrakenne
 • Virheiden havaitseminen
 • Informaation ja datan eron opin
 • Termejä, esim. Adressing, routing, signaali, synkronointi

Epäselväksi jäi

 • Kerrosmalli

LUENTOPÄIVÄ 3:

Päivän aihe

 • Tiedonsiirto
 • Siirtotiet (Ohjatut & ohjaamattomat) ja niiden käyttökohteet
 • Tietoliikenteen standardointi

Päivän tärkeimmät asiat

 • Standardointi, siirtoteiden ominaisuudet, protokollat, kommunikointijärjestelmät, yhteydenhallinta
 • Siirtoteiden vaikutus tiedonsiirron laatuun
 • Johtimilliset siirtotiet, erilaiset kaapelit
 • Johtimettomat siirtotiet, taajuusalueet
 • Matkan vaikutus signaaliin

Opin tällä kertaa

 • Protokollien koostumus: semantiikka, syntaksi ja ajoitus
 • Standardit määrittävät ja huolehtivat, miten eri järjestelmät sopivat yhteen
 • Standardien hyväksikäyttö asiakkaitten sitouttamisessa ja kaupallisen hyödyn saamisessa
 • Standardien etuja ja haittoja (teknologisen kehittymisen jarruttaminen)
 • Johtimillinen siirtotie tarkoittaa kiinteätä siirtotietä, jossa signaali siirtyy fyysistä reittiä pitkin. Johtimilliset siirtotiet ovat erillaiset kaapelit
 • Johtimettomat siirtotiet eli langaton informaation siirtyminen

LUENTOPÄIVÄ 4:

Päivän aihe

 • Linkit & kanavointi
 • Signaalien koodaus

Päivän tärkeimmät asiat

 • Miten linkit toimivat
 • Digitaalinen vs. Analoginen signaali
 • GPS:n toimintaperiaate
 • Datasiirto
 • Modulaatiot

Opin tällä kertaa

 • Signaalit ovat monitaajuisia
 • Simplex ja half-duplex
 • Kanavointiluokista
 • Sen, että taajuudet etenevät eri nopeuksilla

Epäselväksi jäi

 • Modulaatiot, digitointi

LUENTOPÄIVÄ 5:

Päivän aihe

 • Verkot

Päivän tärkeimmät asiat

 • Piiri- ja pakettikytkennät
 • Tele & dataliikenne
 • Reititysstrategiat ja ruuhkan hallinta

Opin tällä kertaa

 • Reititysstrategioista
 • Piirikytkentä: Yhteyspolku ennaltamääritelty, kapasiteetti varattu. Käytetään siirtämään ääntä
 • Pakettikytkentä: Data on pilkottu paketeiksi, jotka lähetetään siirtotien vaatimassa koossa. Käytetään erityisesti datan siirtämiseen
 • Solmupisteistä: tiedon perille pääsemisen varmistaminen yhteyksien määrällä

Epäselväksi jäi

 • Signalointi

LUENTOPÄIVÄ 6:

Päivän aihe

 • Sovellukset ja lähiverkot

Päivän tärkeimmät asiat

 • Matkapuhelinverkot
 • LAN
 • Langaton lähiverkko

Opin tällä kertaa

 • Verkkojen rakenteista
 • Törmäyksien havaitseminen ja välttäminen
 • Mobiiliverkkojen soluista

Luento 1 & 2 kotitehtävät

Luento 3 & 4 kotitehtävät

1.Siirtoteitä ja taajuuksia

 • Ethernet-parikaapeli

2.Siirtonopeuksia

 • Liittymä käyttäjien suuntaan verkossa on pääosin 100 Mb/s Ethernet

3.Protokollia

 • TCP/IP

4.Koodaus- ja kanavointimenetelmiä

 • TCP/IP

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1: 1h

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2: 1h
 • Luentoviikko 3: 1h
 • Luentoviikko 4: 1h

Pääsivulle