meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne kuvaa tiedon liikkumista sähköisesti järjestelmien välillä. Perinteisen kasvotusten tapahtuvan keskustelun ja kirjeiden lähettämisen sijaan ihmiset välittävät nykyään entistä enemmän tietoa toisilleen sähköisten järjestelmien kautta. Minulla on käytössäni viestintää helpottavia välineitä (puhelin, sähköposti, facebook, Dropbox, Google-Drive, Lync jne) ja tallennan automaattisesti esim. puhelimen valokuvat pilvipalveluun. sovellukset on helppo ottaa käyttöön, mutta sen syvällisemmin en tiedä, mitä tekniikkaa taustalta löytyy, jotta arkipäiväinen käyttöni on mahdollista.

Mieleeni tulee tietoliikenteen termeinä muun muassa sähköposti, internetverkko, pilvipalvelu, lync, puhelinverkko, data, tietosuoja, palomuuri, bitti,

Ennakkotehtävä 2:

Kotona internet nopeus 20 Mbit/s (ADSL) matkapuhelimen 3G-verkko 21Mbit/s

Edellä mainitut nopeudet palveluntuottajan ilmoituksen mukaiset. Todelliset nopeudet vaihtelevat kuitenkin suuresti.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Ensimmäisellä luentokerralla käytiin läpi tietoliikenteen perusasioita ja historiaa. Tärkeimpinä asioina olivat kommunikointimalli (kuvaa informaation välitystä kahden osapuolen välillä), kerrosmallit (3-kerroksen malli, OSI ja TCP/IP → kerrosten avulla ongelma pilkotaan pienemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi) ja protokollat. En ole aiemmin perehdytynyt olenkaan tietoliikenneasioihin (ainoastaan käyttänyt valmiita ratkaisuja), joten luennon sisältö on pääosin uutta. Koen vielä haasteita termien muistamisessa.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista.

Työpaikallani käytän aktiivisesti matkapuhelinta, sähköpostia ja lync-sovellusta.

Osallistun nykyisin entistä enemmän koulutuksiin ja kokouksiin lyncin välityksellä, jolloin fyysiseen siirtymiseen ei tarvitse varata aikaa. Lyncin avulla voin jakaa työpöytänäkymää, PowerPoint-esityksiä ja kerätä yhteisiä muistiinpanoja. Tiedot siirtyvät siis sähköisesti toisen henkilön koneelle katsottavaksi. Tavoitteena on saada myös organisaatiorajat ylittävät lync-yhteydet tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kotikoneeni toimii langattomassa verkossa. Puhelimessani käytän useita sovelluksia, joista facebook, sähköposti ja whats up ovat päivittäisessä käytössä. Kännykässäni on 3G-verkko, jota käytän kotimaassa ollessani. Ulkomailla hyödynnän hotellien ja ravintoloiden WLAN-yhteyksiä.

- Lähes kaikki on vielä epäselvää. Kysymysten muodostaminen on kuitenkin vaikeaa, kun ei tiedä edes mitä pitäisi kysyä.

Kotitehtävä 2

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle