meta data for this page
 •  

HUOM! Tämä on vain esimerkkisivu, joka kopioidaan oman sivun pohjaksi. Ei muutoksia tänne!

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Oma näkemykseni tietoliikenteestä on tiedon välittämistä/tiedon liikkumista. Informaatio välittyy eteenpäin jonkun kommunikointi välineen avulla, kuten tässä tapauksessa internet. Internetissä tieto välittyy tietokoneitten välillä tai oikeammin servereitten välillä, joista sitten haetaan tietoa. Reitittimet ohjaavat näitten tietojen liikennettä. Tietoliikenteessä pitää molempien osapuolien kommunikoida samalla kielellä, jotta saadaan ulos haluttu tieto. Kuten koira ymmärtää vain tiettyjä käskyjä, eikä “haeppa kuule kahvia” onnistu. Olen yrittänyt. Tietoliikenne on muuttunut aikaa myöden enemmän ja enemmän sähköiseksi. Samalla tulee ongelmana tietoturvallisuus, että joku voi kuunnella salattua tietoa. Sen takia on hyvä että omistajan ja koiran välillä on tietty kommunikointi kieli, jota molemmat ymmärtävät, mutta toiset eivät välttämättä tajua. Tiedon pitää myös päättyä oikeakseen osoitteeseen, joten kaikille tarvitaan oma osoite.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:Tietoliikenne käsite
 • Päivän tärkeimmät asiat: Tietoliikenne kehitys, mobiili verkko
 • Mitä opin tällä kertaa:
 • Jäi epäselväksi:

Mieleenpainuvimpana jäi mielen kommunikointi ja 5G. Kuinka jokaiselle laitteelle tarvitaan tulevaisuudessa osoite tai jopa laitteen komponentille. Myös jonkun verran käytiin läpi päälle puettavia tuotteita.

Luentopäivä 2:

Kerrosarkkitehtuuri käsitys. Kuinka yhteydenpito muodostuu eri kerroksista. Luennolla käytettiin johtaja,sihteeri ja kuriiri esimerkkiä kerroksista ja niitten välisestä kommunikoinnista. Esimerkki oli hyvä ja selitti hyvin kerrosten tarkoituksen, ja sen että eri kerrosten väliltä ei hypätä. Ensimmäinen oli sovellus, toinen tiedonsiirto ja kolmas itse verkko. OSI protokollassa on 7 kerrosta ja TCP/IP:llä 5 kerrosta. FTP yhteys lopussa oli hieman hankala. Luennolla käytiin läpi teoreettista kolmen kerroksen mallia.

Luentopäivä 3:

Valokaapelin rakenne. Protokollien toiminnat ja edut.TCP/IP osoitteen muodostaminen ja sen sisältö. Eri fyysisten yhteyksien läpi käynti, kuten valokaapelin, parikaapeli,koaksiaalikaapeli ja sähköjohto.Valokaapelissa syötetään valopulsseja ytimeen. Ytimen ympärillä on Heijastuskerros, jonka tehtävänä on pitää valo ytimessä, eikä anna sen taittua yli kriittisen rajan. Valokaapelia käytetään silloin kun tarvitaan suurta kapasiteettia verkolta. Siksi sitä käytetään runkoverkkona,kaupunkiverkkona ja lähiverkkona. Sähköjohto kuulosti mielenkiintoiselta, mutta liian hankala toteuttaa ja kallista. Siinä esiintyy liikaa häiriötä.

Luennon toisella puolella käsiteltiin langatonta yhteyttä. Sähkömagneettisen aallon horisontti on kauempana, kun näkyvä horisontti. Etenemis mahdollisuuksia on monia. Suora yhteys,ilmakehän sironnan avulla, ionosfäärin kautta tai maanpinta-aaltona. Antennien ja satelliittien yhteystyö.

Luentopäivä 4:

Taajuuksien muuttaminen dataksi/binääriksi. Mikä on se kynnys, että taajuuden amplitudi muutetaan binääriksi. Lähetetäänkö analogista vai muutetaanko analogi dataksi. Kuinka adsl häiritse kotipuhelinta, jos ei ole filtteriä ja kaistat eivät ole jaettu oikein. Etäisyys rajoittaa nopeuttaa. Kuinka löytyy eri taajuuksia joita sanotaan kanaviksi. Käyttämällä eri kanavia yhtä aikaa, voidaan kasvattaa datansiirto suuruutta. Valokaapelissa voi käyttää eri värejä, jolloin voidaan siirtää enemmän dataa.

Kotitehtävä 1

 • Opiskelija kämpän tietoliikenne.

Kotitehtävä 2

 • Wlan
 • Taajuus: 2,4GHz
 • Siirtonopeus: 24 Mbit/s
 • Protokolla: 802.11g
 • Kerrosmalli: PPDU
 • Moduulirakenne:DSSS, CCK, PBCC,OFDM,DSSS-OFDM
 • Kanavointi: CSMA/CA
 • 3G
 • Nopeus:2Mb/s-21Mbit/s
 • Taajuudet:900MHz ja 2100MHz suomessa (UMTS verkko)
 • Standardit:UMTS,HSDPA
 • Protokolla:SS7/(melkein kuin OSI)
 • Infrapuna
 • Valmistaja säätää sen haluamallaan tavalla
 • Esim. Philipsin kaukosäädin lähettä 14bittiä 36kHz taajuudella.
 • Ethernet kaapeli
 • Kanavointi: CSMA/CD
 • Siirtonopeus: 1000Mbit/s
 • Taajuus: 250MHz
 • Protokolla: IEE 802.3
 • AUX
 • ääni muutetaan digitaaliseksi

Kotitehtävä 3

Kahen tietokoneen välinen kommunikointi websähköpostin lähettäessä.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

Pääsivulle