Nidal Abu Raed

Oppimisipäiväkirja

Ennakkonäkemykseni aihealueesta

Ennakkotehtävä 1: Ennakkokäsitykseni mukaan tietoliikenne tekniikka pitää sisällään tiedon kulkua verkossa/ilmassa paikasta A paikkaan B. Kaikkea tiedon välitystä voidaan pitää tietoliikenne tekniikkana, jos tiedon kuljetuksessa käytetään hyväksi nykyteknologiaa ja sen sovelluksia. Avainsanoina voidaan pitää internet, wlan, lan, TCP, IP jne… Monet arkielämän laitteista käyttävät tietoliikennetekniikkaa hyväksi, kuten puhelimet, tietokoneet, TVt.

Luentopäivä 1 :

- kurssin tavoitteet ja sisältö

- tietoliikenteen historia

- wiki-sivu

- johdatusta kurssille, ja tietoliikenne tekniikkaan ja mitä se varsinaisesti on

- sähköpostin toiminta tietoliikenteessä

- opin tietoliikenteen historiasta

- epäselväksi jäi OSI:n ja TCP:n ero

Luentopäivä 2 :

- tärkeimmät aihepiirit; OSI, TCP/IP, Kerrosmallit, informaatio/tieto kommunikaatiomalli, protokollat

- opin perinpohjaisesti kerrosmallien idean, mikä on TCP, mikä on OSI, ja tiedon/käskyn kulun tietoliikenteessä

- epäselväksi jäi muutama yksityiskohta kerrosmalleista

Luentopäivä 3 :

- luennon aihe: Tiedon siirto

- Tärkeimmät aihepiirit:

     * Siirtotiet

     * Protokolla

     * pisteiden välinen tiedonsiirto

     * valokuidut ja niiden toiminta

     * tietoliikenteen standardointi

     * signaalien siirron rajoiteet

- Opin sovellusaika ajattelun, standardien muodostumisen, aallonpituuksien kantamaan vaikuttavat tekijät

- Epäselväksi kuitenkin jäi muutamia yksityiskohtia standardoinnissa

Luentopäivä 4 :

- Luennon aiheena oli linkit. Signaalien koodausta ja niihin liittyviä häiriöitä havainnollistettiin, sillä luennolla myös käytiin läpi tiedonsiirtotyyppejä; simplex (yksi suuntainen), half duplex (suunta kerrallaan) sekä full duplex (useita yhteyksiä kerrallaan). Tällä kerralla myös tutustuttiin tiiviisti, mitä on kanavointi eli multiplexaus. Näiden lisäksi käytiin myös läpi myös digitaalisen sekä analogisen signaalien hyötyjä ja haittoja.

- Tärkeimmät aihepiirit :

 • Tiedonsiirtotyypit
 • Kanavointityypit
 • Digitaalisignaalin koodaustapoja
 • GPS-järjestelmän toiminta

- Mitä opin ? Kanavoinnin neljään pääryhmään jaottelu; taajuuskanavointi (em. radio), aikajakokanavointi (em. GSM-mobiiliverkko), koodijakokanavointi (em. 3G-mobiiliverkossa) ja aallonpituusjakokanavointi (em. valokaapelissa). Digitaalisten ja analogisten signaalien hyödyistä ja haitoista, kohina jaetaan myös neljään kategoriaan; intermodulation noise (samaa siirtotietä, eri taajuuksien, signaalien häiriö), thermal noise (johtimen lämpötilanmuutoksesta johtuva häiriö), impulse noise (nopea ja voimakas häiriö) sekä crosstalk (monen signaalin, ei tarkoituksellinen, yhdistyminen).

- Epäselväksi jäi kuitenkin modulaatio

Luentopäivä 5 :

- Luennon aiheena oli verkot. Pääasiassa vertailtiin dataliikennettä ja teleliikennettä, sekä muita keskeisiä aiheita olivat yhteydet paketti- ja piirikytkentäisessä verkossa. Luennon loppupuolella käsiteltiin reititystä sekä verkossa ilmaantuvaa ruuhkanhallintaa.

- Tärkeimmät aihepiirit;

 • teleliikenne, dataliikenne
 • pakettikytkentäisen verkon toiminta (tiedonvälitys)
 • piirikytkentäisen -''-
 • ruuhkanhallinta

- Mitä opin ? Pakettikytkentäisen verkon suorituskyky on tehokas datan siirtoon. Piirikytkentäisessä varataan resurssit tiedonvälitykselle etukäteen. Ruuhkatilanteessa jono lopulta kerääntyy lähteen luokse (backpressure).

- Epäselväksi jäi ruuhkatilanne

Luentopäivä 6 :

- Luennon aiheena oli pääosin (langaton liikenne) mobiiliverkot ja sen historiaa ja kehitystä sekä lähiverkot, LANit (Local Area Network).

- Tärkeimmät aihepiirit;

 • Mobiiliverkot ja niiden rakenne, toiminta ja tekniikka
 • Topologiat
 • Lähiverkon keskeisimmät osat: MAC, topologiat, siirtotie, kaapelointi

- Mitä opin ? Sisäistin hyvin mobiiliverkkojen solurakenteen ja sen toiminnan, myös lähiverkkojen MAC-protokollista sain hyvän kuvan

- Epäselväksi jäi enemmän yksityiskohtia suhteessa aiempiin luentoihin

Kotitehtävät

vk 41

Ennakkotehtävä. (kuvana) ; Havainnollista oman kodin tietoliikennettä.

Tehtävänanto: Etsi oman kotiverkon/laitteiston käytettämiä

 1. Siirtoteitä ja taajuuksia
 2. Siirtonopeuksia
 3. Protokollia
 4. Koodaus- ja kanavointimenetelmiä
 • Siirtotie : Ethernet -verkkokaapeli
 • Siirtonopeus : 100 MB /s
 • Protokolla : 1000BASE-T
 • Koodaus- ja kanavointimenetelmä : Differentiaalisignaali, CSMA/CD
 • Siirtotie : Infrapuna , ilmateitse
 • Siirtonopeus: 10 - 1000 bit / s
 • Protokolla : S-LINK
 • Koodaus- ja kanavointimenetelmä : ASK , kanavointi; -
 • Siirtotie : HDMI - kaapeli
 • Siirtonopeus : 20 000 MB / s
 • Protokolla : 1.0
 • Koodaus- ja kanavointimenetelmä : Differentiaalisignaali, kanavointi ; -

vk 42

Ennakkotehtävä.

Mahdollisia verkkoratkaisuja ovat langaton verkko, WLAN (wlan tukiasema) tai WiFi tai langallinen, ethernet (esim. RJ45 kaapeli). Myös nykyajan puhelimia käyttäessä käytetään 3G tai 4G verkkoa (mobiiliverkot). Näitä verkkoja jakaa kotitaloudessa jonkilainen modeemi joka on kytketty seinään joko kaapelilla tai langattomasti kommunikoi läheisen tukiaseman kanssa (mobiiliverkkojen tapauksessa).

Tehtävänanto: Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Internetissä seikkaileminen kannettavalla

Läppäri käyttää TCP/IP -protokollaa, viisi kerrosta.

 • Sovelluskerros: HTTP
 • Kuljetuskerros: TCP
 • Internetkerros: IP
 • Verkkokerros: ethernet
 • Fyysinenkerros: IEEE 802.11

Lähetetyt paketit puretaan aina verkkokerrokselle asti reitittimen avulla. Reititin myös kokoo paketin uudestaan lähetettäväksi. Palvelimelle se menee solmujen kautta, tieto kulkee fyysiseltä kerrokselta Internet kerrokselle ja takaisin. Kun tieto / paketit saapuvat serverin päähän, kulkee tieto kerroksia alhaalta ylöspäin.

Viikottainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 8h Kotiopiskelu: 3h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 0h Kotiopiskelu: 8h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 0h Kotiopiskelu: noin 20h