meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on informaation välittämistä ja kuljettamista. Tietoliikenteeseen liittyy runsaasti erilaisia langattomia ja langallisia tiedonsiirtomenetelmiä, kuten ADSL, HSDPA, 4G jne. Yhden kokonaisuuden tietoliikenteessä muodostavat julkiset verkot, joita useimmiten operaattorit tarjoavat. Toinen kokonaisuus ovat sisäverkot, joita on esimerkiksi kotitalouksissa ja yrityksissä.

Termejä ja käsitteitä, joita tietoliikenne tuo mieleeni: - mobiilidata - tietoturva - p2p - internet-sovellukset (pilvipalvelut) - verkkolaitteet (reitittimet, modeemit etc.)

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 • Mitä opin tällä luennolla:
 • Mikä jäi epäselväksi:

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe:
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 • Mitä opin tällä luennolla:
 • Mikä jäi epäselväksi:

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe:
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 • Mitä opin tällä luennolla:
 • Mikä jäi epäselväksi:

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Tänään aiheena olivat verkot ja sovellukset. Luennolla käsiteltiin piiri- ja pakettikytkentää, reititysstrategioita algoritmeineen (Dikstra ja Bellman-Ford) sekä tietoverkoissa tapahtuvaa liikenteen- ja ruuhkanhallintaa. Lisäksi luotiin yleiskatsaus LAN-lähiverkkoihin sekä niiden toteutukseen liittyviin topologioihin ja protokolliin. Tätä aihetta syvennettiin tutustumalla korkeanopeuksisiin LAN-ratkaisuihin (kuten 10 Mbps, 100 Mbps, 10 Gbps ja 100 Gbps Ethernet-tekniikat) sekä niiden spesifikaatioihin. Lopuksi pidettiin pieni yhteenveto kurssin aiheista ja käytiin läpi tentin suoritukseen liittyviä asioita.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Tärkein yksittäinen asia oli ehkä piiri- ja pakettikytkentä; niiden ominaispiirteet ja toisaalta niiden eroavaisuudet. Koin tärkeäksi myös reititysstrategioiden pääpiirteet sekä LAN-verkkojen käsittelystä niihin liittyvät topologiat ja protokollat. Myös LAN-teknologioiden spesifikaatiot olivat tärkeää tietoa.
 • Mitä opin tällä luennolla: Luennon alkupuolella opin sen, että piirikytkentäiset verkot liittyvät teleliikenteen siirtoon ja pakettikytkentäiset verkot dataliikenteen siirtoon. Tämä siksi että tele- ja dataliikenne asettavat verkoille erilaisia vaatimuksia, joihin vastaamiseen on järkevää käyttää spesifiä teknologiaa. Reititysstrategioista opin lähinnä sen, että niitä on monia (kiinteät taulut, flooding, satunnainen etc.) ja niihin liittyy algoritmeja, kuten Dikstra ja Bellman-Ford. Lähiverkkojen osalta opin perustietoja, kuten LAN-teknologioiden sovelluskohteita. Lisäksi opin erilaisia LAN-verkkojen mahdollisia rakenteita, topologioita, joita ovat väylä, puu, rengas ja tähti sekä LANin protokolla-arkkitehtuuriin liittyviä käsitteitä, joita ovat MAC, IEEE 802 ja LLC. Luennon viimeisestä diashowsta opin erilaisten Ethernet-teknologioiden ominaispiirteitä, joita ovat etenkin käytetty kaapelityyppi, signalointitekniikka, topologia, suurin teoreettinen tiedonsiirtonopeus etc.
 • Mikä jäi epäselväksi: Oikeastaan suuri osa pienistä yksityiskohdista jäi vähän hämäräksi; jokaisesta asiakokonaisuudesta hahmottuivat suuret linjat, joita joudun sitten itseopiskelussa syventämään.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

Pääsivulle