meta data for this page
 •  

Johannes Kohvakka

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Opin:

 • perustietoa kurssin suorittamisesta
 • sähköpostin toimintaperiaatteen
 • hieman tietoliikennetekniikan historiaa

Jäi epäselväksi:

 • Stallingsin malli

Luentopäivä 2:

Opin:

 • Kommunikointimallin (Lähde, lähetin, siirtotie, vastaanotin, kohde)

Siihen liittyviä termejä:

 • Data
 • Informaatio
 • Signaali
 • Etäverkon(WAN) toimintaperiaatteen
 • Kerrosarkkitehtuurista
 • OSI (seitsemän kerrosta)
 • TCP/IP (viisi kerrosta)
 • Kommunikointi aina alimman kerroksen kautta
 • 3 kerroksen malli(sovellus-, kuljetus- ja verkkokerros)
 • IPv6
 • Protokollat koostuvat syntaksista, semantiikasta ja ajoituksesta

Osa TCP/IPn ja OSIn toimintaperiaatteesta jäi epäselväksi.

Luentopäivä 3:

Luennon aiheena oli tiedon siirto.

Opin:

 • protokollista:
  • protokolla koostuu semantiikasta, syntaksista ja ajoituksesta
  • protokollien toimintoja:
   • segmentointi ja kokoaminen
   • paketointi
   • yhteyden hallinta
   • toimitus oikeassa järjestyksessä
   • vuon valvonta
   • virheen havannointi
   • osoitteet
   • kanavointi
   • kuljetuspalvelut
 • standardoinnista
  • tarvitaan huolehtimaan yhteensopivuudesta eri järjestelmien välillä
  • sitoo asiakkaita tiettyihin tuotteisiin
  • verkkolaitevalmistajille kaiken toiminnan peruste
  • etuja:
   • vahvistaa markkinat tuotteille
    • mahdollistaa valmistajien todellisen kilpailuttamisen
   • yhteensopivuus
  • haittoja:
   • hidastavat standardointiprosessin hitauden takia teknologian kehitystä
   • useita standardeja samalle asialle
    • usein standardien valmistuttua jo paljon tehokkaampia tekniikoita olemassa
   • kompromissit
  • tullakseen standardiksi määrittelyn tulee olla:
   • vakaa
   • kilpailukykyinen
   • useita itsenäisiä ja erillisia toteutuksia ja kokemusta toimivuudesta
   • yleisesti tuettu ja hyväksytty
   • tunnistettavasti hyödyllinen
 • siirtoteistä
  • johtimellisia
   • signaalit kulkevat fyysistä reittiä pitkin
  • johtimettomia
   • tieto siirtyy langattomasti
  • siirtotien ja signaalin ominaisuudet vaikuttavat tiedonsiirron laatuun

Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 4:

Luennon aiheena linkit.

Tärkeimmät asiat: Analogiset ja digitaaliset signaalit. Analoginen ja digitaalinen data. Kanavointi.

Opin:

 • analogisen siganaalin muuntamisesta digitaaliseen muotoon ja päinvastoin
 • signaalin vaimenemisesta, säröstä, kohinasta(impulssikohina ja ylikuuluminen), viivehäiriöistä
 • digitaalinen signaali on signaaliksi koodattua binääridataa
  • erillisiä epäjatkuvia jännitepulsseja
 • erilaisista koodausjärjestelmistä(NRZ-L, NRZI, Manchester, differential Manchester…)
 • kanavoinnista
 • ADSL, WDMA, TDMA, FDMA

Jäi epäselväksi:

 • asynkroninen tiedonsiirto

Luentopäivä 5:

Luennon aiheena verkot

Opin:

 • kytkentäiset verkot
  • koostuu solmuista
   • solmujen väliset linkit jaettu kanavoinnin avulla
  • piirikytkentäiset verkot
   • puhelinverkko
   • reaaliaikaista tiedonsiirtoa
   • kehitetty puheen siirtoon
  • pakettikytkentäiset verkot
   • dataverkko
   • mahdollisimman tehokas
   • data pilkotaan pieniin paketteihin, koko riippuu pitkälti siirtoverkosta
   • jokainen paketti sisältää käyttäjän dataa ja kontrolli-informaatiota
    • tietosähke
    • virtuaalipiiri

Luentopäivä 6:

Luennon aiheena LAN, mobiiliverkot, sovellukset, kurssin päätös

Opin:

 • Lanista
  • topologiat (tähti, puu, rengas ja väylä)
 • Mobiiliverkoista
  • solurakenne
 • MAC

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Luento 1 & 2 kotitehtävä

Wikisivu luotu.

Määrittele oma näkemyksesi tietoliikenteestä paperille 10 min. max. 1 A4

 • Tietoverkkoja
 • Datan siirtämistä lähettäjältä vastaanottajalle
 • Erilaisia tiedonsiirtomenetelmiä

Mieti termejä/käsitteitä/asioita/kokonaisuuksia, joita tietoliikenne tuo mieleesi ?

 • LTE, EDGE, GPRS
 • GPS
 • TCP/IP
 • WAN, LAN, WLAN
 • Internet
 • P2P

Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista:

 • Kotonani tulee LNET pistokkeesta reitittimeen, joka jakaa jakaa yhteyden
  • langallisesti
  • langattomasti 2,4GHZsesti Ethernet-kaapelilla
   • pöytäkoneelle ja 5GHZ taajuudella
   • älypuhelimelle
   • chromecastille, joka on kiinni TV:ssä
   • kannettavalle tietokoneelle

Luento 3 & 4 Kotitehtävät

Toisen viikon kotitehtävässä on tarkoitus etsiä omassa kotiverkossa/laitteistossa käytettyjä:

 1. Siirtoteitä ja taajuuksia
  • siirtoteitä:
   • WLANissa ilmatie (2,4GHz ja 5GHz)
   • TV:n kaukosäädin, ilmatie(infrapuna)
   • Ethernetpiuha pöytäkoneeseen(parikaapeli)
   • tarvittaessa HDMI median siirtoon tietokoneesta televisioon
 2. Siirtonopeuksia
  • Lnet 100/100mbps
  • HDMI 5Gbs
  • USB 3.0 Gbs
 3. Protokollia
  • TCP/IP
  • HTTP
  • DNS
  • DHCP
  • IRC
 4. Koodaus- ja kanavointimenetelmiä
  • DivX
  • JPEG
  • MP3
  • MPEG
  • 3GP

Luento 5 & 6 kotitehtävä

Pohdi omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden).

Minulla on useita laitteita yhteydessä ja ne muodostavat lähiverkon.

 • reititin verkossa parikaapelilla
  • parikaapeli kuuluu mallin fyysiseen kerrokseen
 • reititin yhteydessä tietokoneeseen ethernet-kaapelilla tietokoneeseen(ethernet linkkikerroksen protokolla)
 • tietokoneella tulee käytettyä useita eri sovelluskerroksen protokollia (Esim. HTTP, FTP, IRC)
 • kuljetuskerroksen TCP paloittelee datan paketeiksi ja pitää huolta pakettien järjestyksestä
 • verkkokerroksen IP lisää paketteihin tietoa, jotta se osataan reitittää oikeaan paikkaan

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1:
  • Lähiopetus: 8h
  • Luentomateriaalin läpikäynti: 1h
  • Kotitehtävä & oppimispäiväkirja: 1h
 • Luentoviikko 2:
  • Lähiopetus: 8h
  • Luentomateriaalin läpikäynti: 2h
  • Kotitehtävät & oppimispäiväkirja: 1h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 0h
  • Luentomateriaalin läpikäynti: 2h
  • Kotitehtävät & oppimispäiväkirja: 2h