juhon sivu

valmis-teksti ei ajoissa koska http://i.imgur.com/2o3Ct8w.jpg?1

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Johdatus
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kurssin yleiset toimintatavat, verkkojen perusrakenteet
 • Mitä opin tällä kertaa: sähköpostin toiminnan perusperiaatteet
 • Jäi epäselväksi:eipä oikeastaan mitään, koska ei menty kovin syvällisesti mihinkään asiaan

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli,Kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: kerrosmalli, kommunikointi
 • Mitä opin tällä kertaa:

Miten tieto siirtyy internetissä. Kerrosmallin perusteet ja miten kerrosmalli on toteutettu TCP/IP-arkkitehtuurissa.

 • Jäi epäselväksi: verkon solmukohdat ja miten ne ohjaavat paketit oikeaan suuntaan?

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: standardointi ja siirtotiet
 • Päivän tärkeimmät asiat: Eri siirtoteiden käyttökohteet, siirtotien vaikutus tiedonsiirtonopeuteen, johtimellisten siirtoteiden ominaisuudet, vaimeneminen.
 • Mitä opin tällä kertaa: Johtimettomien siirtoteiden häiriöt, taajuuden vaikutus eri siirtoteillä.

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: signaalien koodaus ja modulointi, kanavointi
 • Päivän tärkeimmät asiat: fdma, tdma, cdma
 • Mitä opin tällä kertaa: eri kanavointityypit, niiden käyttökohteet, mitä kanavointi tarkoittaa.
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: paketti- ja piirikytkentä, reititys
 • Mitä opin tällä kertaa: piirikytkennässä on reaaliaikainen yhteys lähettäjän ja vastaanottajan välillä, pakettiverkossa data pilkotaan paketeiksi ja lähetetään tietosähkeenä tai virtuaalipiiriä pitkin.
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: mobiiliverkot, lähiverkot
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 • Mitä opin tällä kertaa: ethernetissä ei huonolla tuurilla lähetä koskaan, tähti käytetyn lan-topologia
 • Jäi epäselväksi:

Mitä opin kurssin aikana

Miten tieto liikkuu eri siirtoteillä, siirtoteiden ominaisuuksia, eri kerrokset huolehtivat eri asioista tiedon siirrosta kerrosmallissa, eri verkkotyypit(piiri ja paketti),

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: oma näkemys tietoliikenteestä Bitit liikkuvat eri verkoissa ja kuin sattuman kaupalla (lähes) aina löytävät oikeaan kohteeseen. Toisin sanoen ei ole mitään hajua miten esim. internet toimii isommassa mittakaavassa. Radio yms lähetyksissä oikeanlaisella laitteistolla voidaan vastaanottaa tai lähettää signaaleja, jotka laitteisto muuntaa ihmiselle sopivaan muotoon.

Kotitehtävä 2

 • Puhelimesta tukiasemaan
  • Älypuhelimen yhteys tukiasemaan tapahtuu Saunalahden 3G-verkon välityksellä. Verkko on toteutettu HSDPA-tekniikkaa käyttäen.
  • Taajuus 2100MHz
  • Nopeus 21Mbps
  • Kanavointimenetelmä W-CDMA
 • Tietokoneesta seinäpistokkeeseen
  • Cat5-Kaapelia käyttäen
  • Kaistanleveys 100MHz
  • Siirtonopeus 100Mbps
  • Protokollia Ethernet, TCP/IP
 • Lnetin sisäiset yhteydet
  • 1000Base-LX/SX
  • Aallonpituus SX-tyyppisenä 770-860nm
  • Aallonpituus LX-tyyppisenä 1270-1355nm
  • Nopeus 1Gbps

Kotitehtävä 3

Omat laitteeni eivät ole verkon muiden käyttäjien kannalta merkittäviä, koska ne toimivat verkon päätepisteinä. Kuitenkin laitteeni toimivat verkon osana käyttäessäni niitä, ja tällöin verkon tehtävänä on palvella laitteitani tiedon siirrossa. Esimerkiksi halutessani katsoa uusimmat uutiset sivustolta iltapaska.fi, selaimeni lähettää pyynnön käyttäen http-protokollaa, joka kuuluu kerrosmallien sovelluskerrokseen. Tietokone muodostaa pyynnöstä paketin, joka sisältää pyyntödatan lisäksi TCP ja IP protokollien mukaiset osoitetiedot paketille. Linkkikerros on vastuussa tiedon muuntamisesta lähetettävään muotoon, ja sitten sen lähetyksestä käyttäen fyysisiä siirtoteitä. Lnetin linkeissä on käytössä Ethernet-protokolla, jonka avulla selvitetään lähteekö minun ja naapurin Jaakon paketti ensin.

Ensimmäisenä paketti menee kytkimeen, joka huomaa, että paketin suunta on ulos kytkimen alaisuudessa olevasta verkosta, ja välittää paketin eteen päin. Paketti siirtyy käyden läpi useita verkon solmupisteitä. Solmupisteet tietävät muut niihin yhteydessä olevat solmupisteet, ja siten osaavat lähettää paketin aina oikeaan suuntaan. Solmupisteet pyrkivät aina lähettämään paketit mahdollisimman taloudellisia reittejä pitkin. Paketin päästyä perille palvelin hyväksyy pyynnön ja lähettää http-protokollan mukaisen datan taas paketoituna Internetin standardien mukaisten protokollien mukaan, jotta solmupisteet osaavat reitittää paketin itselleni.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 5 h Kotitehtävät: 1h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus 8h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus 8h

Tenttiin harjoittelu + kotitehtävät: 10h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start