Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa. Tietoliikenne on mielestäni tiedon eli datan siirtämistä joltain jollekkin. Eli tarvitaan datan siirtoa varten se lähettäjä,vastaanottaja sekä se data ja “tie” missä tämä data liikkuu sille vastaanottajalle. Tietoliikenteeseen kuuluu tietoturva, jolla pyritään suojaamaan datan siirrossa tulevilta todennäköisiltä haittaohjelmilta. Avainsanoja: verkot,internet,päätelaitteet, (protokolla, TCP/IP/UDP, pilvipalvelut, tietoturva, tiedon tulo, Torrent(Peer2Peer), siirtotiet, sovellus(selain), kävijälaskuri(etäluenta),LTE(3G,4G),langattomat verkot, (RFID,NFC), bitcoin, palomuuri)

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:Kurssin aloitus ja datan siirtoa kohteesta A kohteeseen B
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kerrosarkkitehtuuri,protokolla
 • Mitä opin tällä kertaa: Yllämainitut käsitteet ja hiukan syvemminkin kyseisistä käsitteistä
 • Jäi epäselväksi: Muita tunnilla käytyjä käsitteitä ja opettajan piirtämä kartta jota en oikein saanut itselleni selväksi.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe:

protokollien yleiset toiminnat,standardit,yleistä siirtoteistä(koaksiaalikaapeli,parikaapeli,valokuitu)

 • Päivän tärkeimmät asiat:

protokollan toiminnat sekä eri siirtotiet ja mihin soveltuu eri kaapelit

 • Mitä opin tällä kertaa:

erilaisia siirtoteitä(parikaapeli,koaksiaalikaapeli sekä valokuitu) ja niiden “anatomian”(sisältyy johdilliset sekä sekä hiukan johtimettomista(langattomat),kuten antennit ja sateliitit)

 • Jäi epäselväksi:

langattomien siirtoteiden anatomia jäi hiukan epäselväksi ja niiden singnaalit

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe:

erilaiset koodaustavat,analogisesta signaalista digitaaliseksi dataksi ja päin vastoin sekä analogisesta datasta analogiseksi signaaliksi ja digitaalisesta datasta digitaaliseksi signaaliksi. Sekä virheidenkäsittely koodeissa.

Eri kanavointitavat: Taajuus-,aika-,aallonpituus-,koodausjakokanavointi.

 • Päivän tärkeimmät asiat:

Kanavointitavat olivta tärkeimmät tämän päivän asiat ja niiden toiminta.

 • Mitä opin:

Opin erilaiset kanavointitavat ja niiden toiminnasta vähän.

 • jäi epäselväksi:

osa koodaustavoista miten niitä käytetään ja kuinka lähetettävä data ja siihen liitettävä signaali periaatteessa toimii.(Eli juuri toi jostain signaalista dataksi jne.)

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe:

tele/dataliikenne sekä piirikytkentä ja pakettikytkentä ja verkot

 • Päivän tärkeimmät asiat:

tele/dataliikenteen sekä piirikytkennän ja pakettikytkennän toiminnat

 • Mitä opin:

teleliikenteessä käytetään piirikytkentää ja dataliikenteeessä taas pakettikytkentää

 • jäi epäselväksi:

liian paljon kalvoja englanniksi niin jäi loppuosa luennosta hiukan epäselväksi

Mitä opin kurssin aikana

-tietoliikennetekniikan perusteet

-päiväkirjan säännöllinen täyttäminen auttaa huomattavasti oppimisessa

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1 ja ennakkotehtävä 2

Oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvat laitteet,linkittyminen ja niissä käytettävät palvelut:

1 .Miten/miksi eri kaapelit vaikuttavat netin nopeuteen?

2.Miksi yleensä latausnopeus on huomattavasti suurempi kuin uppimisnopeus?

3.Mitä ero on matkapuhelimen wifillä ja wifi hotspotilla?

Kotitehtävä 2 ja ennakkotehtävä 3

Sonera käyttää siirtoteinä Sonera Viihteessä olevaa IPTV-palvelua,puheliminliittymissä taas GPRS:sää ja esimerkiksi GPS:sää. Soneralla on käytössä muutamia protokollia, ja ne ovat HSDPA,joka nopeuttaa umts-datasiirron nopeutta tukiasemalta päätelaitteeseen,HSUPA,joka nopeuttaa umts-datasiirron nopeutta päätelaitteesta tukiasemaan sekä WAP, jonka avulla vaikka matkapuhelimella voidaan näyttää internetsivuja. HSUPA-protokollalle on määritelty 7 eri kategoriaa, joissa jokaisessa on eri maksimi uplink nopeus. HSDPA:lla taas on 12 eri kategoriaa määritelty, joissa myös oli eri maksimi tiedonsiirtonopeudet.Modulaatiot ovat samat HSDPA:n kategorioissa. http://fi.wikipedia.org/wiki/HSDPA

http://fi.wikipedia.org/wiki/HSUPA

Koodaustapana tekniikka hyödyntää IP-sovitinta, joka vastaanottaa IP-verkkoon pakatun lähetteen ja siirtää sen TV:lle. Kanavointitapana IPTV käyttää taajuuskanavointia.

GPRS taas käyttää pakettikytkentäistä tiedonsiirtopalvelua, jota käytetään pääasiassa langattoman Internet-yhteyden muodostamiseen matkapuhelimen tai GPRS-sovittimen avulla.

Kanavan varaus menetelmänä GPRS käyttää CSMA/CA:ta.

Kotitehtävä 3 ja ennakkotehtävä 4

partinensimo:

+:

 Todella paljon aikaa käyttänyt oppimispäivänkirjan täyttämiseen, hänellä on ilmeisesti hyvin jäänyt päähän tunneilla käydyt asiat.
 kotitehtävät on tehty hyvin
 jäsentely hyvää
 wikitoimintojen hyödyntäminen

-:

 olisi voinut tiivistää luentojen tärkeimmät asiat pienemmiksi
 

isoaholauri:

+:

 Todella paljon aikaa käyttänyt oppimispäivänkirjan täyttämiseen,niin kuin edelliselläkin
 kotitehtäviin on paneuduttu huolella
 jäsentely hyvää
 wikitoimintojen hyödyntäminen

-:

 olisi tässä myös voinut tiivistää luentojen tärkeimmät asiat pienemmiksi

AhlstromNeea:

-:

 Ei edes aloitettu tehtävien tekoa...
 ei ole edes luotu wikisivua..

+:

 vaikea löytää tästä positiivista..:S

Manninenjaakko:

+:

 aloitettu hyvin kotitehtävät

-:

 nihkeä oppimispäiväkirja
 kotiteht1 ei näy tietoliikenneratkaisussa datanopeuksia  
 osa tehtävsitä vielä puuttuu..

televille:

+:

 selkeästi esitetty asiat
 kaikki tehtävät tehty!
 

-:

 nihkeästi myös osassa tehtävissä tietoa

WLAN

http://www2.it.lut.fi/wiki/lib/exe/fetch.php/courses/ct30a2001/wlan_artikkeli.pdf artikkelissa oleva tieto suhteutui tunneilla opetettuihin asioihin hyvinkin paljon. Sieltä löytyi aika paljon tuttua asiaa mitä juurikin ollaan käyty tunneilla mutta myös vähän lisätietoakin. Ja itsekkin olin hyvin varma siitä että verkosta saadaan tulevaisuudessa vielä nopeampi kuin nyt on.

LTE

http://ltemobiiliverkko.blogspot.fi//

OFDM kanavointitekniikka

Se selvittää langattoman palvelun strategioiden toteuttamista LTE:ssä ja korostaa tärkeiden laitteiden ja verkon toimivuuden varmistamista, jotta tilaajan ja operaattorin odotukset täyttyvät siirtymäkauden aikana.

parantaa suorituskykyä

Kysymys:Miten tarjota LTE-ääni käyttämällä IMS:ää?

Kotitehtävä 4

Omaa tietokoneeni, joka siis käyttää luultavammin siirtotienä parikaapelia sekä kanavointina FDMA:ta (ADSL:llää) käy tehokkaasti ja tämän nopeus johtuu melko suurelti ainakin siitä, että asumme melkein saamamme palveluntarjoajan vieressä (Mitä lyhyempi etäisyys sitä suurempi nopeus). Meilläkin on 3 konetta sekä televisio päällä lähes koko ajan, eikä se silti pätki yhtään, paitsi jos kelaa tallennettuja ohjelmia. Myös käytössämme on CSMA/CA varausmenetelmä, jolla useat lähettävät tietokoneet jakavat samaa siirtotietä. CSMA/CA on perinteinen IEEE 802.11 -verkkojen (WLAN) tapa jakaa verkko käyttäjien kesken. Kyse on siis luultavimmin verkkotekniikoista, joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h itseopiskelu: 2-3h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h itseopiskelu: 1,5h-2,5h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h itseopiskelu: 2h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6h itseopiskelu: 2-3h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start