Mira Helmiö

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1, vko 40:

Ennakkokäsitykseni tietoliikennetekniikasta perustuu vahvasti kodin ja yksityisen henkilön päivittäiseen tietoliikenteen hyödyntämiseen. Tietoliikenteen yhdistän laajasti kaikkiin esim. tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella käytettäviin tiedonsiirron teknologioihin, kuten yksinkertaisimmillaan langallinen ja langaton verkkoyhteys. Kokonaisuutena tietoliikenne käsittää mielestäni kaiken informaation siirron paikasta A paikkaan B. Tämä voi tarkoittaa sähköpostin lähetystä, kuvien siirtämistä tietokoneelta esimerkiksi pilvipalvelun/internetin kautta älypuhelimeen tai kodin elektronisen varashälyttimen sulkemista.

Ennakkotehtävä 2, vko 41:

Kotiverkon laitteiden välillä langattomia verkkoyhteyksiä, langallisia verkkoyhteyksiä ja internetin välityksellä käytettävien pilvipalveluiden hyväksikäyttöä. Tiedonsiirtoa myös suoraan laitteesta toiseen ilman verkkoyhteyttä esimerkiksi synkronisoidun tietokoneen ja älypuhelimen välillä. Yhteyksien ketjuja voi syntyä esimerkiksi mikäli jonkin laitteen verkkoyhteys jaetaan useampaan laitteeseen.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1&2, vko 40:

Luennolla tuli esiin erittäin paljon uutta asiaa. Kommunikointimallista oli ennen luentoa erittäin “maallikon” näkemys, tietoliikennetekniikkaan olen tutustunut vain teolliseen internetiin liittyvän kandidaatintyön kirjoittamisen ohessa. Tiedonsiirto oli melko selkeä kokonaisuus, sillä se on myös keskeinen osa internetiä käsitteenä. Kerrosarkkitehtuuriin ja erityisesti juuri OSI -malliin ja TCP/IP protokollapinoihin olin jo tutustunut. Tietämys syveni luentomateriaaleista. Yleisellä tasolla protokollien toiminnot tuttuja. Uutta asiaa virheenkorjaus ja virheiden havainnointi sekä osittain osoitteita käsittelevä osuus, erityisesti muut kuin TCP/IP.

Luentopäivä 3&4, vko 41:

Standardointi erittäin tuttua, ei oikeastaan muuta uutta kuin tarkat käsitteet esimerkiksi internetin standardeja ohjaavat toimijat ja varsinainen standardointiprosessi. Siirtoteistä (johtimellisista sekä johtimettomista) oli varsin mielenkiintoista oppia, sillä niistä en tiennyt muuta kuin optisen kuidun perusperiaatteet. Luennon 4 aiheista en tiennyt mitään aikaisemmin, ja totta puhuen niistä ei hirveästi jäänyt käteen muutenkaan. Kanavointi selkeni jossain määrin, mutta paljon jäi auki. Myönnettäköön, että jokaisen lyhenteen ja rakenteen esittely ei herättänyt kiinnostustakaan liiaksi.

Luentopäivä 5&6, vko 42:

Piiri- ja pakettikytkentäisistä verkoista sekä Ethernetistä ja erilaisista LAN sovelluksista ja niiden standardeista oli mielenkiintoista oppia erityisesti mahdollisen kandityössä hyödyntämisen takia.Käsitys verkkoyhteyksien rakenteesta laajeni aika tavalla.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

(kuva)

Kotitehtävä 2

Kotiverkon siirtoteitä langallisia ja langattomia, tietokoneet, puhelimet, radiot ym. Langallisia USB -kaapelin, 3G:n ja WiFi:in välityksellä älypuhelin tietokoneeseen, Bluetoothin välityksellä älypuhelimen 3G verkon jako tietokoneen kanssa ja toisinpäin tietokoneen WiFi verkon jako puhelimeen.

Nopeuksia ja taajuuksia: 3G UMTS ~HSDPA/HSUPA, 7,2 Mbps~900Mhz, 2100Mhz, ADSL ~8/1 Mbps

Protokollia: TCP/IP

Koodaus- ja kanavointi: Etherner→CSMA/CD

Kotitehtävä 3

Otetaan esimerkiksi älypuhelimen yhteys kodin langattomaan verkkoon. Käytetään yleisintä viestintäjärjestelmien datan formatoimiseen ja jakamiseen liittyvää OSI -mallia, johon kuuluu linkkitaso, verkkotaso, kuljetustaso ja sovellustaso. Internetissä valtaosa tiedonvälityksestä TCP:n välityksellä (kuljetustaso). TCP/IP pinossa verkkotason protokolla kuljettaa IP-paketteja. Käyttösovellustaso HTTP. Verkkoyhteys muodostetaan langattomasti WLANin välityksellä modeemista puhelimeen.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start