Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Olen Timo- ohjelman aikuisopiskelija ja suoritan tämän kurssin osana sivuaineopintoja. Voin heti näin alussa myöntää, että lähtötiedot tietoliikenteestä ja siihen liittyvistä asioista on melko vähäiset. Luultavasti joudun käyttämään melko paljon aikaa aiheen asioiden ymmärtämiseen. Varsinkin luulen että tekniset termit ja niiden opettelu vie aikaa.

Mutta mikä käsitys minulla on tietoliikenteestä ? Mielestäni tietoliikenne on tiedonsiirtoa eri laitteiden välillä hyödyntäen eri tekniikoita. Tieto siirtyy datana jota laitteet tulkitsevat. Eri tekniikoista tulee mieleen langaton tiedonsiirto vs. perinteinen kaapeleiden kautta tapahtuva tiedonsiirto. Tieto kulkee eri verkkoja pitkin ja siihen liittyy oleellisesti esimerkiksi salaus. Salauksesta tulee taas mieleen viime vuosina paljon keskustelua aiheuttanut NSA vakoilu ja tiedonkeräys. Tiedän että tietoliikenne on meidän kaikkien arjessa läsnä jatkuvasti, mutta väitän että suurimmalla osalla ihmisistä ei ole siitä kunnon käsitystä.

Tietoliikenne tuo mieleen seuraavia käsitteitä:

 • Internet
 • Wifi
 • ethernet
 • 3g
 • bluetooth
 • reititin
 • palvelin
 • ip-osoite
 • palomuuri
 • modeemi
 • yrityksen sisäinen verkko

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Päivän aihe: Kurssin aloitus ja esittely Päivän tärkeimmät asiat:

 • Kurssin suorittamiseen vaaditut asiat
 • Kurssin sisältö
 • Wiki alusta päiväkirjan ja kotitehtävien tekoa varten.
 • Sähköpostin lähettämisen ja vastaanottamisen esimerkki
 • puettava teknologia ja kehitys
 • Verkkojen jaaottelu

Mitä opin tällä kertaa:

 • mobiilidatan kasvu ja muut trendit
 • 5g mobiiliverkko on tulossa
 • Sähköposti käyttää SMTP protokollaa ja kulkee servereiden(palvelin) välillä
 • Opin perustamaan Wiki sivuston

Jäi epäselväksi:

 • Moni termi tai tekninen lyhenne jäi epäselväksi

Luentopäivä 2:

Luennon aiheena oli kommunikointimallit, kerrosmallit ja protokollat. Kaikki nämä olivat täysin uusia asioita minulle, joten opiskeltavaa oli aika paljon. Parhaiten mieleen jäi kerrosmallit joita on erilaisia. Kolmen kerroksen mallissa sovellus- kommunikointi(tiedon siirto)- ja verkkomoduuli. OSI malli perustuu taas 7 eri kerrokseen jossa kukin kerros toteuttaa joitakin funktioita ja tarjoaa palveluitaan ylemmille kerroksille. TCP/IP perustuu taas viiteen eri kerrokseen. Se on suosituin malli ja internet perustuu tämän käyttöön.

Luentopäivä 3:

Luennon aiheena oli tiedon siirto. Tärkeimpinä aiheina standardit ja siirtotiet. Siirtotiet voidaan jakaa johtimellisiin ja johtimettomiin. Eli Johtimellinen on ohjattu, fyysistä reittiä kulkeva siirtotie. Esimerkkinä vaikka kaapeli tai sähköjohto. Johtimeton on ohjaamaton, langaton siirtotie. Nämä voidaan vielä jakaa suunnattuihin ja suuntaamattomiin. Tämä asia ei ollut niin haastavaa sisäistää.

Luentopäivä 4:

Luennon teemoina oli kanavointi ja signaalit. Kanavointi eli multipleksointi voidaan jakaa taajuusjako- , aikajako- koodijako- ja aallonpituusjakokanavointiin. Kanavoinnin idea on jakaa siirtotietä niin että useampi järjestelmä voi käyttää siirtokapasiteettiä. Toisena aiheena käsiteltiin datan muuntamista digitaaliseen tai analogiseen muotoon.

Luentopäivä 5:

Luento-osuuden oppi oli että tietoliikenne on perinteisesti jaettu teleliikenteeseen ja dataliikenteeseen. Teleliikenteeseen kuuluu puhelinverkot, esim. GSM verkko. Dataverkko on esimerkiksi lähiverkko, internet, gprs. Nämä kaksi eroavat toisistaan kytkennän osalta, teleliikenne käyttää piirikytkentää ja data pakettikytkentää. Pakettikytkennässä data pilkotaan pieniin paketteihin siirtoa varten.

Luentopäivä 6:

Viimeisessä osioissa opittuja asioita ovat eri verkot: mobiiliverkko, lähiverkko(LAN) , nopeat lähiverkot ja langattomat verkot. Langattoman lähiverkon (WLAN) siirtotaajuus on euroopassa 2,4 Ghz ja tekniikka perustuu 802.11 standardiin. Käytetyin on 802.11g standardi jolla voi päästä 54 Mbps siirtonopeuteen. Kiinnostuin aiheesta, koska minulla on suhteellisen uusi macbookair ja googlasin aiheetta. Selvisi että se mahdollistaa 802.11ac standardin käytön, mutta yleisimmät reitittimet eivät vielä tue tätä. Toki rahalla sellaisen saa. Kurssin hyödyllisin havainto ;)

Mitä opin kurssin aikana

Kuten aiemmin jo totesin, kurssin sisältö oli täysin uutta asiaa minulle. Olen TIMO-ohjelman aikuisopiskelija ja kurssi kuuluu sivuaineopintoihin. Mutta kurssi oli hyödyllinen, luulen että aiheen perusteiden osaaminen on monessa asiassa hyödyksi. Ja tuli kurssin aikana muutama ahaa elämyskin tehtyä.

Kotitehtävät

Vko 40, Luento 1 & 2 kotitehtävät

Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

Vko 41 ennakkotehtävä 

Pohdin oman kotiverkkosi laitteiden välisiä yhteyksiä. Millaisia siirtoteitä laitteiden välillä käytetään? Syntyykö kotona useiden yhteyksien ketjuja?

Siirtoteistä minulla ei ole vielä tarkkaa ymmärrystä, mutta oletan että kodissani on kahdenlaista tiedon siirtoa, langatonta ja langallinen(kaapeli). Puhelin, tabletti, kannettava tietokone ovat langattomasti (WLAN) yhteydessä mdeemiin/reitittimeen ja näin verkkoon. Modeemi/Reititin on taas yhteydessä kaapelilla verkkoon (ADSL?) TV on yhteydessä kaapelilla elisa digiboxiin, joka on taas yhteydessä kaapelilla modeemiin/reitittimeen.

Luento 3 & 4 Kotitehtävät

Toisen viikon kotitehtävässä on tarkoitus etsiä omassa kotiverkossa/laitteistossa käytettyjä

1.	Siirtoteitä ja taajuuksia (ennakkotehtävä)
2.	Siirtonopeuksia
3.	Protokollia
4.	Koodaus- ja kanavointimenetelmiä

Vastaus:

Tällaisia tietoja sain selville oman kotiverkon tiedonsiirroista:

Reitittimen asetuksista löysin tiedon että Internet yhteys käyttää ADSL:ää ja yhteysprotokolla on DHCP

Wlan tukee standardeja 802.11b/g/n (300Mbit/s), taajuus ilmeisesti 2,2 MHz

Nopeustesti antaa kannettavalla tietokoneella tulokset: Latausnopeus: 5.71 mbit/s Lähetysnopeus: 0.85 mbit/s

Palveluntarjoajan mukaan: Latausnopeus 16704 kb/s Lähetysnopeus 1019 kb/s

Wifi asetuksissa lukee että yhteys suojattu (WPA/WPA2 auto)

Vko 42 ennakkotehtävä 

Etsikää verkosta (Internet) erilaisia verkkoratkaisuja ja pohtikaa niiden taustalla olevia rakenteita (miten linkit yhdistyvät isommaksi kokonaisuudeksi etc.)

Googlettamalla aihetta löytyy ainakin tällaisia tuloksia, lähteenä pääosin wikipedia:

Lähiverkko eli LAN:

Wikipedia:

Lähiverkko eli LAN (engl. Local Area Network) on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko. Esimerkiksi yhden talon koneiden muodostama tietokoneverkko tai yksittäisen yrityksen yhden toimipisteen verkko. Lähiverkon tiedonsiirtonopeus on useimmiten 10–1 000 megabittiä sekunnissa.

Langaton lähiverkko:

WLAN (lyhenne sanoista wireless local area network) on langaton lähiverkkotekniikka, jolla erilaiset verkkolaitteet voidaan yhdistää ilman kaapeleita. Useimmiten WLAN-termiä käytetään tarkoittamaan IEEE 802.11 -standardia, mutta myös ETSI:n HiperLAN-standardi on langaton lähiverkko.

VPN (Virtual Private Network) eli virtuaalinen erillisverkko on tapa, jolla kaksi tai useampia yrityksen verkkoja voidaan yhdistää julkisen verkon yli muodostaen näennäisesti yksityisen verkon. Nykyisin VPN-määritelmä on laajennettu koskemaan myös yksittäisten etätyöasemien liittämistä yrityksen verkkoon.

Lisäksi törmäsin tekniikkaan:

MPLS (lyhenne sanoista Multiprotocol Label Switching) on menetelmä, jolla kuljetetaan esimerkiksi IP-paketteja ennalta määriteltyjen yhteyksien ylitse nopean runkoverkon solmujen kautta ilman, että solmujen tarvitsee tehdä reititystä. MPLS on sukua ATM-tekniikalle, mutta sen kontrolli tehdään tavalla, joka soveltuu paremmin IP-pakettien käyttöön.

Löytyi myös mielenkiintoinen tiedote kunnat.net verkkosivulta, jossa todetaan että:

”Suomen Kuntaliitto, KL-Kuntahankinnat ja Sonera ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen kuntien keskitetystä verkkoratkaisusta, jolla voidaan yhdistää kaikki kuntien olemassa olevat tietoliikenneverkot.”

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2014/09/Sivut/2014-09-01-ky-verkko-soneralle.aspx

Luento 5 & 6 Kotitehtävä

Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Tässä tehtävässä olen pyrkinyt kuvaamaan TCP/IP kerrosmallin kautta tiedon siirtymistä.

Sovelluskerros (application) Käyttää päästä päähän protokollaa, esim. http. Sisältää sovelluksen tarvitseman logiigan.

Kuljetuskerros (transport) Käyttää päästä päähän protokollaa, esim. TCP. Tiedon siirtoa järjestelmien välillä. Määrittää mm. datan tiedonsiirtonopeuden, datan siirtojärjestyksen. Eli kuljetustapa ja ohjaus.

Verkkokerros (internet) Verkon sisäinen protokolla, esim. IP. Tiedon siirtoa verkossa IP-osoitteiden avulla. Reititystä, lähettäjän ja vastaanottajan IP

Linkkikerros (network access) Verkon sisäinen protokolla Verkkokerros/linkkikerros huolehtii laitteen ja verkon välisestä yhteydestä. Wifi

Fyysinen kerros (physical) Verkon sisäinen protokolla. huolehtii siirtotien ominaisuuksien hyödyntämisestä, signaaleista, siirtonopeudesta. Liittyvät asiat: reititin.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Opiskelu ja tehtävät 7 h

 • Luentoviikko 2

Opiskelu ja tehtävät 10 h

 • Luentoviikko 3

Opiskelu ja tehtävät 6 h

 • Luentoviikko 4

Opiskelu ja tehtävät 10 h

Kotitenttitehtävät 20 h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start