meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Tärkeimmäksi luennolla muodostuivat kommunikaatiomalli ja tämän eri osa-alueet. Kommunikaatiomalli on jaettu erilaisiin osatehtäviin. Nämä sisälsivät siirtojärjestelmän hyödyntämisen, siirtotien liitynnän, signaalin, synkronoinnin, yhteyden hallinnan, virheiden havainnoinnin ja korjauksen, vuon valvonnan, osoitteet, reitityksen, viestin muotoilun, virheistä toipumisen, turvallisuuden ja järjestelmän- sekä verkonhallinnan.

Tämä kyseinen prosessiketju pitää sisällään myös erilaisia signaalimuotoja. Signaali lähtee liikkelle, eli kyseessä on digitaalinen bittisignaali joka tämän jälkeen muuttuu analogiseksi kun sitä kuljetetaan määränpäähän. Ennen perille saapumista signaali muuttuu takaisin digitaaliseksi, jotta määränpäässä oleva kone pystyy prosessoimaan datan taas alkuperäiseen muotoon.

Samaisella luenolla käsiteltiin myös eri protokolla arkkitehtuureja ja mitä tarpeita arkkitehtuurille on. Esimerkkinä tässä tapauksessa käytettiin FTP:tä. Tarve suunnitelulle muodostui neljästä olennaisesta osa-aluessta, jotka prosessin läpiviennissä tulisi ottaa huomioon. Ensimmäiseksi kyseisen lähteen tulisi aktivoida communikaation linja päämääränkanssa. Seuraavaksi tulisi varmistaa, että vastaanottaja on valmis vastaanottamaan dataa. Sen jälkeen lähteen tulisi varmistaa, vastaanottaja on hyväksynyt datan tallentamisen. Koko tässä kyseisessä prosessia tulee varmistaa, että molemmissa, niin lähettäjän, että vastaanottajan formaatit ovat yhteensopivia.

Koko viestin lähetys prosessi perustuu kerrosmalliin joka toimii hierarkisesti ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Jokasisella kerrokselle on määritetty tietyt tehtävät jotka tulee suorittaa ennenkö data liikkuu eteenpäin. Luennolla annetussa esimerkissä jossa kuvattiin postin lähettämistä aukeaa hyvin tämä kyseinen prosessiketju. “Johtaja kirjoittaa kirjeen → sihteeri postittaa → kuriirin. Tärkeimpänä mallina tuli esiin 3 kerros malli.

Kerroksien määrittelyssä tulee ottaa huomioon, että yhden kerroksen toiminot eivät vaikuta millään tavalla toisten kerrosten toimintoihin. Kommunikaatio toisen laitteen kanssa tapahtuu alimman kerroksen kautta. 3 Kerroksen mallissa tasot ovat jaettu sovellus-, kommunikaatio-, ja verkkomoduuliin. Kerrokset ovat nimetty näiden toimintojen mukaan verkko-, kuljetus-, ja soverlluskerros (network access layer, transport layer, application layer).

Kerrosmallit jotka ovat yleisesti käytössä ovat TCP/IP ja OSI mallit. OSI malli koostuu seitsemästä eri kerroksesta, kun taas TCP/IP muodostuu viidestä. Vaikka OSI mallissa on useampia tasoja, niin molemmissa tapauksissa alin kerros on fyysinen kerros. Tämä kyseinen kerros muodostuu mekaanisistä ja sähköisistä järjestelmistä joilla data siirretään.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle