meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

 • tietoturva
 • pilvipalvelut
 • sosiaalinen media
 • tiedon pakkaus
 • lähiverkko
 • langaton verkko

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Tietoliikenne yleisesti
 • Tärkein asia: Protokollat ja kerrosmallit
 • Mitä opin: OSI ja TCP/IP mallien rakenteet ja miten tieto liikkuu ja käyttäytyy verkossa
 • Epäselvää: -

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Langallinen ja langaton tiedonsiirto. Valokaapeli ja standardit.
 • Tärkein asia: Tiedonsiirron standardit.
 • Mitä opin: Miten tietoa käytännössä siirretään valokaapelia pitkin.
 • Epäselvää: Miten tieto käytännössä siirtyy langattomassa tiedonsiirrossa?

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Signaalien koodaustavat, modulointi ja kanavointi.
 • Tärkein asia: Signaalien eri koodaustavat ja multipleksointi.
 • Mitä opin: Opin millä eri tavoin digitaalisia signaaleita voidaan koodata.
 • Epäselvää: ADSL:n toimintaperiaate jäi vielä vähän epäselväksi.

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Tele/Dataliikenne, kytkennät, reititys, tietoliikenteen ruuhkautuminen ja LAN-verkot
 • Tärkein asia: Reititys ja LAN-verkot
 • Mitä opin: Miten dataliikenteen ruuhkautumista voidaan välttää eri reititysstrategioilla ja LAN-verkkojen eri rakennemahdollisuuksia.
 • Epäselvää:

Kotitehtävä 1 + Ennakkotehtävä 2

Kysymykset:

 • Miten määritetään mokkulan käyttämä taajuus?
 • Mitkä tekijät rajoittavat mokkulan tiedonsiirtonopeutta?
 • Mistä mokkulan ajoittaiset yhteyskatkokset johtuvat?

Kotitehtävä 2 + Ennakkotehtävä 3

Kotitehtävä 3 + Ennakkotehtävä 4

Lauri Isoaho

Vahvuudet:

 • Tehtävät yleisesti ottaen tehty todella perusteellisesti
 • Kattavat luentoyhteenvedot
 • Kotitehtävässä 1 listattu paljon eri laitteita, siirtoteitä ja protokollia.

Heikkoudet:

 • Kotitehtävän 1 kuva hieman liian täyteenahdettu

Sini Nurmi

Vahvuudet:

 • Kattavat luentoyhteenvedot

Heikkoudet:

 • Kotitehtävän 1 kuva melko pieni → hankala saada selvää
 • Kotitehtävässä 2 väärä tehtävänanto

Lotta Koskela

Vahvuudet:

 • Kotitehtävässä 1 havainnollistava ja selkeä kuva
 • Kotitehtävässä 2 linkit kaikkiin protokolliin

Heikkoudet:

 • -

Ilona Toth

Vahvuudet:

 • Kotitehtävässä 2 kattavat selitykset protokollista

Heikkoudet:

 • Kotitehtävässä 1 ei kuvaa

Topi Seppänen

Vahvuudet:

 • Kotitehtävässä 1 kuva OK, mutta listattu paljon eri laitteita ja palveluita

Heikkoudet:

 • Vain ensimmäinen kotitehtävä tehtynä

WLAN-artikkelin asiat, jotka käyvät yksiin luennoilla läpikäytyjen asioiden kanssa:

 • Tiedonsiirtoprotokollien ja standardien jatkuva kehitys (802.xx).
 • Langattomien signaalien heijastumiset ympäristöstä.
 • Teoreettiset maksimit tiedonsiirrossa.

LTE-tekniikkaa käsittelevä sivusto: http://fi.wikipedia.org/wiki/LTE

LTE edustaa 3G tekniikkaa, joka mahdollistaisi erittäin nopean tiedonsiirron tukiasemasta päätelaitteeseen ja päinvastoin pitkienkin välimatkojen päästä. LTE-tekniikka tarjoaa myös lyhyen latenssin. Riippuen tiedonsiirron suunnasta, käytetään erilaisia siirtotekniikoita. Kun siirretään dataa päätelaitteseen käytetään OFMD-tekniikkaa ja kun siirretään dataa päätelaitteesta käytetään SC-FDMA-tekniikkaa.

Kysymyksiä:

 • Mitä on SC-FDMA ja OFMD?

Kotitehtävä 4

Laite: Radio ja televisio Kummankin laitteen käyttämä siirtotie on hyödynnetty tehokkaasti jakamalla taajuusalue useaan alueeseen (FDMA). Kullakin taajuusalueella on oma tv- tai radiokanavansa. Koska radio- ja tv-lähetykset toimivat sillä periaatteella, että käyttäjä ei kommunikoi lähettäjän kanssa, ei tarvitse huolehtia verkon tukkeutumisesta. Datasiirron tehokkuus on siis yksinomaan kanavoinnin ansiota.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

 • Lähiopetus: 6 h
 • Wikin kanssa kamppailu: 1 h
 • Kotitehtävä ja ennakkotehtävät: 1 h

Luentoviikko 2

 • Lähiopetus: 6 h
 • Kotitehtävä ja ennakkotehtävät: 2 h

Luentoviikko 3

 • Lähiopetus: 6h
 • Kotitehtävä ja ennakkotehtävät: 2 h

Luentoviikko 4

 • Lähiopetus: 6h
 • Kotitehtävä ja ennakkotehtävät: 2 h

—-

Pääsivulle