Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Mitä tietoliikenne sinulla merkitsee kurssin alussa? Tietoliikenne on tiedot välitystä, lähettäjältä vastaanottajalle, jonkun linkin tai verkon kautta. Tietoliikenteestä tulee mieleen seuraavia termejä: Internet, puhelinverkko, protokolla, lähiverkko, data, 3G, kaapeliverkko, tietoturva, P2P, bluetooth.

Ennakkotehtävä 2.

Matkapuhelimet käyttävät 3G:ssä taajuuksia 900 MHz ja 2100 Mhz ja HSPA Evolved -standardissa nopeus voi olla 42 Mbit/s ja enemmänkin. GPS - taajuus (L1) on 1575 MHz ja 4200 MHz siviilikäytössä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin aloitus, Tietoliikenne ja kerrosmalli
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kurssin suorittamiseen liittyvät tiedot, kerrosmalli ja protokollat
 • Mitä opin tällä kertaa: Perusteita kerrosmalleista ja protokolleista
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Protokollien yleistoiminnot, tietoliikenteen standardit, johtimelliset ja johtimettomat siirtotiet ja tiedonsiirto.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Protokollan toiminnot ja eri siirtotiet.
 • Mitä opin tällä kertaa: Opin erilaisia siirtoteitä (esim. valokuitu ja parikaapeli) sekä niiden ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia. Sitten opin myös protokollien toimintoja, kuten segmentointi ja kokoaminen, paketointi, yhteyden hallinta ja vuon valvonta.
 • Jäi epäselväksi: Tiedonsiirto osio jäi hieman epäselväksi, esimerkiksi kaistanleveys tiedonsiirrossa.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Signaalin koodaustekniikat, linkit ja kanavointi
 • Päivän tärkeimmät asiat: Signaalin ohjelmointitekniikat. Virheen havainnointi ja korjaus. Kanavoinnin jakaantuminen taajuuskanavointiin, aikajakokanavointiin, koodijakokanavointiin ja aallonpituusjakokanavointiin.
 • Mitä opin tällä kertaa: mm. virheenkorjaus, digitaalisen ja analogisen signaalin ero, eri koodaustapoja ja erilaisia kanavointeja.
 • Jäi epäselväksi: Aiheissa oli paljon uutta tietoa ja niiden sisäistäminen oli melko hankalaa. Luultavasti luennolla käyminen olisi varmaan auttanut, sillä englanninkielisistä luentokalvoista aiheet ei auennut minulle kunnolla.

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Verkot ja sovellukset
 • Päivän tärkeimmät asiat Piiri- ja pakettikytkentä, reititys, ruuhkan hallinta, LAN-lähiverkot, kertaus
 • Mitä opin tällä kertaa: Piiri- ja pakettikytkennän erot, reititykseen liittyvän tulvimis-käsitteen, ruuhkan hallinnan perusteet.
 • Jäi epäselväksi:

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

- Miten GPS-paikannus toimii?

- Miten langaton-yhteys toimii?

- Mitä vaiheita liittyy Ruutu.fi kautta lähetettävään suoraan jääkiekko-lähetykseen?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

- GPS käyttää johtimettomana siirtotienä satelliittiyhteyksiä ja protokolla voi olla esim. NMEA 0183. http://www.tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf

- Internet yhteyteen käytän johtimellista valokuitukaapelia ja internetin selaamisessa protokollana toimii HTTP. http://tools.ietf.org/html/rfc2616

- Kännykkä käyttää johtimetonta siirtotietä eli 3g-verkkoyhteyttä ja sähköpostien selauksessa käytetään mm. SMTP-protokollaa. http://tools.ietf.org/html/rfc821

Kotitehtävä 3

Käykää tutustumassa vähintään viiden muun henkilön kotitehtäviin ja tehkää niistä lyhyt analyysi omalle sivulle (vahvuudet, heikkoudet, …)

henkilö 1: Kotitehtäviin oli selvästi paneuduttu ja käytetty paljon aikaa. Oli myös käytetty muita lähteitä tehtävien ratkaisuun. Selkeä rakenne sekä hyvä ulkoasu.

henkilö 2: Luento yhteenvedot lyhyitä, mutta selkeitä. Kotitehtävissä on vastattu tiiviisti kysymyksiin, mutta asioita ei ole käsitelty laajemmin.

henkilö 3: Wiki-sivusto on aloitettu, mutta se on jäänyt vajaaksi. Vain ensimmäinen luentopäivä ja kotitehtävä käsitelty. Kotitehtävän kuva on selkeä.

henkilö 4: Tehtävät tehty tiiviisti, turhat asiat karsittu pois. Kotitehtäviin ei ole käytetty kovinkaan paljoa aikaa, mutta tehtävän antoon on vastattu lyhyesti.

henkilö 5: Todella laajat ja silti selkeät luentoyhteenvedot. Kotitehtävissä selkeys jatkuu ja tekstiä on kirjoitettu sopivasti. Lähteet selkeästi merkattuna.

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi?

Maailman matkapuhelinverkoista noin kolmannes perustuu CDMA-tekniikkaan. CDMA-kanavoinnissa jokainen käyttäjä voi käyttää hyväkseen koko saatavilla olevaa taajuuskaistaa lähetyksessä ja vastaanotossa. Käyttäjät erotetaan toisistaan yksilöllisellä koodilla. Lähettäjä sisällyttää vastaanottajan koodin signaaliinsa, jolloin vain koodin tunteva asema voi vastaanottaa sen.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h Kotitehtävät: 1 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h Kotitehtävät: 1 h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 0 h Kotitehtävät: 4 h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h Kotitehtävät: 1 h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start