Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Verkkojen kommunikointimallit, kerrosarkkitehtuuri ja tietoliikenteestä yleisesti.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kerrosmalli.
 • Mitä opin tällä kertaa: Kerrosarkkitehtuurin eriliaset vaihtoehdot.
 • Jäi epäselväksi: Siirtyykö tieto samassa muodossa jatkuvasti ja mikä on virheen mahdollisuus?

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Tiedon siirto, protokollat ja standardit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Protokollien toiminta ja tarkoitus
 • Mitä opin tällä kertaa: Protokollien toiminnasta, kanavoinnista ja erilaisista siirtoteistä.
 • Jäi epäselväksi: Ei mitään merkittävää.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Datan muodon muuntaminen ja erilaiset tekniikat tähän, kanavointi ja virheiden tunnistus ja hallinta.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointi ja datan muodon muuntaminen.
 • Mitä opin tällä kertaa: eri tekniikat datan muuntamiseen ja niiden poitiiviset ja negatiiviset puolet, sekä kanavoinnin toiminnan.
 • Jäi epäselväksi: Ei isoja asioita

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Erilaiset tavat siirtää tietoa ja erilaiset tavat kytkeä tietoliikenneverkostoja, sekä erilaiset verkkotyypit.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kytkentätapojen erot.
 • Mitä opin tällä kertaa: kytkentätapoja, verkon muodostusta ja erilaisia tiedonsiirtotapoja.
 • Jäi epäselväksi: Ei isoja asioita.

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1 ja luennon 2 ennakkotehtävä.

 • Onko Internettiä mahdollista selata todellisesti anonyyminä?
 • Kuinka paljon tietoa on internetin kautta tallennettu keskimäärin yhdestä ihmisestä?
 • Kuinka moni internet-palveluntarjoajista tallentaa käyttäjän internetin käytön historiaa?

Kotitehtävä 2 ja luennon 3 ennakkotehtävä.

Eri yhteyksissä käytetyt siirotiet:

 • Palveluntarjoajalta asuintaloon:
  • Kuparikaapeli
  • Optinen kuitu
 • Asuintalosta reitittimelle:
  • koaksiaalikaapeli
 • Reitittimestä eri laitteisiin:
  • Parikaapeli
 • Palveluntarjoajalta suoraan puhelimeen:
  • Radioverkon kautta puhelut ja internet-yhteys.

Käytetyt protokollat:

Käytetyt tiedonsiirron koodaus- ja kanavointitavat:

 • Manchester-koodaus, standardoitu käytettäväksi verkkoliikenteessä.
 • Langattomassa verkkoliikenteessä yleisimmin käytetty CCK-OFDM tekniikkaa

Kotitehtävä 3 ja luennon 4 ennakkotehtävä.

Arviot muiden kotitehtävistä:

 • Plussat:
  • Osalla nähty oikeasti vaivaa ja tehty selkeät muistiinpanot.
  • Jokainen ainakin aloittanut tehtävien teon.
  • Osan tekstit muotoiltu hyvin eikä eteen tulee hirveitä tekstiseiniä.
 • Miinukset:
  • Osalla ädinkielisiä virheitä jonkin verran ja tekstin jäsentely, sekä muotoilu jätetty melko vähälle.
  • Osassa vastattu tehtäviin hyvin lyhyesti, eikä panostettu tehtäviin kunnolla.

WLAN-artikkelin analyysi: Kuten luennoilla kävi selväksi, on nykytekniikalla langattomien yhteyksin nopeuksia erittäin vaikea nostaa menettämättä yhteyden kantamaa. Kurssin luentojen myötä ymmärtää artikkelin termejä ja jollain tasolla myös minkä takia langattoman yhteyden kehitys tällä hetkellä on nii vaikeaa.

Kotitehtävä 4.

Käsiteltäväksi yhteydeksi otin tietokoneen verkkoyhteyden, koska sitä tulee eniten käytettyä. Yhteys tulee palveluntarjoajalta joko kuitu- tai kuparikaapelia pitkin. Kaapelista on varattu omat taajuutensa televisiolähetyksille ja asiakkaiden upsteram- sekä downstream-kaistoille. Käyttäen TDMA-kanavointia saadaan usea asiakas käyttämään samoja taajuuksia oman internet-yhteyden toimimiseksi. Jokainen käyttäjä käyttää vain murto-osaa taajuuden kapasiteetista, minkä avulla on mahdollista yhdistää satoja kaapelimodeemeja yhdelle downstream-kaistalle. Mitä useampi asiakas saadaan yhtä kaistaa kohden, sitä halvemmaksi on yhteyden hinta mahdollista pudottaa. Yhteyden vahvuuksina tasaiset nopeudet sekä useita asiakkaita yhdellä kaapelilla. Huonoina puolina taas mahdollinen kaapeliteknologian edistyminen, jolloin kaapelin vaihto erittäin kallis toimenpide, esim. kuparikaapelista kuituun.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 1,5 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 1,5 h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 1,5 h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 1,5 h, Tenttiin valmistautuminen 10h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start