meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tiedon siirtämistä/hankkimista erilaisilla apuvälineillä, kuten puhelin, tietokone.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Ei paikalla

Luentopäivä 2: Ei Paikalla

Luentopäivä 3: Ei Paikalla

Luentopäivä 4: Ei Paikalla

Kotitehtävä 1 ps_kotitehtaevae1.docx

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus: Pohtikaa ensin millaisia siirtoteitä valitsemanne järjestelmät käyttävät ja millaisia protokollia niissä on käytössä. Pyrkikää löytämään 3 esimerkkiä molemmista. Protokollien osalta etsikää myös missä protokolla on määritetty ja mahdollisesti linkki kyseiseen määritykseen.

WLAN on langattomasti yhteydessä tietokoneeseen, jonne on sisään rakennettu WLAN lähetin ja vastaanotin, samalla WLAN toimii myös matkapuhelimen kanssa, jos matkapuhelin verkkoa ei ole saatavilla tai halutaan säästää puhelin maksuissa.Matkapuhelimen BT lähettimellä saadaan yhteys erilliseen BT kuulokkeisiin ja kommunikointi on molempiin suuntiin. PC ja Printterin välillä on normaali kaapeli, myös tähän voidaan käyttää Wifi yhteyttä. WLAN käyttämä PPP Protokolla määrittely: http://www.ietf.org/rfc/rfc1661.txt ja BT protokollaa on määritelty http://wireless.arcada.fi/MOBWI/material/PAN_3_3.html

KotiTehtävä 3 Vilkaistaan muiden kotisivuja..

Yleisesti asiallisia, tietoa on haettu monesta eri lähteestä, oppimateriaaleista tai webbiä selaamalla. Osa on panostanut enemmän kuin toiset, varmaan panostaminen auttaa tenttiin valmistautuessa.

Kotitehtävä 4 Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Langattomassa WLAN tiedon siirrossa, Kuunnellaan ensiksi onko siirtotie vapaa, ennen kuin lähetetään dataa. Käytetään CSMA/CD tekniikka hyväksi.Tässä kyseessä kanavointi tekniikka käytössä. BT tiedon siirrossa, käytetään taajuus hyppelyä hyväksi, saadaan enemmän dataa liikkeelle yhtäaikaa, teho on pieni ja samalla etäisyys myös 3G tiedon siirrossa, W-CDMA yhteyttä, kanava väli 5 MHz, tässä käytetään DS-CDMA kanava tekniikka hyväksi. Myös tässä tehot aikas pienet ja samalla etäisyyden pienenevät jos verrataan 2G ratkaisuihin.

Viikoittainen ajankäyttö

■ Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h ■ Luentoviikko 2

■ Luentoviikko 3

■ Luentoviikko 4