Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikasta mieleeni tulevat ensimmäisenä erilaiset tekniset välineet, jolla tietoa välitetään ja jaetaan kuten pääätelaitteet ja matkapuhelimet. Käsite kattaa asioita, joita käytän omassa arjessani ja joista olen jo riippuvainen. Tällaisia ovat mm. kiinteät ja wlan-verkot, joita käytän päivittäin puhelimen tai kannettavan koneeni välityksellä. Tarvitsen teknologiaa niin työhön, opiskeluun kuin vapaa-aikaani eli se on läsnä koko ajan. Tietoliikenneteknologian sovelluksia ovat käsittääkseni erilaiset ajanvarausjärjestelmät, pilvipalvelut ym. Ennakkonäkemykseni on, että aihe liittyy toisaalta ihmisen arkisiin tarpeisiin ja toisaalta maailmanlaajuisiin verkostoihin. En ole lähtökohtaisesti tekniikan alan ihminen ja odotan oppivani kurssilla tietoliikennetekniikan suurempia linjoja ja kokonaisuuksia arkikäyttöni tueksi. Terminologiasta mieleeni tulevat mm. jo mainitut pilvipalvelut, ajankohtaiset tietovuodot (tahalliset tai tahattomat), yksityisyyden suoja, protokollat.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe: Tietoliikennetekniikan “big picture”, kokonaisuus
  • Päivän tärkeimmät asiat: protokollat, kerrosarkkitehtuuri, kommunikointimalli, kokonaisuus!
  • Mitä opin tällä kertaa: kerrosmallin periaate jäi mieleen. Hahmotin kokonaisuutta, jonka osia arjessa käyttämäni asiat ovat. Opin myös yksittäisten termien tarkoituksia.
  • Jäi epäselväksi: Monet termit ja kirjainyhdistelmät jäivät vielä epäselviksi. Jäi tunne, että on vielä paljon opittavaa.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start